Show simple item record

dc.contributor.authorBaumann RA
dc.contributor.authorden Boer AC
dc.contributor.authorGroenemeijer CS
dc.contributor.authorden Hartog RS
dc.contributor.authorHijman WC
dc.contributor.authorLiem AKD
dc.contributor.authorMarsman JA
dc.contributor.authorHoogerbrugge R
dc.date.accessioned2017-02-20T07:39:02
dc.date.issued2002-11-28
dc.identifier639102024
dc.description.abstractSinds oktober 1997 wordt wekelijks consumptiemelk verzameld die afkomstig is van grote melkfabrieken in regio's van Nederland. Van deze melkmonsters wordt het gehalte dioxinen en dioxineachtige (non-ortho) PCB's bepaald om de inname van deze stoffen via de consumptie van melk door de algemene bevolking te kunnen vaststellen. De bemonstering van de melk wordt uitgevoerd door de regionale Keuringsdiensten van Waren. De chemische analyses worden door het het Laboratorium voor Organisch-analytische Chemie van het RIVM verricht. In het rapport worden de meetgegevens samengevat die verkregen zijn door analyse van maandgemiddelde monsters consumptiemelk verzameld in de periode oktober 1997 - september 2001. Dioxinen en non-ortho PCB niveaus zijn uitgedrukt in picogram dioxine equivalenten per gram melkvet [pg (i)-TEQ/g vet en pg (WHO)-TEQ/g vet, respectievelijk], gebruik makend van de Internationale Toxische Equivalent Factoren voor PCDD's en PCDF's (NATO/CCMS 1988; van Zorge 1989), de WHO-TEF's voor dioxineachtige PCB's (Ahlborg 1994) respectievelijk de 1998 WHO-TEF's (van den Berg 1998). De gemeten dioxine concentraties in de melk varieerden van 0,3 tot 2,9 pg WHO-TEQ/g vet en waren aldus alle ruim beneden de Nederlandse norm van 6 pg (i)-TEQ/g vet. Vanaf mei 2001 is de norm 5 pg WHO-TEQ/g vet. De dioxine niveaus waren het hoogst in oktober 1997 met een nationaal gemiddelde van 2,3 pg WHO-TEQ/g vet. Na deze periode nam het gehalte dioxinen geleidelijk af tot 0,3 pg WHO-TEQ/g vet in september 2001. Van dezelfde monsters werd ook het gehalte non-ortho PCB's bepaald. De gemeten non-ortho PCB concentraties in de melk varieerden van 0,5 tot 2,0 pg WHO-TEQ/g vet. De non-ortho PCB concentratie was het hoogst in november 1997 met een nationaal gemiddelde van 1,7 pg WHO-TEQ/g vet. Na deze periode nam het gehalte non-ortho PCB's geleidelijk af tot 0,5 pg WHO-TEQ/g vet in september 2001.<br>
dc.description.abstractSince October 1997, samples of consumer milk are collected on a weekly basis from milk factories located in different regions in The Netherlands. These samples are taken to investigate the concentrations of dioxins and dioxin-like (non-ortho) PCBs in milk as consumed by the majority of the general population of The Netherlands. The sampling campaign is carried out by the Regional Food Inspection Services. The chemical analysis is performed at the Laboratory for Organic-analytical Chemistry of the RIVM. This report summarizes the measurement data resulting from chemical analyses of monthly averaged samples collected in the period October 1997- September 2001. Dioxin and non-ortho PCB levels have been expressed in picograms of dioxin equivalents per gram of milk fat [pg (i)-TEQ/g fat and pg (WHO)-TEQ/g fat, respectively], using the International Toxic Equivalency Factors for PCDDs and PCDFs (NATO/CCMS 1988; van Zorge 1989), the WHO-TEFs for dioxin-like PCBs (Ahlborg 1994) and the 1998 WHO TEFs (van den Berg 1998). The concentration of dioxins ranged from 0.3 to 2.9 pg WHO-TEQ/g fat and was all well below the Dutch standard of 6 pg (i)-TEQ/g fat. From may 2001 the standard is 5 pg WHO-TEQ/g fat. The dioxin levels were relatively highest in October 1997 with a national average of 2.3 pg WHO-TEQ/g fat. After this period, the dioxin concentration gradually declined to a level of 0.3 pg WHO-TEQ/g fat in September 2001. In the same samples also the concentrations of non-ortho PCBs were measured. The concentration of non-ortho PCBs ranged from 0.5 to 2.0 pg WHO-TEQ/g fat. The non-ortho PCB levels were relatively highest in November 1997 with a national average of 1.7 pg WHO-TEQ/g fat. After this period, the non-ortho PCB concentration gradually declined to a level of 0.5 pg WHO-TEQ/g fat in September 2001.<br>
dc.description.sponsorshipKeuringsdienst van Waren
dc.description.sponsorshipVWS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent33 p
dc.format.extent1672 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 639102024
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/639102024.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/639102024.pdf
