Show simple item record

dc.contributor.authorSmit JRK
dc.contributor.authorElzenga HE
dc.date.accessioned2012-12-12T16:51:00Z
dc.date.available2012-12-12T16:51:00Z
dc.date.issued1994-12-31
dc.identifier776202003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258303
dc.description.abstractIn dit rapport worden voor de metaalbewerkings- en elektrotechnische industrie verwachtingen gegeven voor de hoeveelheden afvalstoffen, de mogelijkheden voor preventie, hergebruik en de minimalisering van het storten van de resterende hoeveelheden in de jaren 2000 en 2010. Bij de verwachtingen is uitgegaan van technisch haalbare preventie- en hergebruiksopties alsmede inmiddels geformuleerd beleid. Het basisjaar was 1990/1991. Ten opzichte van het basisjaar wordt verwacht dat in het jaar 2000 16% preventie kan worden bereikt. In het jaar 2010 kan de preventie 23% bedragen. Het hergebruik in de jaren 2000 en 2010 kan respectievelijk 60% en 57% bedragen, tegen 56% in het basisjaar. De premisse dat preventie prevaleert over hergebruik, conform de officiele beleidsuitgangspunten, is de oorzaak van de relatieve daling in de jaren tussen 2000 en 2010. Het relatieve aandeel van de afvalstoffen die ter verbranding worden afgevoerd verandert over de jaren niet en zal 12% blijven bedragen. De hoeveelheid te storten afvalstoffen kan sterk dalen van 32% in het basisjaar tot 12% in het prognosejaar 2000 en verder tot 7% in het prognosejaar 2010. Met name voor het emballage-afval wordt voorzien dat het effect van de voorgenomen stortverboden groot zal zijn. Opgemerkt wordt dat voor een aantal kostbare opties waarmee een grote reduktie bereikt kan worden, zal gelden dat het doorvoeren ervan en het tempo waarin dit gebeurt, sterk zal afhangen van de specifieke bedrijfsomstandigheden. Hierbij zal de economische levensduur van de huidige produktie-installaties in de afwegingen niet op de laatste plaats komen.
dc.description.abstractFor the metal-finishing and electrotechnical industry, projections are presented for the amount of waste, the possibilities for prevention, reuse and minimisation of landfilling of the resulting quantities. The expectations are based on proven options for reduction and current policy. The base year was 1990/1991. The quantitative prevention is expected to amount to 16% in the year 2000 and 23% in the year 2010. Reuse is projected to increase form 56% in the base year tot 60% in the year 2000 after which it drops to 57% in the year 2010. This is due to the adaption of the official policy that prevention prevails over reuse. Incineration will remain on the level of the base year: 12%. Landfilling however, will decrease from 32% in the base year to 12% in the year 2000 and even further to 7% in the year 2010. Finally, it should be noted that the implementation of some expensive options which have a significant share in the total reduction, wil depend on the specific conditions for the concerned companies. The remaining economical value of the current production capacity will show important.
dc.description.sponsorshipDGM/A
dc.format.extent88 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 776202003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/776202003.html
dc.subject09nl
dc.subjectmetaalindustrienl
dc.subjectmetaalproduktenindustrienl
dc.subjectelektrotechnische industrienl
dc.subjectafvalnl
dc.subjectpreventienl
dc.subjectrecyclingnl
dc.subjecthergebruiknl
dc.subjectverbrandennl
dc.subjectopslagnl
dc.subjectprognosenl
dc.subjectstortennl
dc.subjectmetal industryen
dc.subjectmetal finishing industryen
dc.subjectelectrotechnical industryen
dc.subjectindustrial wasteen
dc.subjectpreventionen
dc.subjectrecyclingen
dc.subjectcombustionen
dc.subjectdumpingen
dc.subjectprognosisen
dc.titleVerwachtingen omtrent de reductie van afvalstoffen uit de doelgroep metaal-electro in de jaren 2000 en 2010nl
dc.title.alternativeProjections for prevention and reuse of wastes from the metal-finishing and electrochemical industry in the years 2000 and 2010en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.date.updated2012-12-12T16:51:01Z
html.description.abstractIn dit rapport worden voor de metaalbewerkings- en elektrotechnische industrie verwachtingen gegeven voor de hoeveelheden afvalstoffen, de mogelijkheden voor preventie, hergebruik en de minimalisering van het storten van de resterende hoeveelheden in de jaren 2000 en 2010. Bij de verwachtingen is uitgegaan van technisch haalbare preventie- en hergebruiksopties alsmede inmiddels geformuleerd beleid. Het basisjaar was 1990/1991. Ten opzichte van het basisjaar wordt verwacht dat in het jaar 2000 16% preventie kan worden bereikt. In het jaar 2010 kan de preventie 23% bedragen. Het hergebruik in de jaren 2000 en 2010 kan respectievelijk 60% en 57% bedragen, tegen 56% in het basisjaar. De premisse dat preventie prevaleert over hergebruik, conform de officiele beleidsuitgangspunten, is de oorzaak van de relatieve daling in de jaren tussen 2000 en 2010. Het relatieve aandeel van de afvalstoffen die ter verbranding worden afgevoerd verandert over de jaren niet en zal 12% blijven bedragen. De hoeveelheid te storten afvalstoffen kan sterk dalen van 32% in het basisjaar tot 12% in het prognosejaar 2000 en verder tot 7% in het prognosejaar 2010. Met name voor het emballage-afval wordt voorzien dat het effect van de voorgenomen stortverboden groot zal zijn. Opgemerkt wordt dat voor een aantal kostbare opties waarmee een grote reduktie bereikt kan worden, zal gelden dat het doorvoeren ervan en het tempo waarin dit gebeurt, sterk zal afhangen van de specifieke bedrijfsomstandigheden. Hierbij zal de economische levensduur van de huidige produktie-installaties in de afwegingen niet op de laatste plaats komen.
html.description.abstractFor the metal-finishing and electrotechnical industry, projections are presented for the amount of waste, the possibilities for prevention, reuse and minimisation of landfilling of the resulting quantities. The expectations are based on proven options for reduction and current policy. The base year was 1990/1991. The quantitative prevention is expected to amount to 16% in the year 2000 and 23% in the year 2010. Reuse is projected to increase form 56% in the base year tot 60% in the year 2000 after which it drops to 57% in the year 2010. This is due to the adaption of the official policy that prevention prevails over reuse. Incineration will remain on the level of the base year: 12%. Landfilling however, will decrease from 32% in the base year to 12% in the year 2000 and even further to 7% in the year 2010. Finally, it should be noted that the implementation of some expensive options which have a significant share in the total reduction, wil depend on the specific conditions for the concerned companies. The remaining economical value of the current production capacity will show important.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record