Show simple item record

dc.contributor.authorPosthumus R
dc.contributor.authorCrommentuijn T
dc.contributor.authorvan de Plassche EJ
dc.date.accessioned2012-12-12T16:44:40Z
dc.date.available2012-12-12T16:44:40Z
dc.date.issued1998-03-31
dc.identifier711701003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258218
dc.description.abstractDe interventiewaarde voor bodem en grondwater is gebaseerd op de integratie van een humaan toxicologisch ernstige bodem verontreinigingsconcentratie of HUM-TOX EBVC en ecotoxicologische ernstige bodemverontreiningsconcentratie of ECOTOX EBVC. In dit rapport zijn voorstellen voor ECOTOX EBVC's gedaan voor de zogenaamde 4e serie stoffen. De data beschikbaarheid was laag voor alle in dit rapport opgenomen stoffen. Voor geen van de stoffen was het mogelijk om een HC50 voor zowel terrestrische soorten als processen af te leiden. Alleen voor de monochlooranilines en dichlooranilines is de ECOTOX SCC gebaseerd op een beperkte set terrestrische data, resulterend in een waarde met een matige betrouwbaarheid. Voor alle andere stoffen is de ECOTOX SCC gebaseerd op aquatische data en het toepassen van de equilibrium partitie methode resulterend in een waarde met lage betrouwbaarheid. Voor sommige stoffen zijn aquatische data geschat met behulp van QSARs: 1,1,2-trichloroethane, 1,1-dichloroethene, dichloorpropanen, ethylacetaat, butylacetaat en tribroommethaan.<br>
dc.description.abstractThe Intervention Value for soil and groundwater is based on the integration of a separately derived human toxicological serious soil contamination concentration or HUM-TOX SCC as well as an ecotoxicological serious soil contamination concentration or ECOTOX SCC. Availability of data was scarce for all of the considered substances. For none of the substances considered enough terrestrial data were available to derive an HC50 for terrestrial species as well an HC50 for processes. Only for the monochloroanilines and dichloroanilines the ECOTOX SCC is based on a limited amount of terrestrial data resulting in a value with a moderate reliability. For all the other substances the ECOTOX SCC is based on aquatic data and applying equilibrium partitioning resulting in a value with low reliability. For some of the substances considered QSARs were used to derive the aquatic HC50: 1,1,2-trichloroethane, 1,1-dichloroethene, dichloropropanes, ethylacetate, butylacetate and tribromomethane.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/BO
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent112 p
dc.format.extent2050 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 711701003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701003.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701003.pdf
dc.subject05nl
dc.subjectbodemverontreinigingnl
dc.subjectecosystemennl
dc.subjecttoxische effectennl
dc.subjectrisico&apos;snl
dc.subjectinterventiewaardennl
dc.subjectrisiconiveausnl
dc.subjectecotoxicologienl
dc.subjectsoil pollutionen
dc.subjectecosystemsen
dc.subjecttoxic effectsen
dc.subjectrisksen
dc.subjectintervention valuesen
dc.subjectecotoxicologyen
dc.titleEcotoxicological serious soil contamination concentrations: Fourth series of compoundsen
dc.title.alternativeEcotoxicologische Ernstige Bodemverontreiniging Concentraties: 4e serie stoffennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCSR
dc.date.updated2012-12-12T16:44:41Z
html.description.abstractDe interventiewaarde voor bodem en grondwater is gebaseerd op de integratie van een humaan toxicologisch ernstige bodem verontreinigingsconcentratie of HUM-TOX EBVC en ecotoxicologische ernstige bodemverontreiningsconcentratie of ECOTOX EBVC. In dit rapport zijn voorstellen voor ECOTOX EBVC&apos;s gedaan voor de zogenaamde 4e serie stoffen. De data beschikbaarheid was laag voor alle in dit rapport opgenomen stoffen. Voor geen van de stoffen was het mogelijk om een HC50 voor zowel terrestrische soorten als processen af te leiden. Alleen voor de monochlooranilines en dichlooranilines is de ECOTOX SCC gebaseerd op een beperkte set terrestrische data, resulterend in een waarde met een matige betrouwbaarheid. Voor alle andere stoffen is de ECOTOX SCC gebaseerd op aquatische data en het toepassen van de equilibrium partitie methode resulterend in een waarde met lage betrouwbaarheid. Voor sommige stoffen zijn aquatische data geschat met behulp van QSARs: 1,1,2-trichloroethane, 1,1-dichloroethene, dichloorpropanen, ethylacetaat, butylacetaat en tribroommethaan.&lt;br&gt;
html.description.abstractThe Intervention Value for soil and groundwater is based on the integration of a separately derived human toxicological serious soil contamination concentration or HUM-TOX SCC as well as an ecotoxicological serious soil contamination concentration or ECOTOX SCC. Availability of data was scarce for all of the considered substances. For none of the substances considered enough terrestrial data were available to derive an HC50 for terrestrial species as well an HC50 for processes. Only for the monochloroanilines and dichloroanilines the ECOTOX SCC is based on a limited amount of terrestrial data resulting in a value with a moderate reliability. For all the other substances the ECOTOX SCC is based on aquatic data and applying equilibrium partitioning resulting in a value with low reliability. For some of the substances considered QSARs were used to derive the aquatic HC50: 1,1,2-trichloroethane, 1,1-dichloroethene, dichloropropanes, ethylacetate, butylacetate and tribromomethane.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record