Show simple item record

dc.contributor.authorVerweij WHJ
dc.contributor.authorZijp MC
dc.contributor.authorBoumans LJM
dc.contributor.authorReijnders HFR
dc.date.accessioned2017-02-20T07:58:20
dc.date.issued2011-08-09
dc.identifier607402002
dc.description.abstractIn de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is bepaald dat concentraties van verontreinigende stoffen in grondwater niet mogen stijgen. In de tien jaar dat deze richtlijn van kracht is, bleek dat het in de praktijk erg lastig is om een dergelijke stijging vast te stellen. Het RIVM geeft daarom, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) praktische adviezen om de belangrijkste problemen hierbij aan te pakken. Uitgangspunt daarbij is de beschikbare informatie op de juiste manier te gebruiken en te interpreteren in plaats van meer te gaan meten. Zo kan met weinig gegevens toch al een (soms voorzichtige) conclusie worden getrokken.
dc.description.abstractThe European Water Framework Directive (WFD) determines that concentrations of pollutants in groundwater should not display an upward trend. The WFD is now ten years in force it appeared to be pretty hard to determine whether an upward trend exists. RIVM formulated practical recommendations to tackle the most prominent problems. Starting point was to optimally use the available information rather than put more effort in monitoring. That way (albeit sometimes carefully-worded) conclusions can be drawn with few data.
dc.description.sponsorshipMinisterie van Infrastructuur en Milieu
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent26 p
dc.format.extent225 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 607402002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607402002.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607402002.pdf
dc.subjectWATERnl
dc.subjectBODEMnl
dc.subjectTrendbepalingnl
dc.subjectGrondwaterlichaamnl
dc.subjectKaderrichtlijn Waternl
dc.subjectGrondwaterrichtlijnnl
dc.subjectTrend assessmenten
dc.subjectGroundwater bodyen
dc.subjectWater Framework Directiveen
dc.subjectGroundwater Directiveen
dc.titleVoorstellen voor trendberekening in grondwater voor de KRWnl
dc.title.alternativeProposals for trend assessment in groundwater for the WFDen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLER
dc.date.updated2017-02-20T06:58:21Z
dc.contributor.divisionmev
refterms.dateFOA2018-12-13T10:56:09Z
html.description.abstractIn de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is bepaald dat concentraties van verontreinigende stoffen in grondwater niet mogen stijgen. In de tien jaar dat deze richtlijn van kracht is, bleek dat het in de praktijk erg lastig is om een dergelijke stijging vast te stellen. Het RIVM geeft daarom, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) praktische adviezen om de belangrijkste problemen hierbij aan te pakken. Uitgangspunt daarbij is de beschikbare informatie op de juiste manier te gebruiken en te interpreteren in plaats van meer te gaan meten. Zo kan met weinig gegevens toch al een (soms voorzichtige) conclusie worden getrokken.<br>
html.description.abstractThe European Water Framework Directive (WFD) determines that concentrations of pollutants in groundwater should not display an upward trend. The WFD is now ten years in force it appeared to be pretty hard to determine whether an upward trend exists. RIVM formulated practical recommendations to tackle the most prominent problems. Starting point was to optimally use the available information rather than put more effort in monitoring. That way (albeit sometimes carefully-worded) conclusions can be drawn with few data.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
607402002.pdf
Size:
224.2Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record