Show simple item record

dc.contributor.authorvan der Plaat J
dc.contributor.authorRos JPM
dc.date.accessioned2017-02-20T07:21:46
dc.date.issued1986-07-31
dc.identifier851401001
dc.description.abstractHet rapport beschrijft een model om de milieuhygienische resultaten en de kosten van saneringsvarianten voor de in waterig milieu uitgevoerde processen in galvanische modelbedrijven te berekenen. Het model bevat basisgegevens van allerlei toepasbare technologieen met rendementen en jaarlijkse kosten. De afvalwater- en de afvalproblematiek worden geinntegreerd beschouwd. Dit houdt in, dat de berekeninsresultaten zowel de uitgaande stromen zware metalen en cyanide met afvalwater als met slib en concentraten bevatten alsmede de kosten voor afvalwaterbehandeling en afvalverwerking. Een modelbedrijf kan worden samengesteld uit diverse behandelingsbaden met kenmerken als concentraties, vervuiling, oversleep met produkt en aantal draaiuren. Een saneringsvariant kan bestaan uit procesgeintegreerde maatregelen per bad (spaarbaden al dan niet met een terugwinningstechnologie), deelstroombehandeling, afvalwaterzuivering en concentraatverwerking in elke gewenste combinatie. Het model is ontwikkeld op een VAX750 onder UNIX, geschreven in Pascal.<br>
dc.description.sponsorshipDGMH/BWS-W / Vliet
dc.description.sponsorshipJ.van
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent1998 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 851401001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/851401001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/851401001.pdf
dc.subjectafvalwaternl
dc.subjectzware metalennl
dc.subjectmetaalhydroxydeslibnl
dc.subjectmilieukostennl
dc.subjectmh;nl
dc.titleOpzet van het model galvanisch bedrijfnl
dc.title.alternativeA model for the metal plating industryen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.date.updated2017-02-20T06:21:46Z
html.description.abstractHet rapport beschrijft een model om de milieuhygienische resultaten en de kosten van saneringsvarianten voor de in waterig milieu uitgevoerde processen in galvanische modelbedrijven te berekenen. Het model bevat basisgegevens van allerlei toepasbare technologieen met rendementen en jaarlijkse kosten. De afvalwater- en de afvalproblematiek worden geinntegreerd beschouwd. Dit houdt in, dat de berekeninsresultaten zowel de uitgaande stromen zware metalen en cyanide met afvalwater als met slib en concentraten bevatten alsmede de kosten voor afvalwaterbehandeling en afvalverwerking. Een modelbedrijf kan worden samengesteld uit diverse behandelingsbaden met kenmerken als concentraties, vervuiling, oversleep met produkt en aantal draaiuren. Een saneringsvariant kan bestaan uit procesgeintegreerde maatregelen per bad (spaarbaden al dan niet met een terugwinningstechnologie), deelstroombehandeling, afvalwaterzuivering en concentraatverwerking in elke gewenste combinatie. Het model is ontwikkeld op een VAX750 onder UNIX, geschreven in Pascal.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record