Show simple item record

dc.contributor.authorMaas RJM
dc.contributor.authorvan der Plaat J
dc.contributor.authorRos JPM
dc.contributor.authorSwart RJ
dc.contributor.authorWippler JC
dc.contributor.authorJansen HMA
dc.contributor.authorOlsthoorn AA
dc.date.accessioned2017-02-20T06:31:37
dc.date.issued1986-08-31
dc.identifier738514002
dc.description.abstractDit rapport beschrijft de 2e fase (volgens de System Development Method) van het project "Automatisering RIM". Nadruk ligt op de specificatie van de eisen die de opdrachtgever aan het systeem stelt. De verantwoordelijkheden en mogelijkheden van beheerder en gebruiker worden beschreven, uitgaande van de gewenste input en output van het RIM-systeem. Een gebruiker zal scenario's kunnen kiezen of aanpassen en maatregelenpakketten kunnen samenstellen teneinde emissie-scenario's en bijbehorende kosten te laten uitrekenen en op een door hemzelf gespecificeerde wijze te laten voeren. Speciale aandacht wordt in het rapport gegeven aan de alternatieve wijzen van koppeling van submodellen aan de RIM-hoofdstructuur.<br>
dc.description.sponsorshipDGMH/B
dc.description.sponsorshipVaart
dc.description.sponsorshipC. van der
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 738514002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/738514002.html
dc.subjectmhnl
dc.subjectsubmodelnl
dc.subjectmodulenl
dc.subjectverkeernl
dc.subjectlandbouwnl
dc.subjectmilieumodellen;nl
dc.titleReken- en informatiesysteem Milieuhygiene: functioneel ontwerp voor de automatisering van het RIMnl
dc.title.alternativeEnvironmental emission and planning model: Functional design for the automation of the systemen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T05:31:37Z
html.description.abstractDit rapport beschrijft de 2e fase (volgens de System Development Method) van het project &quot;Automatisering RIM&quot;. Nadruk ligt op de specificatie van de eisen die de opdrachtgever aan het systeem stelt. De verantwoordelijkheden en mogelijkheden van beheerder en gebruiker worden beschreven, uitgaande van de gewenste input en output van het RIM-systeem. Een gebruiker zal scenario&apos;s kunnen kiezen of aanpassen en maatregelenpakketten kunnen samenstellen teneinde emissie-scenario&apos;s en bijbehorende kosten te laten uitrekenen en op een door hemzelf gespecificeerde wijze te laten voeren. Speciale aandacht wordt in het rapport gegeven aan de alternatieve wijzen van koppeling van submodellen aan de RIM-hoofdstructuur.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record