dc.subject03nl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectmelknl
dc.subjectdioxinennl
dc.subjectpcb&apos;snl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjectgraslandnl
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectmilken
dc.subjectpcdden
dc.subjectpcben
dc.subjectemissionen
dc.subjectgrasslandsen
dc.titleDioxinen en dioxineachtige PCBs in Nederlandse consumptiemelk: trendonderzoek 1997-2001nl
dc.title.alternativeDioxins and dioxin-like PCBs in Dutch cow&apos;s milk: trendmonitoring 1997-2001en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLOC
dc.date.updated2017-02-20T06:39:02Z
html.description.abstractSinds oktober 1997 wordt wekelijks consumptiemelk verzameld die afkomstig is van grote melkfabrieken in regio&apos;s van Nederland. Van deze melkmonsters wordt het gehalte dioxinen en dioxineachtige (non-ortho) PCB&apos;s bepaald om de inname van deze stoffen via de consumptie van melk door de algemene bevolking te kunnen vaststellen. De bemonstering van de melk wordt uitgevoerd door de regionale Keuringsdiensten van Waren. De chemische analyses worden door het het Laboratorium voor Organisch-analytische Chemie van het RIVM verricht. In het rapport worden de meetgegevens samengevat die verkregen zijn door analyse van maandgemiddelde monsters consumptiemelk verzameld in de periode oktober 1997 - september 2001. Dioxinen en non-ortho PCB niveaus zijn uitgedrukt in picogram dioxine equivalenten per gram melkvet [pg (i)-TEQ/g vet en pg (WHO)-TEQ/g vet, respectievelijk], gebruik makend van de Internationale Toxische Equivalent Factoren voor PCDD&apos;s en PCDF&apos;s (NATO/CCMS 1988; van Zorge 1989), de WHO-TEF&apos;s voor dioxineachtige PCB&apos;s (Ahlborg 1994) respectievelijk de 1998 WHO-TEF&apos;s (van den Berg 1998). De gemeten dioxine concentraties in de melk varieerden van 0,3 tot 2,9 pg WHO-TEQ/g vet en waren aldus alle ruim beneden de Nederlandse norm van 6 pg (i)-TEQ/g vet. Vanaf mei 2001 is de norm 5 pg WHO-TEQ/g vet. De dioxine niveaus waren het hoogst in oktober 1997 met een nationaal gemiddelde van 2,3 pg WHO-TEQ/g vet. Na deze periode nam het gehalte dioxinen geleidelijk af tot 0,3 pg WHO-TEQ/g vet in september 2001. Van dezelfde monsters werd ook het gehalte non-ortho PCB&apos;s bepaald. De gemeten non-ortho PCB concentraties in de melk varieerden van 0,5 tot 2,0 pg WHO-TEQ/g vet. De non-ortho PCB concentratie was het hoogst in november 1997 met een nationaal gemiddelde van 1,7 pg WHO-TEQ/g vet. Na deze periode nam het gehalte non-ortho PCB&apos;s geleidelijk af tot 0,5 pg WHO-TEQ/g vet in september 2001.&lt;br&gt;
html.description.abstractSince October 1997, samples of consumer milk are collected on a weekly basis from milk factories located in different regions in The Netherlands. These samples are taken to investigate the concentrations of dioxins and dioxin-like (non-ortho) PCBs in milk as consumed by the majority of the general population of The Netherlands. The sampling campaign is carried out by the Regional Food Inspection Services. The chemical analysis is performed at the Laboratory for Organic-analytical Chemistry of the RIVM. This report summarizes the measurement data resulting from chemical analyses of monthly averaged samples collected in the period October 1997- September 2001. Dioxin and non-ortho PCB levels have been expressed in picograms of dioxin equivalents per gram of milk fat [pg (i)-TEQ/g fat and pg (WHO)-TEQ/g fat, respectively], using the International Toxic Equivalency Factors for PCDDs and PCDFs (NATO/CCMS 1988; van Zorge 1989), the WHO-TEFs for dioxin-like PCBs (Ahlborg 1994) and the 1998 WHO TEFs (van den Berg 1998). The concentration of dioxins ranged from 0.3 to 2.9 pg WHO-TEQ/g fat and was all well below the Dutch standard of 6 pg (i)-TEQ/g fat. From may 2001 the standard is 5 pg WHO-TEQ/g fat. The dioxin levels were relatively highest in October 1997 with a national average of 2.3 pg WHO-TEQ/g fat. After this period, the dioxin concentration gradually declined to a level of 0.3 pg WHO-TEQ/g fat in September 2001. In the same samples also the concentrations of non-ortho PCBs were measured. The concentration of non-ortho PCBs ranged from 0.5 to 2.0 pg WHO-TEQ/g fat. The non-ortho PCB levels were relatively highest in November 1997 with a national average of 1.7 pg WHO-TEQ/g fat. After this period, the non-ortho PCB concentration gradually declined to a level of 0.5 pg WHO-TEQ/g fat in September 2001.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record