Show simple item record

dc.contributor.authorWaitz MFW
dc.contributor.authorFreijer JI
dc.contributor.authorKreule P
dc.contributor.authorSwartjes FA
dc.date.accessioned2012-12-12T16:40:20Z
dc.date.available2012-12-12T16:40:20Z
dc.date.issued1996-05-31
dc.identifier715810014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258179
dc.description.abstractHet blootstellingsmodel CSOIL is ontwikkeld voor de afleiding van de Interventiewaarden voor bodem- en grondwatersanering. Deze Interventiewaarden zijn gebaseerd op het potentiele risico voor de mens bij blootstelling aan bodemverontreiniging. Theoretische evaluatie van de vervluchtigingsmodule uit het CSOIL-model heeft aangetoond dat de module niet geschikt is voor actuele risico-analyse. Daarom is het VOLASOIL-model ontwikkeld voor de actuele risico-analyse in het geval van bodemverontreiniging met vluchtige verbindingen. Het VOLASOIL-model berekent, voor de Nederlandse situatie, de binnenluchtconcentratie in huizen gebouwd op dergelijk vervuilde bodems. Het model kan beschouwd worden als een optimum tussen degelijke theoretische onderbouwing en toepasbaarheid in de praktijk van het bodemonderzoek. Doordat een flexibele combinatie mogelijk is tussen meten en rekenen en omdat het model berekeningen kan uitvoeren voor verschillende verontreinigingssituaties (drijflaag, puur produkt in de onverzadigde zone, gecontamineerd grondwater in de kruipruimte, etc.), kan het model gebruikt worden voor locatie-specifieke risico-analyse. Het VOLASOIL-model zou gebruikt kunnen gaan worden als een beslissingsondersteunend instrument in het kader van de saneringsurgentiesystematiek (Wet Bodembescherming), de systematiek voor de beoordeling van de bodemkwaliteit bij bouwvergunningsaanvragen (Woningwet) en Actief Bodembeheer (Ruimtelijke Ordening). Ten behoeve van het gebruik in de praktijk is een gebruikersvriendelijke windows-applicatie ontwikkeld. Dit computerprogramma is bij het RIVM te verkrijgen.<br>
dc.description.abstractThe CSOIL exposure model was developed for derivation of ntervention Values for soil and groundwater clean-up. These Intervention Values are based on potential risks to humans exposed to soil contaminants. Theoretical evaluation of the CSOIL's volatilization module has shown to be not suitable for actual risk-assessment. For this reason, the VOLASOIL model has been developed for actual risk assessment in case of volatile soil contaminants. The VOLASOIL model calculates the indoor air concentration for the Dutch situation in buildings situated on soils contaminated with volatile compounds. The VOLASOIL model can be seen as an optimum between scientifically sound and applicable in practice. The model can be used for site-specific risk assessment because of the possibility of flexible combination of modelling and measurements and calculations being made for several specific contamination cases. Some of these are floating contaminant layers, pure contaminant in the open capillary zone, contaminated groundwater in crawl spaces, et cetera. The VOLASOIL model could be used as a decision-support tool within the framework of soil clean-up priority (Soil Protection Act), construction permit issues (Housing Act), and soil quality management (spatial planning). A user-friendly Windows-application has been developed for using the VOLASOIL model in practice. This computer program can be obtained at the RIVM.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/BO
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent189 p
dc.format.extent6514 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 715810014
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/715810014.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/715810014.pdf
dc.subject05nl
dc.subjectbodemnl
dc.subjectgrondwaternl
dc.subjectverontreinigingnl
dc.subjectrisico analysenl
dc.subjectblootstellingnl
dc.subjectbinnenmilieunl
dc.subjectmodelnl
dc.subjectwoningnl
dc.subjectgebouwnl
dc.subjectvluchtige organische verbindingennl
dc.subjectkruipruimtenl
dc.subjectsanerennl
dc.subjectvolasoilnl
dc.subjectcsoilnl
dc.subjectsoilen
dc.subjectgroundwateren
dc.subjectpollutionen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectexposureen
dc.subjectindoor environmenten
dc.subjectmodelen
dc.subjectdwellingsen
dc.subjectbuildingsen
dc.subjectvolatile organic compounden
dc.subjectunderfloor areaen
dc.subjectremediationen
dc.subjectvolasoilen
dc.subjectcsoilen
dc.titleThe VOLASOIL risk assessment model based on CSOIL for soils contaminated with volatile compoundsen
dc.title.alternativeHet VOLASOIL blootstellingsmodel, gebaseerd op CSOIL, voor bodems die verontreinigd zijn met vluchtige verbindingennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLBG
dc.date.updated2012-12-12T16:40:21Z
html.description.abstractHet blootstellingsmodel CSOIL is ontwikkeld voor de afleiding van de Interventiewaarden voor bodem- en grondwatersanering. Deze Interventiewaarden zijn gebaseerd op het potentiele risico voor de mens bij blootstelling aan bodemverontreiniging. Theoretische evaluatie van de vervluchtigingsmodule uit het CSOIL-model heeft aangetoond dat de module niet geschikt is voor actuele risico-analyse. Daarom is het VOLASOIL-model ontwikkeld voor de actuele risico-analyse in het geval van bodemverontreiniging met vluchtige verbindingen. Het VOLASOIL-model berekent, voor de Nederlandse situatie, de binnenluchtconcentratie in huizen gebouwd op dergelijk vervuilde bodems. Het model kan beschouwd worden als een optimum tussen degelijke theoretische onderbouwing en toepasbaarheid in de praktijk van het bodemonderzoek. Doordat een flexibele combinatie mogelijk is tussen meten en rekenen en omdat het model berekeningen kan uitvoeren voor verschillende verontreinigingssituaties (drijflaag, puur produkt in de onverzadigde zone, gecontamineerd grondwater in de kruipruimte, etc.), kan het model gebruikt worden voor locatie-specifieke risico-analyse. Het VOLASOIL-model zou gebruikt kunnen gaan worden als een beslissingsondersteunend instrument in het kader van de saneringsurgentiesystematiek (Wet Bodembescherming), de systematiek voor de beoordeling van de bodemkwaliteit bij bouwvergunningsaanvragen (Woningwet) en Actief Bodembeheer (Ruimtelijke Ordening). Ten behoeve van het gebruik in de praktijk is een gebruikersvriendelijke windows-applicatie ontwikkeld. Dit computerprogramma is bij het RIVM te verkrijgen.&lt;br&gt;
html.description.abstractThe CSOIL exposure model was developed for derivation of ntervention Values for soil and groundwater clean-up. These Intervention Values are based on potential risks to humans exposed to soil contaminants. Theoretical evaluation of the CSOIL&apos;s volatilization module has shown to be not suitable for actual risk-assessment. For this reason, the VOLASOIL model has been developed for actual risk assessment in case of volatile soil contaminants. The VOLASOIL model calculates the indoor air concentration for the Dutch situation in buildings situated on soils contaminated with volatile compounds. The VOLASOIL model can be seen as an optimum between scientifically sound and applicable in practice. The model can be used for site-specific risk assessment because of the possibility of flexible combination of modelling and measurements and calculations being made for several specific contamination cases. Some of these are floating contaminant layers, pure contaminant in the open capillary zone, contaminated groundwater in crawl spaces, et cetera. The VOLASOIL model could be used as a decision-support tool within the framework of soil clean-up priority (Soil Protection Act), construction permit issues (Housing Act), and soil quality management (spatial planning). A user-friendly Windows-application has been developed for using the VOLASOIL model in practice. This computer program can be obtained at the RIVM.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record