Show simple item record

dc.contributor.authorJansen EHJM
dc.contributor.authorvan Blitterswijk H
dc.contributor.authorStephany RW
dc.date.accessioned2014-01-17T14:09:20
dc.date.issued1984-07-17
dc.identifier367910012
dc.description.abstractEen radioimmunochemische bepalingsmethode (RIA) voor diethylstilbestrol (DES) in rundergal werd ontwikkeld door gebruikmaking van hoge druk vloeistofchromatografie (HPLC). De HPLC-zuiveringsstap werd geautomatiseerd. Met deze procedure kunnen 36 monsters binnen 24 uur gezuiverd worden. Indien gewenst kunnen ook dienestrol en hexestrol bepaald worden. Monsters gal en urine zijn geanalyseerd, afkomstig van een RIV/IVVO modelproef met 24 vleesstieren. De DES-gehalten in urine en gal blijken een goede correlatie op te leveren. De DES-gehalten in gal liggen gemiddel hoger dan die in urine (een factor 2 tot 5). Vooral bij de lage gehalten is dit verschil het grootst. Om deze redenen is gal evenals urine geschikt als onderzoeksmateriaal om illegaal gebruik van DES bij runderen aan te tonen.
dc.description.sponsorshipVHI
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 367910012
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/367910012.html
dc.subjecthplcnl
dc.subjectrianl
dc.subjectdlcnl
dc.subjectstilbenennl
dc.subjectgalnl
dc.subjecturinenl
dc.subjectrundnl
dc.subjectdesnl
dc.subjectdenl
dc.subjecthex; veldproefnl
dc.subjectvgz;nl
dc.titleRadioimmunochemisch onderzoek naar de aanwezigheid van stilbeenderivaten in slachtdieren. IX. De bepaling van diethylstilbestrol in gal na zuivering via hoge druk vloeistofchromatografienl
dc.title.alternativeRadioimmunochemical investigation on the presence of stilbene derivatives in cattle. IX. The determination of diethylstilbestrol in bile after purification by high performance liquid chromatographyen
dc.typeReport
dc.date.updated2014-01-17T13:11:37Z
html.description.abstractEen radioimmunochemische bepalingsmethode (RIA) voor diethylstilbestrol (DES) in rundergal werd ontwikkeld door gebruikmaking van hoge druk vloeistofchromatografie (HPLC). De HPLC-zuiveringsstap werd geautomatiseerd. Met deze procedure kunnen 36 monsters binnen 24 uur gezuiverd worden. Indien gewenst kunnen ook dienestrol en hexestrol bepaald worden. Monsters gal en urine zijn geanalyseerd, afkomstig van een RIV/IVVO modelproef met 24 vleesstieren. De DES-gehalten in urine en gal blijken een goede correlatie op te leveren. De DES-gehalten in gal liggen gemiddel hoger dan die in urine (een factor 2 tot 5). Vooral bij de lage gehalten is dit verschil het grootst. Om deze redenen is gal evenals urine geschikt als onderzoeksmateriaal om illegaal gebruik van DES bij runderen aan te tonen.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record