Show simple item record

dc.contributor.authorSizoo EA
dc.contributor.authorEgmond HP van
dc.date.accessioned2012-12-12T16:38:49Z
dc.date.available2012-12-12T16:38:49Z
dc.date.issued1997-09-30
dc.identifier388802014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258162
dc.description.abstractDit rapport beschrijft het onderzoek dat in 1996 werd verricht naar het voorkomen van ochratoxine A in diverse typen mengvoeders en granen bestemd voor dierlijke consumptie. De betreffende partijen waren bestemd voor de Nederlandse markt. De monsters waren over het gehele land genomen en bestonden uit diverse typen mengvoeders voor slachtkuikens of mestvarkens en granen (binnenlandse en importgranen). Het hoogste gehalte aan ochratoxine A werd in een monster binnenlandse gerst gevonden (33 mug/kg). Vergeleken met het vorig onderzoek in de jaren 1992-1995, zijn de verschillen in besmetting gering en is er geen reden tot zorg. Daarom is het monitoring programma voor ochratoxine A in mengvoeders en granen niet voortgezet in 1997. Met het oog op voorgestelde regelgeving voor ochratoxine A binnen de EU is het wellicht toch verstandig om de besmetting van mengvoeders en granen met ochratoxine A in de komende jaren te blijven volgen, zij het op een minder frequente basis, b.v. eens in de 3 a 4 jaar.
dc.description.abstractIn 1996 investigations were carried out on the occurrence of ochratoxin A in various types of fodders and grains for animal consumption. The sampled lots were intended to be marketed in the Netherlands. The highest concentration of ochratoxin A was found in a sample of domestic barley (33 mug/kg). Compared to previous investigations over the years 1992-1995, the changes are minor and do not give reasons for concern. Therefore the monitoring programme was discontinued in 1997. In view of the proposed regulations for ochratoxin A in the European Union, it is recommended to continue monitoring the contamination of feeding-stuffs and grains on a less frequent basis, e.g. with intervals of approx. 3 years.
dc.description.sponsorshipIGB
dc.format.extent30 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 388802014
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/388802014.html
dc.subject02nl
dc.subjectaflatoxinen
dc.subjectochratoxinen
dc.subjectgrainsen
dc.subjectfodderen
dc.titleOnderzoek naar het voorkomen van ochratoxine A in mengvoeders en granen ; monsters getrokken in Nederland in 1996nl
dc.title.alternativeInvestigations on the occurrence of ochratoxin A in animal feeding-stuffs and cereals ; samples drawn in the Netherlands in 1996en
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentARO
dc.date.updated2012-12-12T16:38:50Z
html.description.abstractDit rapport beschrijft het onderzoek dat in 1996 werd verricht naar het voorkomen van ochratoxine A in diverse typen mengvoeders en granen bestemd voor dierlijke consumptie. De betreffende partijen waren bestemd voor de Nederlandse markt. De monsters waren over het gehele land genomen en bestonden uit diverse typen mengvoeders voor slachtkuikens of mestvarkens en granen (binnenlandse en importgranen). Het hoogste gehalte aan ochratoxine A werd in een monster binnenlandse gerst gevonden (33 mug/kg). Vergeleken met het vorig onderzoek in de jaren 1992-1995, zijn de verschillen in besmetting gering en is er geen reden tot zorg. Daarom is het monitoring programma voor ochratoxine A in mengvoeders en granen niet voortgezet in 1997. Met het oog op voorgestelde regelgeving voor ochratoxine A binnen de EU is het wellicht toch verstandig om de besmetting van mengvoeders en granen met ochratoxine A in de komende jaren te blijven volgen, zij het op een minder frequente basis, b.v. eens in de 3 a 4 jaar.
html.description.abstractIn 1996 investigations were carried out on the occurrence of ochratoxin A in various types of fodders and grains for animal consumption. The sampled lots were intended to be marketed in the Netherlands. The highest concentration of ochratoxin A was found in a sample of domestic barley (33 mug/kg). Compared to previous investigations over the years 1992-1995, the changes are minor and do not give reasons for concern. Therefore the monitoring programme was discontinued in 1997. In view of the proposed regulations for ochratoxin A in the European Union, it is recommended to continue monitoring the contamination of feeding-stuffs and grains on a less frequent basis, e.g. with intervals of approx. 3 years.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record