Show simple item record

dc.contributor.authorKwakman PJM
dc.date.accessioned2017-02-20T07:01:00
dc.date.issued1994-08-31
dc.identifier610063001
dc.description.abstractDe strontium-89/90 bepaling in gras en melk met behulp van rokend salpeterzuur, zoals bij het Laboratorium voor Stralingsonderzoek (LSO) gebruikt wordt, vormt vanwege de onprettige chemische handelingen een knelpunt in het reguliere meetprogramma. In de recente literatuur zijn diverse alternatieven beschreven voor deze methode. In dit rapport wordt een overzicht en een vergelijking van deze methoden gegeven. Als meest veelbelovende alternatief is de "Sr-spec" methode, ontwikkeld door EIChrom Industries, naar voren gekomen. Hierin wordt gebruik gemaakt van een ionenwisselaar om kationen uit een monsteroplossing te halen en van kroonethers (gesorbeerd op een polymere drager) die in staat zijn om strontium met hoge selectiviteit te complexeren in de aanwezigheid van andere tweewaardige kationen. Deze methode heeft als belangrijk voordeel dat er niet meer gewerkt hoeft te worden met rokend salpeterzuur en dat het aantal chemische scheidingen drastisch beperkt kan worden. Voorgesteld wordt de routinematige toepassing van de Sr-spec methode voor de analyse van strontium-89/90 in melk in het laboratorium te testen.<br>
dc.description.abstractAt the Laboratory of Radiation Research, the determination of strontium-89/90 in grass and milk samples using fuming nitric acid is a bottle neck in the routine monitoring programme, mainly due to the use of hazardous chemicals. In recent scientific articles, a number of alternatives have been described. This report gives an overview of the latest developments in this field and compares the pros and cons of these methods. The most promising one seemes to be the "Sr-spec" method developed by EIChrom Industries. In this method, an ion-exchanger is used for sorption of cations from the sample solution and, subsequently, a crown ether on a polymer support is applied for the selective complexation of bivalent strontium ions in the presence of other interfering bivalent ions. An important advantage is that the hazardous fuming nitric acid can be omitted and that the total number of chemical separation steps can be largely reduced. The possibility of a routine application of the Sr-spec method for the determination of strontium-89/90 in grass and milk at RIVM/LSO is proposed.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent20 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 610063001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610063001.html
dc.subject08nl
dc.subjectstrontiumnl
dc.subjectanalysenl
dc.subjectmelknl
dc.subjectgrassennl
dc.subjectstrontiumen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectmilken
dc.subjectgrassesen
dc.titleLiteratuuronderzoek strontium-89/90 analysenl
dc.title.alternativeLiterature research of determination of strontium 89/90en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLSO
dc.date.updated2017-02-20T06:01:00Z
html.description.abstractDe strontium-89/90 bepaling in gras en melk met behulp van rokend salpeterzuur, zoals bij het Laboratorium voor Stralingsonderzoek (LSO) gebruikt wordt, vormt vanwege de onprettige chemische handelingen een knelpunt in het reguliere meetprogramma. In de recente literatuur zijn diverse alternatieven beschreven voor deze methode. In dit rapport wordt een overzicht en een vergelijking van deze methoden gegeven. Als meest veelbelovende alternatief is de &quot;Sr-spec&quot; methode, ontwikkeld door EIChrom Industries, naar voren gekomen. Hierin wordt gebruik gemaakt van een ionenwisselaar om kationen uit een monsteroplossing te halen en van kroonethers (gesorbeerd op een polymere drager) die in staat zijn om strontium met hoge selectiviteit te complexeren in de aanwezigheid van andere tweewaardige kationen. Deze methode heeft als belangrijk voordeel dat er niet meer gewerkt hoeft te worden met rokend salpeterzuur en dat het aantal chemische scheidingen drastisch beperkt kan worden. Voorgesteld wordt de routinematige toepassing van de Sr-spec methode voor de analyse van strontium-89/90 in melk in het laboratorium te testen.&lt;br&gt;
html.description.abstractAt the Laboratory of Radiation Research, the determination of strontium-89/90 in grass and milk samples using fuming nitric acid is a bottle neck in the routine monitoring programme, mainly due to the use of hazardous chemicals. In recent scientific articles, a number of alternatives have been described. This report gives an overview of the latest developments in this field and compares the pros and cons of these methods. The most promising one seemes to be the &quot;Sr-spec&quot; method developed by EIChrom Industries. In this method, an ion-exchanger is used for sorption of cations from the sample solution and, subsequently, a crown ether on a polymer support is applied for the selective complexation of bivalent strontium ions in the presence of other interfering bivalent ions. An important advantage is that the hazardous fuming nitric acid can be omitted and that the total number of chemical separation steps can be largely reduced. The possibility of a routine application of the Sr-spec method for the determination of strontium-89/90 in grass and milk at RIVM/LSO is proposed.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record