Show simple item record

dc.contributor.authorvan der Laan JW
dc.date.accessioned2017-02-20T07:06:13
dc.date.issued1987-10-31
dc.identifier318503003
dc.description.abstractReeds meer dan 20 jaar wordt methadon gebruikt voor de behandeling van heroineverslaafden. Methadon is echter evenals heroine/morfine een opiaatagonist en blijkt in veel gevallen nauwelijks invloed te hebben op het opiaatgebruik op lange termijn. De gemengde opiaatagonist/antagonist buprenorfine wordt sinds een aantal jaren onderzocht om methadon in dit opzicht te vervangen. De achtergrond van een dergelijke toepassing van buprenorfine is onderzocht aan de hand van literatuurgegevens. Buprenorfine lijkt goed door opiaatverslaafden te worden verdragen. De mate van zelftoediening is enigszins minder dan voor morfine en methadon maar de inductie van lichamelijke afhankelijkheid is veel geringer. Toepassing in de Nederlandse situatie brengt echter het risico van interactie met andere "drugs" met zich mee.<br>
dc.description.sponsorshipHIG
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 318503003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/318503003.html
dc.subjectvgznl
dc.subjectheroine/morfinenl
dc.subjectopiaatagonistnl
dc.titleBuprenorfine, alternatief voor methadon?nl
dc.title.alternativeBuprenorphin, alternative for methadone?en
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.date.updated2017-02-20T06:06:13Z
html.description.abstractReeds meer dan 20 jaar wordt methadon gebruikt voor de behandeling van heroineverslaafden. Methadon is echter evenals heroine/morfine een opiaatagonist en blijkt in veel gevallen nauwelijks invloed te hebben op het opiaatgebruik op lange termijn. De gemengde opiaatagonist/antagonist buprenorfine wordt sinds een aantal jaren onderzocht om methadon in dit opzicht te vervangen. De achtergrond van een dergelijke toepassing van buprenorfine is onderzocht aan de hand van literatuurgegevens. Buprenorfine lijkt goed door opiaatverslaafden te worden verdragen. De mate van zelftoediening is enigszins minder dan voor morfine en methadon maar de inductie van lichamelijke afhankelijkheid is veel geringer. Toepassing in de Nederlandse situatie brengt echter het risico van interactie met andere &quot;drugs&quot; met zich mee.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record