Show simple item record

dc.contributor.authorAle BJM
dc.contributor.authorPruppers MJM
dc.date.accessioned2017-02-20T06:36:28
dc.date.issued1994-11-30
dc.identifier610066001
dc.description.abstractTen behoeve van toekomstige versies van de integratie-rapporten Milieubalans en Milieuverkenning is door het RIVM gekozen voor het integraal weergeven van de milieuproblematiek in relatie tot het Nederlandse milieubeleid, in termen van een beperkte set doelvariabelen of graadmeters. Dit definitierapport beschrijft en onderbouwt de graadmeters waarin het complete aandachtsgebied 'externe veiligheid' wordt uitgedrukt. Samen met de andere definitierapporten dient het als onderbouwing van de keuzen die zijn gemaakt bij het formuleren van de indeling van en de figuren in toekomstige versies van de Milieubalans en de Milieuverkenning. Voor het aandachtsgebied 'externe veiligheid' is het in de nota 'Omgaan met risico's' vastgelegde beleid richtinggevend. Dit beleid is verder geconcretiseerd in de brief van de minister van VROM aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (13 juni 1994).<br>
dc.description.abstractFor use in future versions of the integrative reports called Milieubalans ('environmental balance') and Milieuverkenning ('environmental outlook') RIVM has chosen to present an overview of environmental issues, especially those related to actual and future environmental policies in the Netherlands, in terms of so called target and related steering variables. This definition report describes the elaboration of this approach when it is applied to the entire area of interest 'industrial safety'. Together with other definition reports it is supposed to be the justification of choices which are made in defining the sequence of subjects and the minimum set of variables in the future versions of the Milieubalans and the Milieuverkenning. The elaboration is guided by the policy document Omgaan met risico's ('dealing with risks') which is later expanded by a letter of the minister of Housing, Physical Planning and Environment to the Second Chamber of the Parliament (June, 13th 1994).<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.description.sponsorship(DGM/SVS)
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent23 p
dc.format.extent925 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 610066001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610066001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610066001.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectprognosenl
dc.subjectoverheidsbeleidnl
dc.subjectparameternl
dc.subjectindicatornl
dc.subjectindustrienl
dc.subjectveiligheidnl
dc.subjectmilieubalansnl
dc.subjectmilieuverkenningnl
dc.subjectmb/mvnl
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectprognosisen
dc.subjectgovernment policyen
dc.subjectparametersen
dc.subjectindicatorsen
dc.subjectindustryen
dc.subjectsafetyen
dc.subjectenvironmental balanceen
dc.subjectenvironmental outlooken
dc.titleDefinitierapport &apos;Graadmeters externe veiligheid in de Milieubalans/Milieuverkenning&apos;nl
dc.title.alternativeDefinition report &apos;Industrial safety indicators in the environmental balance and the environmental outlook reports&apos;en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLSO
dc.date.updated2017-02-20T05:36:29Z
html.description.abstractTen behoeve van toekomstige versies van de integratie-rapporten Milieubalans en Milieuverkenning is door het RIVM gekozen voor het integraal weergeven van de milieuproblematiek in relatie tot het Nederlandse milieubeleid, in termen van een beperkte set doelvariabelen of graadmeters. Dit definitierapport beschrijft en onderbouwt de graadmeters waarin het complete aandachtsgebied &apos;externe veiligheid&apos; wordt uitgedrukt. Samen met de andere definitierapporten dient het als onderbouwing van de keuzen die zijn gemaakt bij het formuleren van de indeling van en de figuren in toekomstige versies van de Milieubalans en de Milieuverkenning. Voor het aandachtsgebied &apos;externe veiligheid&apos; is het in de nota &apos;Omgaan met risico&apos;s&apos; vastgelegde beleid richtinggevend. Dit beleid is verder geconcretiseerd in de brief van de minister van VROM aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (13 juni 1994).&lt;br&gt;
html.description.abstractFor use in future versions of the integrative reports called Milieubalans (&apos;environmental balance&apos;) and Milieuverkenning (&apos;environmental outlook&apos;) RIVM has chosen to present an overview of environmental issues, especially those related to actual and future environmental policies in the Netherlands, in terms of so called target and related steering variables. This definition report describes the elaboration of this approach when it is applied to the entire area of interest &apos;industrial safety&apos;. Together with other definition reports it is supposed to be the justification of choices which are made in defining the sequence of subjects and the minimum set of variables in the future versions of the Milieubalans and the Milieuverkenning. The elaboration is guided by the policy document Omgaan met risico&apos;s (&apos;dealing with risks&apos;) which is later expanded by a letter of the minister of Housing, Physical Planning and Environment to the Second Chamber of the Parliament (June, 13th 1994).&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record