Show simple item record

dc.contributor.authorVersteegh JFM
dc.contributor.authorvan Gaalen FW
dc.contributor.authorPeen F
dc.date.accessioned2013-06-13T21:43:56
dc.date.issued1997-06-30
dc.identifier703713002
dc.identifier.isbn13859838
dc.descriptionAvailable from Distributioncentre VROM, P.O. Box 351, 2700 AJ Zoetermeer, distribution code: 20315/200<br>nl
dc.description.abstractHet vierde rapport in de reeks 'De drinkwaterkwaliteit in Nederland' is gebaseerd op de resultaten van de monitoringsprogramma's over 1995, die de waterleidingbedrijven uitvoeren ter controle van de drinkwaterkwaliteit en de gebruikte grondstof. Deze meetgegevens worden jaarlijks op grond van de Waterleidingwet aan de Regionale Inspecties Milieuhygiene gerapporteerd. Het RIVM heeft de gegevens in samenwerking met de Inspectie Milieuhygiene verwerkt tot een rapport ten behoeve van de Minister, Tweede Kamer, producenten en consumenten van drinkwater. Naar mening van de Inspectie Milieuhygiene blijkt uit de gegevens dat ook voor 1995 de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed zijn nageleefd. Het aantal pompstations waar in 1995 een normoverschrijding is vastgesteld, is ten opzichte van 1994 met 10% gedaald. De concentratie van de gemeten stoffen in het drinkwater is ten opzichte van voorgaande jaren nauwelijks toe- of afgenomen. Er is geen sprake geweest van een bedreiging van de volksgezondheid. De kwaliteit van het drinkwater is in het algemeen goed. De normwaarden van de parameters ijzer en mangaan worden het vaakst overschreden. Het aantal, in het afgeleverde drinkwater, aangetoonde bestrijdingsmiddelen verder toegenomen. Meestal betreft het eenmalige, geringe normoverschrijdingen. De inspanningen die de waterleidingbedrijven moeten leveren om goed drinkwater te maken nemen toe, ondermeer door de vermindering van de grondstofkwaliteit. Voor de bereiding van goed drinkwater is daarom steeds vaker een vergaande zuivering noodzakelijk. In het rapport laat een intermezzotekst zien dat vooral de concentraties van macroparameters (zoals sulfaat, kalium en calcium) in grondwater op een aantal plaatsen toenemen, mogelijk ten gevolge van vermesting. Dit betekent dat de zuiveringen moeten worden uitgebreid.<br>
dc.description.abstractThe Dutch Minister for Housing, Spatial Planning and Environment reports to Parliament every year about the quality of drinking water in the Netherlands. The report on drinking water quality in the Netherlands in 1995 is based on the information from the Water Supply Companies to the Regional Environment Inspectorates Non-compliance to the drinking water standards is incidental. Non-compliance of bacteriological parameters has an impact on public health, but has not led to hazardous situations. Most cases of non-compliance deal with ethical and aesthetic standards. Non-compliance to drinking water standards has been solved with adequate measures.<br>
dc.description.sponsorshipHIMH
dc.format.extent68 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherDGM
dc.publisherHoofdinspectie Milieuhygiene
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 703713002, VROM 1997/114
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/703713002.html
dc.subject06nl
dc.subjectdrinkwaternl
dc.subjectkwaliteitnl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectanalysenl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectbeleidsinstrumentnl
dc.subjectdrinking wateren
dc.subjectqualityen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectpolicy documenten
dc.subjectnon-complianceen
dc.titleDe kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 1995nl
dc.title.alternativeThe quality of drinking water in the Netherlands in 1995en
dc.typeReport
dc.date.updated2013-06-13T19:43:58Z
html.description.abstractHet vierde rapport in de reeks &apos;De drinkwaterkwaliteit in Nederland&apos; is gebaseerd op de resultaten van de monitoringsprogramma&apos;s over 1995, die de waterleidingbedrijven uitvoeren ter controle van de drinkwaterkwaliteit en de gebruikte grondstof. Deze meetgegevens worden jaarlijks op grond van de Waterleidingwet aan de Regionale Inspecties Milieuhygiene gerapporteerd. Het RIVM heeft de gegevens in samenwerking met de Inspectie Milieuhygiene verwerkt tot een rapport ten behoeve van de Minister, Tweede Kamer, producenten en consumenten van drinkwater. Naar mening van de Inspectie Milieuhygiene blijkt uit de gegevens dat ook voor 1995 de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed zijn nageleefd. Het aantal pompstations waar in 1995 een normoverschrijding is vastgesteld, is ten opzichte van 1994 met 10% gedaald. De concentratie van de gemeten stoffen in het drinkwater is ten opzichte van voorgaande jaren nauwelijks toe- of afgenomen. Er is geen sprake geweest van een bedreiging van de volksgezondheid. De kwaliteit van het drinkwater is in het algemeen goed. De normwaarden van de parameters ijzer en mangaan worden het vaakst overschreden. Het aantal, in het afgeleverde drinkwater, aangetoonde bestrijdingsmiddelen verder toegenomen. Meestal betreft het eenmalige, geringe normoverschrijdingen. De inspanningen die de waterleidingbedrijven moeten leveren om goed drinkwater te maken nemen toe, ondermeer door de vermindering van de grondstofkwaliteit. Voor de bereiding van goed drinkwater is daarom steeds vaker een vergaande zuivering noodzakelijk. In het rapport laat een intermezzotekst zien dat vooral de concentraties van macroparameters (zoals sulfaat, kalium en calcium) in grondwater op een aantal plaatsen toenemen, mogelijk ten gevolge van vermesting. Dit betekent dat de zuiveringen moeten worden uitgebreid.&lt;br&gt;
html.description.abstractThe Dutch Minister for Housing, Spatial Planning and Environment reports to Parliament every year about the quality of drinking water in the Netherlands. The report on drinking water quality in the Netherlands in 1995 is based on the information from the Water Supply Companies to the Regional Environment Inspectorates Non-compliance to the drinking water standards is incidental. Non-compliance of bacteriological parameters has an impact on public health, but has not led to hazardous situations. Most cases of non-compliance deal with ethical and aesthetic standards. Non-compliance to drinking water standards has been solved with adequate measures.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record