Show simple item record

dc.contributor.authorTermorshuizen F
dc.contributor.authorHogewoning AA
dc.contributor.authorBouwes-Bavinck JN
dc.contributor.authorGoettsch WG
dc.contributor.authorde Fijter JW
dc.contributor.authorvan Loveren H
dc.date.accessioned2012-12-12T17:02:16Z
dc.date.available2012-12-12T17:02:16Z
dc.date.issued2001-02-28
dc.identifier640300003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258416
dc.description.abstractDit rapport beschrijft een studie waarin werd nagegaan of blootstelling aan zonlicht van invloed is op het optreden van huidinfecties in een cohort niertransplantatie patienten. Dit deden wij, daar uit diverse met name experimentele studies bekend is dat blootstelling aan ultraviolette straling (UV) een immuunsuppressie en een verlaagde weerstand tegen diverse infecties kan veroorzaken. Wij verwachtten dat in deze groep patienten door de reeds aanwezige immuunsuppressie dergelijke effecten eerder aan het licht zullen treden. De 'life-time' cumulatieve blootstelling aan zonlicht werd retrospectief geschat op basis van zelf-gerapporteerde gegevens; seizoen van diagnose werd gezien als ruwe maat voor de blootstelling vlak voor of op het moment van het optreden van de infectie. In een multivariaat Poisson regressie model voor herhaalde waarnemingen werd gevonden dat Herpes Simplex-, Herpes Zoster- en schimmel/gist infecties het meest in het zonnige seizoen gevonden werden, terwijl er geen duidelijke samenhang bleek te zijn met de 'life-time' cumulatieve maat voor zonlicht blootstelling. De gevonden seizoenseffecten zouden samen kunnen hangen met het jaarritme in de UV belasting.<br>
dc.description.abstractWe investigated whether exposure to solar UVR would influence the occurrence of skin infections in a cohort of renal transplant recipients. In various experimental studies, exposure to UVR was demonstrated to possibly cause immunosuppression and impaired resistance to infections. We expected that such effects could be demonstrated more easily in the patients who were already immunocompromised. The lifetime cumulative exposure to solar UVR was estimated on the basis of self-reported data: the season in which the diagnosis was made was regarded as providing a rough estimate of the exposure just prior to or at the time of infection. In a Multivariate Poisson Regression Model for repeated measurements, we found the highest incidence of Herpes Simplex, Herpes Zoster and fungal/yeast infections to be associated with the summer season. There was no consistent association found between the lifetime cumulative estimate of exposure and the infection. The seasonal fluctuation may be due to the circannual rhythm in ambient levels of UVR.<br>
dc.description.sponsorshipInspectie GWV
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent22 p
dc.format.extent130 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherUMC Leiden Afdeling Dermatologie
dc.publisherUMC Leiden Afdeling Nephrologie
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 640300003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/640300003.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/640300003.pdf
dc.subject03nl
dc.subjectrenal transplant recipientsen
dc.subjectsolar uvren
dc.subjectseasonal influenceen
dc.subjectskin infectionsen
dc.subjectclinical epidemiologyen
dc.titleSkin infections in renal transplant recipients and the relation with solar UVRen
dc.title.alternativeHuid infecties in niertransplantatie-patienten in relatie met zonlichtblootstellingnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLPI
dc.date.updated2012-12-12T17:02:17Z
html.description.abstractDit rapport beschrijft een studie waarin werd nagegaan of blootstelling aan zonlicht van invloed is op het optreden van huidinfecties in een cohort niertransplantatie patienten. Dit deden wij, daar uit diverse met name experimentele studies bekend is dat blootstelling aan ultraviolette straling (UV) een immuunsuppressie en een verlaagde weerstand tegen diverse infecties kan veroorzaken. Wij verwachtten dat in deze groep patienten door de reeds aanwezige immuunsuppressie dergelijke effecten eerder aan het licht zullen treden. De &apos;life-time&apos; cumulatieve blootstelling aan zonlicht werd retrospectief geschat op basis van zelf-gerapporteerde gegevens; seizoen van diagnose werd gezien als ruwe maat voor de blootstelling vlak voor of op het moment van het optreden van de infectie. In een multivariaat Poisson regressie model voor herhaalde waarnemingen werd gevonden dat Herpes Simplex-, Herpes Zoster- en schimmel/gist infecties het meest in het zonnige seizoen gevonden werden, terwijl er geen duidelijke samenhang bleek te zijn met de &apos;life-time&apos; cumulatieve maat voor zonlicht blootstelling. De gevonden seizoenseffecten zouden samen kunnen hangen met het jaarritme in de UV belasting.&lt;br&gt;
html.description.abstractWe investigated whether exposure to solar UVR would influence the occurrence of skin infections in a cohort of renal transplant recipients. In various experimental studies, exposure to UVR was demonstrated to possibly cause immunosuppression and impaired resistance to infections. We expected that such effects could be demonstrated more easily in the patients who were already immunocompromised. The lifetime cumulative exposure to solar UVR was estimated on the basis of self-reported data: the season in which the diagnosis was made was regarded as providing a rough estimate of the exposure just prior to or at the time of infection. In a Multivariate Poisson Regression Model for repeated measurements, we found the highest incidence of Herpes Simplex, Herpes Zoster and fungal/yeast infections to be associated with the summer season. There was no consistent association found between the lifetime cumulative estimate of exposure and the infection. The seasonal fluctuation may be due to the circannual rhythm in ambient levels of UVR.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record