Show simple item record

dc.contributor.authorvan der Laan JW
dc.date.accessioned2017-02-20T07:59:22
dc.date.issued1986-09-30
dc.identifier318503001
dc.description.abstractEen literatuuronderzoeksverslag is samengesteld betreffende de achter grond van het gebruik van slaapmiddelen door heroine/methadonverslaafden. Uit dierexperimenten blijkt een interactie tussen opiaten en benzodia zepinen op allerlei niveau's te kunnen plaatsvinden. Bezodiazepinen zouden een versterking kunnen geven aan de belonende waarde van opiaten. In deze experimenten werden geen verschillen tussen de benzodiazepinen waargenomen. Bij de mens zijn vooral farmacokinetische verschillen tussen benzodiazepinen belangrijk. Flutitrazepam en diazepam (de meest gebruikte middelen) hebben een snelle absorptie en een snelle toegang tot de hersenen. Deze factoren kunnen voor een belangrijk deel voor de voorkeur van de verslaafden voor deze stoffen verantwoordelijk gesteld worden.<br>
dc.description.sponsorshipHIG
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 318503001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/318503001.html
dc.subjectvgz;nl
dc.titleInteracties tussen opiaten en benzodiazepinen. Een speciale plaats voor flunitrazepam (Rohypnol R)?nl
dc.title.alternativeInteractions between opiates and benzodiazepines. Has flunitrazepam (Rohypnol R) special features?en
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T06:59:23Z
html.description.abstractEen literatuuronderzoeksverslag is samengesteld betreffende de achter grond van het gebruik van slaapmiddelen door heroine/methadonverslaafden. Uit dierexperimenten blijkt een interactie tussen opiaten en benzodia zepinen op allerlei niveau&apos;s te kunnen plaatsvinden. Bezodiazepinen zouden een versterking kunnen geven aan de belonende waarde van opiaten. In deze experimenten werden geen verschillen tussen de benzodiazepinen waargenomen. Bij de mens zijn vooral farmacokinetische verschillen tussen benzodiazepinen belangrijk. Flutitrazepam en diazepam (de meest gebruikte middelen) hebben een snelle absorptie en een snelle toegang tot de hersenen. Deze factoren kunnen voor een belangrijk deel voor de voorkeur van de verslaafden voor deze stoffen verantwoordelijk gesteld worden.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record