Show simple item record

dc.contributor.authorStolker AAM
dc.contributor.authorRossum HJ van
dc.contributor.authorZoontjes PW
dc.contributor.authorSpaan A
dc.contributor.authorHerbold HA
dc.contributor.authorSterk SS
dc.contributor.authorStephany RW
dc.contributor.authorGinkel LA van
dc.date.accessioned2012-12-12T16:39:17Z
dc.date.available2012-12-12T16:39:17Z
dc.date.issued1998-11-02
dc.identifier573005011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258171
dc.description.abstractGedurende het in 1997 uitgevoerde bewakingsonderzoek "bijzondere slachtplaatsen" werden 61 monsters urine,16 monsters huid, 16 monsters vlees en 13 monsters mest onderzocht op de aanwezigheid van anabole steroiden en 16 monsters vet werden onderzocht op de aanwezigheid van gestagenen. Tevens werden er 83 monsters varkens- en runderoog (retina) en 61 monsters urine op residuen van beta-agonisten onderzocht. Tenslotte werden 20 monsters schildklier op residuen van thyreostatica onderzocht. De monsters waren afkomstig van 119 dieren, van sommige dieren werden meerdere weefsels bemonsterd. In een dier werden residuen van de beta-agonisten clenbuterol en broombuterol aangetroffen. In twee dieren werden residuen van alleen clenbuterol aangetroffen. In een dier werden residuen van het thyreostaticum tapazol aangetroffen en in een dier werden residuen van het anabolicum ethinylestradiol aangetroffen. Van de 119 gecontroleerde dieren in dit bewakingsonderzoek werden in 5 dieren (4%) residuen van een of meerdere groeibevorderende stoffen gevonden.
dc.description.abstractDuring the surveillance conducted in 1997, focusing on special slaughter locations, 61 samples of urine, 16 samples of skin, 16 samples of meat and 13 samples of faeces were analysed for the presence of residues of anabolic steroids. A set of 16 samples of fat was analysed for the presence of residues of gestagens. A set of 61 samples of urine and 83 samples of bovine/pig eye was analysed for the presence of beta-agonist residues. Finally, 20 samples of thyroid gland were analysed for the residues of thyreostatics. The samples were taken from 119 different animals; more than one tissue was sampled for some of the animals. One animal was found positive for the beta-agonists clenbuterol and bromobuterol. Two animals were found positive for clenbuterol only. One animal was found positive for the thyreostatic, tapazole and one animal was for the anabolic steroid ethynylestradiol. From the 119 animals checked during this surveillance programme, 5 animals (4%) were found positive for one or more of the illegal growth-promoting agents
dc.description.sponsorshipVWS-VI
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent28 p
dc.format.extent1154 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM rapport 573005011
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/573005011.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/573005011.pdf
dc.subject10nl
dc.subjectbewakingsonderzoeknl
dc.subjectanabole steroidennl
dc.subjectthyreostaticanl
dc.subjectgestagenennl
dc.subjectbeta-agonistennl
dc.subjectvleesnl
dc.subjecthuidnl
dc.subjectvetnl
dc.subjectretinanl
dc.subjecturinenl
dc.titleBewakingsonderzoek 1997 naar het voorkomen van residuen van anabole steroiden, beta-agonisten, gestagenen en thyreostatica in slachtdierennl
dc.title.alternativeSurveillance 1997 into the occurrence of residues of anabolic steroids, beta-agonists, gestagens and thyreostatics in slaughter animalsen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentARO
dc.date.updated2012-12-12T16:39:18Z
html.description.abstractGedurende het in 1997 uitgevoerde bewakingsonderzoek "bijzondere slachtplaatsen" werden 61 monsters urine,16 monsters huid, 16 monsters vlees en 13 monsters mest onderzocht op de aanwezigheid van anabole steroiden en 16 monsters vet werden onderzocht op de aanwezigheid van gestagenen. Tevens werden er 83 monsters varkens- en runderoog (retina) en 61 monsters urine op residuen van beta-agonisten onderzocht. Tenslotte werden 20 monsters schildklier op residuen van thyreostatica onderzocht. De monsters waren afkomstig van 119 dieren, van sommige dieren werden meerdere weefsels bemonsterd. In een dier werden residuen van de beta-agonisten clenbuterol en broombuterol aangetroffen. In twee dieren werden residuen van alleen clenbuterol aangetroffen. In een dier werden residuen van het thyreostaticum tapazol aangetroffen en in een dier werden residuen van het anabolicum ethinylestradiol aangetroffen. Van de 119 gecontroleerde dieren in dit bewakingsonderzoek werden in 5 dieren (4%) residuen van een of meerdere groeibevorderende stoffen gevonden.
html.description.abstractDuring the surveillance conducted in 1997, focusing on special slaughter locations, 61 samples of urine, 16 samples of skin, 16 samples of meat and 13 samples of faeces were analysed for the presence of residues of anabolic steroids. A set of 16 samples of fat was analysed for the presence of residues of gestagens. A set of 61 samples of urine and 83 samples of bovine/pig eye was analysed for the presence of beta-agonist residues. Finally, 20 samples of thyroid gland were analysed for the residues of thyreostatics. The samples were taken from 119 different animals; more than one tissue was sampled for some of the animals. One animal was found positive for the beta-agonists clenbuterol and bromobuterol. Two animals were found positive for clenbuterol only. One animal was found positive for the thyreostatic, tapazole and one animal was for the anabolic steroid ethynylestradiol. From the 119 animals checked during this surveillance programme, 5 animals (4%) were found positive for one or more of the illegal growth-promoting agents


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record