Show simple item record

dc.contributor.authorLolkema DE
dc.contributor.authorVerheijen ENG
dc.contributor.authorPostma CJM
dc.contributor.authorJabben J
dc.date.accessioned2014-01-17T14:11:52
dc.date.issued2012-02-21
dc.identifier630650001
dc.description.abstractLangs de A2 is medio 2010 een nieuwe meetreeks van de geluidbelasting gestart, nadat de reconstructie van de weg als gevolg van de verbreding is afgerond. Tussen 2000 en 2008 zijn de geluidniveaus op deze locatie nauwelijks veranderd; dit betrof de geluidbelasting van tweemaal drie rijstroken met standaard dicht asfalt beton. In 2009 is op dit punt niet gemeten vanwege de omvangrijke wegwerkzaamheden. In de nieuwe situatie is de A2 verbreed naar twee keer vijf rijstroken en voorzien van dubbellaags poreus asfalt. In deze situatie is de geluidbelasting fors gedaald doordat de gemiddelde afstand van het meetpunt tot de rijstroken is toegenomen (de reconstructie) en door de geluidreductie van het asfalt. Op de A12 bij Voorburg is in 2010 een lichte geluidtoename gemeten. Dit kan wijzen op een lichte veroudering van het poreuze wegdek dat in 2007 is aangelegd. Op de A10-West in Amsterdam is, evenals in 2009, in 2010 het gemeten geluidsniveau gelijk gebleven. Opzet en doel geluidmonitor: Dit zijn de belangrijkste resultaten van het Geluidmonitorprogramma van het RIVM in 2010 voor het wegverkeer. De monitor volgt de trends in het geluid van wegverkeer op vier vaste meetpunten: de A2 bij Breukelen, de A10-West bij Amsterdam, de A12 bij Voorburg en de N256 bij Colijnsplaat (Zeeland). De geluidmonitor volgt op enkele locaties ook de geluidbelasting van rail- en vliegtuigverkeer; voor railverkeer worden twee meetlocaties van ProRail gebruikt. De metingen worden gebruikt om trends in de geluidsemissies te volgen en te toetsen aan de Wettelijke standaard Nederlandse Reken- en Meetvoorschriften voor wegverkeer en railverkeer. Railverkeer: Voor railverkeer zijn de metingen in lijn met de berekeningen volgens het standaard Reken- en Meetvoorschrift. Voor wegverkeer zijn de gemeten waarden op de N256, evenals in voorgaande jaren, wat hoger dan de berekende waarden. Pilot metingen luchtvaartgeluid: Net als vorig jaar bevat deze rapportage een vergelijking van metingen van vliegtuiggeluid bij Zegveld (op 20 kilometer ten zuiden van Schiphol) met geluidgegevens van toestellen uit het Integrated Noise Model (INM). INM wordt in veel studies gebruikt om de geluidbelasting rondom luchthavens te bepalen. De metingen in Zegveld zijn redelijk in overeenstemming met de geluidgegevens uit INM.
dc.description.abstractAlong the A2, a new noise measurement series started in June 2010 after the reconstruction due to road widening had been completed. Between 2000 and 2008, the noise levels hardly changed at this location; the road consisted of six lanes with a dense asphalt concrete paving. In 2009, no measurements were conducted at this point because of the extensive road works. In the new situation, the A2 has been widened to ten lanes with double-layer porous asphalt. In this new situation, the noise level dropped considerably because the average distance from the measuring point to the lanes has increased and because of the sound reducing properties of the porous asphalt layer. Along the A12 at Voorburg, a slight increase in noise was measured in 2010. This may indicate a slight deterioration of the porous pavement which dates from 2007. Along the A10-West in Amsterdam, as in 2009, the measured noise level remained the same in 2010. Setup and purpose of noise monitoring: These are the main results of the Noise Monitoring Program of RIVM for road traffic in 2010. The Noise Monitoring Program follows the trends in road traffic noise at four fixed points: the A2 at Breukelen, the A10-West in Amsterdam, the A12 at Voorburg and the N256 at Colijnsplaat (Zeeland). In addition, noise from rail and air traffic is monitored. For rail traffic, data from two noise monitoring sites provided by ProRail were analysed. The measurements are used to identify trends in noise emissions and to validate Statutory Standard Calculation methods for road- and rail traffic at the measurement sites. Railways: For railways, the measurements are in line with calculations according to the standard statutory calculation method. For road traffic, the measured values at the N256, as in previous years, are higher than the calculated values. Pilot aircraft noise: Like last year, this report contains a comparison of measurements of aircraft noise at Zegveld (20 km south of Schiphol airport) with noise data sets from the Integrated Noise Model (INM). INM is used in many studies to determine the noise levels around airports. The measurements in Zegveld are in fair agreement with the noise data from INM.
