Show simple item record

dc.contributor.authorvan der Laan JW
dc.contributor.authorde Groot G
dc.date.accessioned2017-02-20T06:42:42
dc.date.issued1988-01-31
dc.identifier388501002
dc.description.abstractIn het kader van het onderzoek naar de afhankelijkheid van benzodiazepinen is een vergelijking gemaakt tussen drie rattestammen, namelijk Cpb: WU, Riv:TOX en Crl:(WI)BR met betrekking tot de werkingsduur van desmethyldiazepam (DMD) na orale toediening in een model waarbij de onderdrukking van de nachtelijke activiteit werd gemeten. In samenhang hiermee werd de eliminatiehalfwaardetijd en het verdelingsvolume van DMD na intraveneuze toediening bepaald. De werkingsduur van DMD in de Riv:TOX rat was langer dan in de Cpb:WU rat. De werkingsduur van DMD in de Crl:(WI)BR rat kwam het meest overeen met die in de Cpb:WU rat. Met betrekking tot de eliminatiehalfwaardetijd en in mindere mate het schijnbaar verdelingsvolume van DMD bleek de Cpb:WU-rat overeen te komen met de Riv:TOX rat. Bij de Crl(WI)BR rat was de eliminatiehalfwaardetijd korter en het schijnbaar verdelingsvolume kleiner. Ten opzichte van de Riv:TOX en de Crl(WI)BR stammen vertoonde de Cpb:WU een afwijkend patroon, namelijk een relatief kortere werking en een relatief langere eliminatiehalfwaardetijd.<br>
dc.description.sponsorshipHIG
dc.description.sponsorshipCBG
dc.format.extent20 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 388501002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/388501002.html
dc.subjectbenzodiazepinennl
dc.subjectratnl
dc.subjectdesmethyldiazepamnl
dc.subjectwerkingsduurnl
dc.subject08nl
dc.titleVergelijking van drie Wistarrattestammen met betrekking tot de werkingsduur en het farmacokinetisch profiel van desmethyldiazepamnl
dc.title.alternativeComparison of three Wistar rat strains concerning duration of action and the pharmacokinetic profile of desmethyldiazepam (DMD)en
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.date.updated2017-02-20T05:42:42Z
html.description.abstractIn het kader van het onderzoek naar de afhankelijkheid van benzodiazepinen is een vergelijking gemaakt tussen drie rattestammen, namelijk Cpb: WU, Riv:TOX en Crl:(WI)BR met betrekking tot de werkingsduur van desmethyldiazepam (DMD) na orale toediening in een model waarbij de onderdrukking van de nachtelijke activiteit werd gemeten. In samenhang hiermee werd de eliminatiehalfwaardetijd en het verdelingsvolume van DMD na intraveneuze toediening bepaald. De werkingsduur van DMD in de Riv:TOX rat was langer dan in de Cpb:WU rat. De werkingsduur van DMD in de Crl:(WI)BR rat kwam het meest overeen met die in de Cpb:WU rat. Met betrekking tot de eliminatiehalfwaardetijd en in mindere mate het schijnbaar verdelingsvolume van DMD bleek de Cpb:WU-rat overeen te komen met de Riv:TOX rat. Bij de Crl(WI)BR rat was de eliminatiehalfwaardetijd korter en het schijnbaar verdelingsvolume kleiner. Ten opzichte van de Riv:TOX en de Crl(WI)BR stammen vertoonde de Cpb:WU een afwijkend patroon, namelijk een relatief kortere werking en een relatief langere eliminatiehalfwaardetijd.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record