Show simple item record

dc.contributor.authorRikken MGJ
dc.date.accessioned2017-02-20T07:35:14
dc.date.issued1995-12-31
dc.identifier601014013
dc.description.abstractDit rapport bevat de resultaten van een literatuuronderzoek naar de accumulatie van zeldzame aardmetalen (ZA) in planten, als onderdeel van een inventariserend onderzoek naar de overdracht van ZA in de keten kunstmest - bodem - plant - vee en mens. De gehalten in planten kunnen sterk verschillen, waarbij zowel plantfactoren als bodemfactoren het gehalte bepalen. De gehalten (drooggewicht) van zeldzame aardmetalen in planten zijn over het algemeen laag: < 0,2 mg/kg voor wortel- en bladgroenten, < 0,05 mg/kg in de meeste vruchten en < 1 mg/kg in kruiden/grassen. Verder blijkt dat ZA in geringe mate worden geaccumuleerd in gewassen. De op grond van de gegevens voor (vee)voedergewassen bepaalde bioconcentratiefactoren (BCF) liggen meestal tussen de 0,001 en 0,1. Voor voedingsgewassen liggen de meeste BCF-waarden tussen de 0,0001 en 0,01, een factor 10 lager dan die voor voedergewassen.<br>
dc.description.abstractThis report summarizes literature data on the accumulation of rare earth metals (RE) in plants, as a part of the investigation of data on the transfer of rare earth metals in the chain artificial fertilizers - soil - crops - livestock and man. The concentration and accumulation in plants can differ as a consequence of both plant factors and soil factors. The concentrations in plants (dry weight) of RE are in general low: < 0.2 mg/kg for root- and leaf vegetables, < 0.05 mg/kg in most fruits and < 1 mg/kg in herbs/grasses. Bioconcentration factors (BCF) for RE are usually within the range of 0.001 to 0.1 for feed crops and 0.0001 to 0.01 for food crops, indicating a low accumulation potential, especially in food crops.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/SVS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent51 p
dc.format.extent1144 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 601014013
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601014013.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601014013.pdf
dc.subject05nl
dc.subjectplantnl
dc.subjectaccumulatienl
dc.subjectbio-accumulatienl
dc.subjectlanthanidennl
dc.subjectscandium scnl
dc.subjectyttrium ynl
dc.subjectlanthaan lanl
dc.subjectcerium cenl
dc.subjectpraseodymium prnl
dc.subjectneodymium ndnl
dc.subjectpromethium pmnl
dc.subjectsamarium smnl
dc.subjecteuropium eunl
dc.subjectgadolinium gdnl
dc.subjectterbium tbnl
dc.subjectdysprosium dynl
dc.subjectholmium honl
dc.subjecterbium ernl
dc.subjectthulium tmnl
dc.subjectytterbium ybnl
dc.subjectlutetium lunl
dc.subjectbcfnl
dc.subjectzeldzame aardmetalennl
dc.subjectzeldzame aardennl
dc.subjectfloraen
dc.subjectaccumulationen
dc.subjectbioaccumulationen
dc.subjectrare earthsen
dc.subjectrare-earth elementsen
dc.subjectrare-earth metalsen
dc.subjectlanthanidesen
dc.titleDe accumulatie van zeldzame aardmetalen in planten. Een literatuurstudienl
dc.title.alternativeThe accumulation of rare earth metals in plants. A literature studyen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentACT
dc.date.updated2017-02-20T06:35:15Z
html.description.abstractDit rapport bevat de resultaten van een literatuuronderzoek naar de accumulatie van zeldzame aardmetalen (ZA) in planten, als onderdeel van een inventariserend onderzoek naar de overdracht van ZA in de keten kunstmest - bodem - plant - vee en mens. De gehalten in planten kunnen sterk verschillen, waarbij zowel plantfactoren als bodemfactoren het gehalte bepalen. De gehalten (drooggewicht) van zeldzame aardmetalen in planten zijn over het algemeen laag: &lt; 0,2 mg/kg voor wortel- en bladgroenten, &lt; 0,05 mg/kg in de meeste vruchten en &lt; 1 mg/kg in kruiden/grassen. Verder blijkt dat ZA in geringe mate worden geaccumuleerd in gewassen. De op grond van de gegevens voor (vee)voedergewassen bepaalde bioconcentratiefactoren (BCF) liggen meestal tussen de 0,001 en 0,1. Voor voedingsgewassen liggen de meeste BCF-waarden tussen de 0,0001 en 0,01, een factor 10 lager dan die voor voedergewassen.&lt;br&gt;
html.description.abstractThis report summarizes literature data on the accumulation of rare earth metals (RE) in plants, as a part of the investigation of data on the transfer of rare earth metals in the chain artificial fertilizers - soil - crops - livestock and man. The concentration and accumulation in plants can differ as a consequence of both plant factors and soil factors. The concentrations in plants (dry weight) of RE are in general low: &lt; 0.2 mg/kg for root- and leaf vegetables, &lt; 0.05 mg/kg in most fruits and &lt; 1 mg/kg in herbs/grasses. Bioconcentration factors (BCF) for RE are usually within the range of 0.001 to 0.1 for feed crops and 0.0001 to 0.01 for food crops, indicating a low accumulation potential, especially in food crops.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record