Show simple item record

dc.contributor.authorWammes
dc.contributor.authorJ.IJ.
dc.contributor.authorWegman
dc.contributor.authorR.C.C.
dc.contributor.authorJanssens
dc.contributor.authorH.
dc.contributor.authorRieffe
dc.contributor.authorD.W.
dc.date.accessioned2012-12-12T16:50:59Z
dc.date.available2012-12-12T16:50:59Z
dc.date.issued1985-08-15
dc.identifier218102004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258291
dc.description.abstractIn het meetprogramma van 1983 werd de sombepaling van aromatische amines vervangen door een bepaling van de individuele componenten. De gehalten aan EOS in de Westerwoldse Aa waren in 1983 beduidend lager dan in 1982. De gehalten in Friesland waren evenals in 1982 laag. Hoge gehalten aan EOCl werden aangetoond in de Vuurtocht te Creil. Triadimefon werd aangetoond in de Luttelgeestervaart en in de Ensertocht. Evenals in 1982 lagen de gehalten in de A.Paulownapolde op een hoge niveau dan die van andere meetplaatsen in Nederl. Carbendazim werd tot in hoge concentraties aangetoond. Evenals bij andere meetpunten werd ook hier in alle monsters aniline aangetroffen. Het gehalte aan 2,4,5-trichloorfenol was in A.Paulownapolder 2 verhoogd t.o.v. 1982. In Zuid-Holland werden hoge gehalten aan cholinesteraseremmers frequent gemeten. Quintozeen, triadimefon en carbendazim werden af en toe aangetroffen. Van de onderzochte fenyl- en fenoxycarbonzuren werd alleen dicamba eenmaal aangetroffen.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipHIMH
dc.format.extent0 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 218102004
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/218102004.html
dc.subjectsimazinenl
dc.subjectatrazinenl
dc.subjectpropazinenl
dc.subjectprometrynnl
dc.subjectcyanazine; bromidegehaltenl
dc.subjectpoelpodernl
dc.subjectboschpoldernl
dc.subjectschienl
dc.subjectmhnl
dc.subjectanna paulownapolder;nl
dc.titleOnderzoek naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen en verwante verbindingen in oppervlaktewater (samenvattend rapport over 1983)nl
dc.title.alternativePesticides and related substances in surface water (1983)en
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T16:51:00Z
html.description.abstractIn het meetprogramma van 1983 werd de sombepaling van aromatische amines vervangen door een bepaling van de individuele componenten. De gehalten aan EOS in de Westerwoldse Aa waren in 1983 beduidend lager dan in 1982. De gehalten in Friesland waren evenals in 1982 laag. Hoge gehalten aan EOCl werden aangetoond in de Vuurtocht te Creil. Triadimefon werd aangetoond in de Luttelgeestervaart en in de Ensertocht. Evenals in 1982 lagen de gehalten in de A.Paulownapolde op een hoge niveau dan die van andere meetplaatsen in Nederl. Carbendazim werd tot in hoge concentraties aangetoond. Evenals bij andere meetpunten werd ook hier in alle monsters aniline aangetroffen. Het gehalte aan 2,4,5-trichloorfenol was in A.Paulownapolder 2 verhoogd t.o.v. 1982. In Zuid-Holland werden hoge gehalten aan cholinesteraseremmers frequent gemeten. Quintozeen, triadimefon en carbendazim werden af en toe aangetroffen. Van de onderzochte fenyl- en fenoxycarbonzuren werd alleen dicamba eenmaal aangetroffen.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record