Show simple item record

dc.contributor.authorWuijts S
dc.contributor.authorvan Rijswick HFMW
dc.contributor.authorDik HHJ
dc.date.accessioned2017-02-20T06:30:13
dc.date.issued2008-02-19
dc.identifier734301032
dc.description.abstractOm de waterwinning voor drinkwater te kunnen beschermen blijken zogeheten gebiedsdossiers een nuttig instrument om informatie te bundelen die van invloed is op de waterkwaliteit van de winning. Op basis van deze informatie kunnen effectieve beschermingsmaatregelen, gericht op preventie en risicobeheersing, worden ontwikkeld. Het gebiedsdossier vult het bestaande beschermingsbeleid aan. In opdracht van het ministerie van VROM heeft het RIVM een protocol opgesteld om een gebiedsdossier te ontwikkelen. Dit protocol is uitgewerkt voor drie typen waterwinning (grondwater, oevergrondwater en oppervlaktewater). Het instituut beveelt aan het instrument juridisch te verankeren in de Drinkwaterwet, zo nodig ook in de Wet Milieubeheer, en een centrale regierol bij een overheidsinstantie neer te leggen. Bij de uitvoering van maatregelen zijn verschillende overheden betrokken. Daarom is het belangrijk om bij de bestuurlijke besluitvorming over gebiedsdossiers de regierol bij een overheidsinstantie neer te leggen. Omdat provincies een verantwoordelijkheid hebben op het gebied van milieu, water en ruimtelijke ordening lijkt deze rol daar het beste te passen. Dit is de uitkomst van een workshop over gebiedsdossiers die in november 2007 plaatsvond bij het RIVM. Bij de workshop waren vertegenwoordigers van het Rijk, provincies, gemeenten, waterbeheerders en waterleidingbedrijven aanwezig. Tijdens de workshop werden de resultaten van het project gebiedsdossiers bediscussieerd. Gebiedsdossiers kunnen ook voor andere waterwinningen voor menselijke consumptie van toepassing zijn. Bijvoorbeeld om beschermingsbeleid te formuleren voor industriele grondwaterwinningen voor de productie van bier en frisdrank. Hiermee geeft Nederland invulling aan de verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water voor industriele waterwinningen.
dc.description.abstractWithin the framework of protecting the abstraction of drinking water, the so-called 'dossiers for the area' appear to be a useful instrument for compiling information relevant to water quality at the abstraction site. This information can subsequently be used to develop effective protection measures. As such, the dossiers for the area supplement the existing protection policy. By order of the Ministry of Public Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM), RIVM has formulated a protocol for compiling 'dossiers for the area'. The protocol has been extensively worked out for three types of abstraction sites (groundwater, river bank filtration and surface water). The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) of the Netherlands recommends legally anchoring the necessity for such dossiers in the planned National Drinking Water Act and also, if necessary, in the Environmental Act. The RIVM also recommends that the management of the decision-making process be given to one administrative body only. Different authorities are involved in the realization of these measures. It is therefore important that the administrative decision-making process governing 'dossiers for the area' be bundled under the jurisdiction of one authority. Given that provinces are the responsible administrative unit in the areas of water, spatial planning and the environment, this role would appear to be best carried out at the provincial level. This is the outcome of a workshop that took place in November 2007 at the RIVM. Participants of the workshop were representatives of national, provincial and local authorities, national and regional water boards and water companies. The results of the project 'dossiers for the area' were discussed during the workshop. 'Dossiers for the area' can also be of use to other abstractions of water for human consumption, such as in the formulation of policy aimed at protecting industrial abstractions used to produce beer and soda. By implementing such measures, the Netherlands meets its obligations as stated in the Water Framework Directive (2000/60/EC) with respect to abstractions for human consumption.
