Show simple item record

dc.contributor.authorStruijs JN
dc.contributor.authorde Wit GA
dc.contributor.authorJager JC
dc.date.accessioned2013-04-12T16:36:38
dc.date.issued2002-02-19
dc.identifier403505007
dc.description.abstractDit rapport beschrijft de resultaten van een literatuuronderzoek naar de kosteneffectiviteit van de screening van zwangeren op syfilis ter preventie van congenitale syfilis. In verschillende databases is gezocht naar nationale en internationale publicaties. Onze zoekstrategie leverde 45 referenties op met betrekking tot syfilis, waarvan 16 richtlijnen. Voor nagenoeg al deze referenties gold dat deze niet voldeden aan de geformuleerde selectiecriteria, veelal omdat het geen economische evaluatie van screening op syfilis bij zwangeren was. Slechts vijf economische evaluaties zijn uiteindelijk in de studie betrokken. De geselecteerde economische evaluaties zijn aan de hand van de volgende aspecten systematisch besproken; het type economische evaluatie, de doelpopulatie, de verschillende kostensoorten, de gehanteerde discontovoet, de sensitiviteitsanalyse en de resultaten en conclusies van het literatuuronderzoek.De resultaten van de gevonden economische evaluaties laten zien dat de screening van zwangeren op syfilis kosteneffectief is in zowel de grote steden als in de landelijke gebieden.Alle studies in dit literatuuronderzoek hanteerden hetzelfde model, maar voerden geen van alle een goede sensitiviteitsanalyse van dit model uit. Daarom is in dit literatuuronderzoek een sensitiviteitsanalyse gemaakt van het gebruikte model. De sensitiviteitsanalyse liet zien dat de screening van zwangeren op syfilis onder alle omstandigheden kosteneffectief is. Op basis van dit literatuuronderzoek kan geconcludeerd worden dat de screening van zwangeren op syfilis ter preventie van congenitale syfilis zinvol is.<br>
dc.description.abstractThis report presents the results of a literature review on the cost effectiveness of the screening of pregnant women for syphilis to prevent congenital syphilis in the Netherlands. Different databases were used to search for national and international economic evaluations. Our searches yielded 45 publications, of which 16 were guidelines. Eventually, five publications did meet our inclusion criteria. All the other publications did not address the cost-effectiveness of screening pregnant women for syphilis to prevent congenital syphilis. The parameters that were included in the review are the type of economic evaluation, the target population, the different cost data, the discount rate, the sensitivity analysis, and the results of the studies. The results of the studies show favourable cost-effectiveness ratios for screening in both the big cities and the rural areas of the Netherlands. All the studies used the same disease model but failed to perform a proper sensitivity analysis. Therefore, in this literature review a sensitivity analysis of the disease model was made. The sensitivity analysis showed the screening of pregnant women for syphilis to be cost-effective, independent of the circumstances. The conclusion of the literature review is that screening of pregnant women for syphilis to prevent congenital syphilis is cost-effective. The screening of pregnant women should be continued in the big cities as well as in the rural areas of the Netherlands.<br>
dc.description.sponsorshipInstituut voor Medical Technology Assessment (iMTA)
dc.description.sponsorshipErasmus Universiteit Rotterdam
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent52 p
dc.format.extent2004 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 403505007
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/403505007.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/403505007.pdf
dc.subject02nl
dc.subjectkosteneffectiviteitnl
dc.subjectsyfilisnl
dc.subjectscreeningnl
dc.subjectzwangerennl
dc.subjectliteratuuronderzoeknl
dc.titleLiteratuuronderzoek naar kosteneffectiviteits-aspecten van de screening van zwangeren op syfilis ter preventie van congenitale syfilisnl
dc.title.alternativeThe cost effectiveness of screening of pregnant women for syphilis to prevent congenital syphilis in the Netherlands: A review of the literatureen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCZO
dc.date.updated2013-04-12T14:36:40Z
html.description.abstractDit rapport beschrijft de resultaten van een literatuuronderzoek naar de kosteneffectiviteit van de screening van zwangeren op syfilis ter preventie van congenitale syfilis. In verschillende databases is gezocht naar nationale en internationale publicaties. Onze zoekstrategie leverde 45 referenties op met betrekking tot syfilis, waarvan 16 richtlijnen. Voor nagenoeg al deze referenties gold dat deze niet voldeden aan de geformuleerde selectiecriteria, veelal omdat het geen economische evaluatie van screening op syfilis bij zwangeren was. Slechts vijf economische evaluaties zijn uiteindelijk in de studie betrokken. De geselecteerde economische evaluaties zijn aan de hand van de volgende aspecten systematisch besproken; het type economische evaluatie, de doelpopulatie, de verschillende kostensoorten, de gehanteerde discontovoet, de sensitiviteitsanalyse en de resultaten en conclusies van het literatuuronderzoek.De resultaten van de gevonden economische evaluaties laten zien dat de screening van zwangeren op syfilis kosteneffectief is in zowel de grote steden als in de landelijke gebieden.Alle studies in dit literatuuronderzoek hanteerden hetzelfde model, maar voerden geen van alle een goede sensitiviteitsanalyse van dit model uit. Daarom is in dit literatuuronderzoek een sensitiviteitsanalyse gemaakt van het gebruikte model. De sensitiviteitsanalyse liet zien dat de screening van zwangeren op syfilis onder alle omstandigheden kosteneffectief is. Op basis van dit literatuuronderzoek kan geconcludeerd worden dat de screening van zwangeren op syfilis ter preventie van congenitale syfilis zinvol is.&lt;br&gt;
html.description.abstractThis report presents the results of a literature review on the cost effectiveness of the screening of pregnant women for syphilis to prevent congenital syphilis in the Netherlands. Different databases were used to search for national and international economic evaluations. Our searches yielded 45 publications, of which 16 were guidelines. Eventually, five publications did meet our inclusion criteria. All the other publications did not address the cost-effectiveness of screening pregnant women for syphilis to prevent congenital syphilis. The parameters that were included in the review are the type of economic evaluation, the target population, the different cost data, the discount rate, the sensitivity analysis, and the results of the studies. The results of the studies show favourable cost-effectiveness ratios for screening in both the big cities and the rural areas of the Netherlands. All the studies used the same disease model but failed to perform a proper sensitivity analysis. Therefore, in this literature review a sensitivity analysis of the disease model was made. The sensitivity analysis showed the screening of pregnant women for syphilis to be cost-effective, independent of the circumstances. The conclusion of the literature review is that screening of pregnant women for syphilis to prevent congenital syphilis is cost-effective. The screening of pregnant women should be continued in the big cities as well as in the rural areas of the Netherlands.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record