dc.description.sponsorshipMinisterie van Infrastructuur en Milieu
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent40 p
dc.format.extent1749 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM letter report 630650001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/630650001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/630650001.pdf
dc.subjectgeluidnl
dc.subjectgeluidnl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectdecibelnl
dc.subjectwegverkeernl
dc.subjectrailverkeernl
dc.subjectnoiseen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectdecibelen
dc.subjectroad trafficen
dc.subjectrailway trafficen
dc.titleNoise monitor 2010 : Trend- and validation measurements of environmental noiseen
dc.title.alternativeGeluidmonitor 2010 : Trend- en validatiemetingen aan omgevingsgeluidnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCMM
dc.date.updated2014-01-17T13:14:22Z
dc.contributor.divisionmev
refterms.dateFOA2018-12-13T11:45:55Z
html.description.abstractLangs de A2 is medio 2010 een nieuwe meetreeks van de geluidbelasting gestart, nadat de reconstructie van de weg als gevolg van de verbreding is afgerond. Tussen 2000 en 2008 zijn de geluidniveaus op deze locatie nauwelijks veranderd; dit betrof de geluidbelasting van tweemaal drie rijstroken met standaard dicht asfalt beton. In 2009 is op dit punt niet gemeten vanwege de omvangrijke wegwerkzaamheden. In de nieuwe situatie is de A2 verbreed naar twee keer vijf rijstroken en voorzien van dubbellaags poreus asfalt. In deze situatie is de geluidbelasting fors gedaald doordat de gemiddelde afstand van het meetpunt tot de rijstroken is toegenomen (de reconstructie) en door de geluidreductie van het asfalt. Op de A12 bij Voorburg is in 2010 een lichte geluidtoename gemeten. Dit kan wijzen op een lichte veroudering van het poreuze wegdek dat in 2007 is aangelegd. Op de A10-West in Amsterdam is, evenals in 2009, in 2010 het gemeten geluidsniveau gelijk gebleven. <br> <br>Opzet en doel geluidmonitor: Dit zijn de belangrijkste resultaten van het Geluidmonitorprogramma van het RIVM in 2010 voor het wegverkeer. De monitor volgt de trends in het geluid van wegverkeer op vier vaste meetpunten: de A2 bij Breukelen, de A10-West bij Amsterdam, de A12 bij Voorburg en de N256 bij Colijnsplaat (Zeeland). De geluidmonitor volgt op enkele locaties ook de geluidbelasting van rail- en vliegtuigverkeer; voor railverkeer worden twee meetlocaties van ProRail gebruikt. De metingen worden gebruikt om trends in de geluidsemissies te volgen en te toetsen aan de Wettelijke standaard Nederlandse Reken- en Meetvoorschriften voor wegverkeer en railverkeer.<br> <br>Railverkeer: Voor railverkeer zijn de metingen in lijn met de berekeningen volgens het standaard Reken- en Meetvoorschrift. Voor wegverkeer zijn de gemeten waarden op de N256, evenals in voorgaande jaren, wat hoger dan de berekende waarden.<br> <br>Pilot metingen luchtvaartgeluid: Net als vorig jaar bevat deze rapportage een vergelijking van metingen van vliegtuiggeluid bij Zegveld (op 20 kilometer ten zuiden van Schiphol) met geluidgegevens van toestellen uit het Integrated Noise Model (INM). INM wordt in veel studies gebruikt om de geluidbelasting rondom luchthavens te bepalen. De metingen in Zegveld zijn redelijk in overeenstemming met de geluidgegevens uit INM.<br>
html.description.abstractAlong the A2, a new noise measurement series started in June 2010 after the reconstruction due to road widening had been completed. Between 2000 and 2008, the noise levels hardly changed at this location; the road consisted of six lanes with a dense asphalt concrete paving. In 2009, no measurements were conducted at this point because of the extensive road works. In the new situation, the A2 has been widened to ten lanes with double-layer porous asphalt. In this new situation, the noise level dropped considerably because the average distance from the measuring point to the lanes has increased and because of the sound reducing properties of the porous asphalt layer. Along the A12 at Voorburg, a slight increase in noise was measured in 2010. This may indicate a slight deterioration of the porous pavement which dates from 2007. Along the A10-West in Amsterdam, as in 2009, the measured noise level remained the same in 2010.<br> <br>Setup and purpose of noise monitoring: These are the main results of the Noise Monitoring Program of RIVM for road traffic in 2010. The Noise Monitoring Program follows the trends in road traffic noise at four fixed points: the A2 at Breukelen, the A10-West in Amsterdam, the A12 at Voorburg and the N256 at Colijnsplaat (Zeeland). In addition, noise from rail and air traffic is monitored. For rail traffic, data from two noise monitoring sites provided by ProRail were analysed. The measurements are used to identify trends in noise emissions and to validate Statutory Standard Calculation methods for road- and rail traffic at the measurement sites.<br> <br>Railways: For railways, the measurements are in line with calculations according to the standard statutory calculation method. For road traffic, the measured values at the N256, as in previous years, are higher than the calculated values.<br> <br>Pilot aircraft noise: Like last year, this report contains a comparison of measurements of aircraft noise at Zegveld (20 km south of Schiphol airport) with noise data sets from the Integrated Noise Model (INM). INM is used in many studies to determine the noise levels around airports. The measurements in Zegveld are in fair agreement with the noise data from INM.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
630650001.pdf
Size:
1.707Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record