Show simple item record

dc.contributor.authorde Leeuw FAAM
dc.contributor.authorvan Rheineck Leyssius HJ
dc.contributor.authorBuiltjes PJH
dc.date.accessioned2013-06-13T22:30:25
dc.date.issued1988-11-30
dc.identifier228603006
dc.description.abstractGroeiseizoengemiddelde ozonconcentraties op grondniveau in Nederland zijn berekend met behulp van een lange-afstand transportmodel. In de referentie-berekening zijn de gemodelleerde concentraties van Ox (som van No-2 en O-3) en O-3 in redelijke overeenstemming met de metingen. In een aantal gevoeligheidsberekeningen is de invloed van Europese antropogene emissies van stikstofoxiden (NOx) en vluchtige organische stoffen (VOS) onderzocht. De berekeningen wijzen erop dat de invloed van Europese emissies op de groeiseizoen overdaggemiddelde ozonconcentraties (mei t/m september, 10-17 uur) klein is. Voor reducties van enkele tientallen procenten blijkt een VOS-emissiereductie tot een sterkere verlaging van de ozonconcentraties te leiden dan een NOx-emissiereductie. Bij een sterke verlaging van emissies (ca. 70%) zijn VOS en NOx even effectief. De groeiseizoen overdaggemiddelde ozonconcentraties zullen in Nederland toenemen indien de NOx-emissie gereduceerd wordt (2.0 tot 7.7% toename bij een NOx-emissiereductie van 50%). Pas bij een 70% NOx-emissiereductie is in een omgeving met een relatief geringe NOx-emissiedichtheid een verlaging in ozonniveau te verwachten. Een vermindering van VOS-emissies leidt in alle gevallen tot een verlaging van ozonconcentraties (bij een VOS-emissiereductie van 40% neemt het ozonniveau af met 9%, bij 70% emissiereductie wordt een afname van 16% berekend). Bij een gelijktijdige vermindering van zowel VOS- als NOx-emissies met 30 tot 50% is een geringe afname in ozonconcentraties te verwachten.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent65 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 228603006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/228603006.html
dc.subjectozonnl
dc.subjectfotochemische luchtverontreinigingnl
dc.subjectatmosferische transportmodellennl
dc.subjectstikstofoxidennl
dc.subjectemissiescenario&apos;snl
dc.subjectvluchtige organische stoffennl
dc.titleModelmatige berekening van groeiseizoengemiddelde ozonconcentraties. Modelbeschrijving en voorlopige resultatennl
dc.title.alternativeCalculation of growing-season averaged ozone concentrations ; Model concept and preliminary resultsen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.date.updated2013-06-13T20:30:27Z
html.description.abstractGroeiseizoengemiddelde ozonconcentraties op grondniveau in Nederland zijn berekend met behulp van een lange-afstand transportmodel. In de referentie-berekening zijn de gemodelleerde concentraties van Ox (som van No-2 en O-3) en O-3 in redelijke overeenstemming met de metingen. In een aantal gevoeligheidsberekeningen is de invloed van Europese antropogene emissies van stikstofoxiden (NOx) en vluchtige organische stoffen (VOS) onderzocht. De berekeningen wijzen erop dat de invloed van Europese emissies op de groeiseizoen overdaggemiddelde ozonconcentraties (mei t/m september, 10-17 uur) klein is. Voor reducties van enkele tientallen procenten blijkt een VOS-emissiereductie tot een sterkere verlaging van de ozonconcentraties te leiden dan een NOx-emissiereductie. Bij een sterke verlaging van emissies (ca. 70%) zijn VOS en NOx even effectief. De groeiseizoen overdaggemiddelde ozonconcentraties zullen in Nederland toenemen indien de NOx-emissie gereduceerd wordt (2.0 tot 7.7% toename bij een NOx-emissiereductie van 50%). Pas bij een 70% NOx-emissiereductie is in een omgeving met een relatief geringe NOx-emissiedichtheid een verlaging in ozonniveau te verwachten. Een vermindering van VOS-emissies leidt in alle gevallen tot een verlaging van ozonconcentraties (bij een VOS-emissiereductie van 40% neemt het ozonniveau af met 9%, bij 70% emissiereductie wordt een afname van 16% berekend). Bij een gelijktijdige vermindering van zowel VOS- als NOx-emissies met 30 tot 50% is een geringe afname in ozonconcentraties te verwachten.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record