dc.description.sponsorshipVROM-BWL
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent144 p
dc.format.extent10167 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherUniversiteit Utrecht
dc.publisherDepartement Rechtsgeleerdheid
dc.publisherDisciplinegroep Staats- en Bestuursrecht
dc.publisherCentrum voor Omgevingsrecht en -beleid/NILOS
dc.relation.ispartofRIVM rapport 734301032
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/734301032.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/734301032.pdf
dc.subjectWATERnl
dc.subjectdrinkwaternl
dc.subjectwaterwinningnl
dc.subjectwaterwingebiedennl
dc.subjectbeschermde gebiedennl
dc.subjectbeschermingnl
dc.subjectinventarisatienl
dc.subjectrisico'snl
dc.subjectkaderrichtlijn waternl
dc.subjectgebiedsdossiernl
dc.subjectrisicobenaderingnl
dc.subjectindustriele winningennl
dc.subjectbescherming op maatnl
dc.subjectdrinking wateren
dc.subjectwater collectionen
dc.subjectwater collection areasen
dc.subjectprotected areasen
dc.subjectprotectionen
dc.subjectinventoryen
dc.subjectrisksen
dc.subjectwater framework directiveen
dc.subjectdossier for the areaen
dc.subjectrisk assessmenten
dc.subjectindustrial abstractionsen
dc.subjectsite-specific protectionen
dc.titleGebiedsdossiers voor drinkwaterbronnen, uitwerking van risico's en ontwikkeling van maatregelennl
dc.title.alternativeDossiers of the area for drinking water resources, elaboration of risks and measuresen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentIMD
dc.date.updated2017-02-20T05:30:15Z
refterms.dateFOA2018-12-18T11:29:25Z
html.description.abstractOm de waterwinning voor drinkwater te kunnen beschermen blijken zogeheten gebiedsdossiers een nuttig instrument om informatie te bundelen die van invloed is op de waterkwaliteit van de winning. Op basis van deze informatie kunnen effectieve beschermingsmaatregelen, gericht op preventie en risicobeheersing, worden ontwikkeld. Het gebiedsdossier vult het bestaande beschermingsbeleid aan.<br>In opdracht van het ministerie van VROM heeft het RIVM een protocol opgesteld om een gebiedsdossier te ontwikkelen. Dit protocol is uitgewerkt voor drie typen waterwinning (grondwater, oevergrondwater en oppervlaktewater). Het instituut beveelt aan het instrument juridisch te verankeren in de Drinkwaterwet, zo nodig ook in de Wet Milieubeheer, en een centrale regierol bij een overheidsinstantie neer te leggen.<br>Bij de uitvoering van maatregelen zijn verschillende overheden betrokken. Daarom is het belangrijk om bij de bestuurlijke besluitvorming over gebiedsdossiers de regierol bij een overheidsinstantie neer te leggen. Omdat provincies een verantwoordelijkheid hebben op het gebied van milieu, water en ruimtelijke ordening lijkt deze rol daar het beste te passen.<br>Dit is de uitkomst van een workshop over gebiedsdossiers die in november 2007 plaatsvond bij het RIVM. Bij de workshop waren vertegenwoordigers van het Rijk, provincies, gemeenten, waterbeheerders en waterleidingbedrijven aanwezig. Tijdens de workshop werden de resultaten van het project gebiedsdossiers bediscussieerd.<br>Gebiedsdossiers kunnen ook voor andere waterwinningen voor menselijke consumptie van toepassing zijn. Bijvoorbeeld om beschermingsbeleid te formuleren voor industriele grondwaterwinningen voor de productie van bier en frisdrank. Hiermee geeft Nederland invulling aan de verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water voor industriele waterwinningen.<br>
html.description.abstractWithin the framework of protecting the abstraction of drinking water, the so-called 'dossiers for the area' appear to be a useful instrument for compiling information relevant to water quality at the abstraction site. This information can subsequently be used to develop effective protection measures. As such, the dossiers for the area supplement the existing protection policy.<br>By order of the Ministry of Public Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM), RIVM has formulated a protocol for compiling 'dossiers for the area'. The protocol has been extensively worked out for three types of abstraction sites (groundwater, river bank filtration and surface water). The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) of the Netherlands recommends legally anchoring the necessity for such dossiers in the planned National Drinking Water Act and also, if necessary, in the Environmental Act. The RIVM also recommends that the management of the decision-making process be given to one administrative body only.<br>Different authorities are involved in the realization of these measures. It is therefore important that the administrative decision-making process governing 'dossiers for the area' be bundled under the jurisdiction of one authority. Given that provinces are the responsible administrative unit in the areas of water, spatial planning and the environment, this role would appear to be best carried out at the provincial level.<br>This is the outcome of a workshop that took place in November 2007 at the RIVM. Participants of the workshop were representatives of national, provincial and local authorities, national and regional water boards and water companies. The results of the project 'dossiers for the area' were discussed during the workshop.<br>'Dossiers for the area' can also be of use to other abstractions of water for human consumption, such as in the formulation of policy aimed at protecting industrial abstractions used to produce beer and soda. By implementing such measures, the Netherlands meets its obligations as stated in the Water Framework Directive (2000/60/EC) with respect to abstractions for human consumption.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
734301032.pdf
Size:
9.928Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record