Show simple item record

dc.contributor.authorKreileman GJJ
dc.contributor.authorBerk MM
dc.date.accessioned2012-12-12T17:10:24Z
dc.date.available2012-12-12T17:10:24Z
dc.date.issued1997-06-30
dc.identifier481508003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258528
dc.description.abstractIn vergelijking met de lange tijdshorizon van klimaatverandering is de tijdshorizon van beleidsmakers noodzakelijkerwijs veel korter. Ter ondersteuning van de lopende klimaatonderhandelingen is een methodologie ontwikkeld voor het koppelen van korte termijn besluiten over de beperking van de emissies van broeikasgassen aan doelstellingen voor bescherming van het klimaat op lange lange termijn: de Safe Landing analyse. Dit rapport geeft een beschrijving van het analyse-instrument dat die benadering gebruikt voor het bepalen van zogenaamde 'veilige emissie corridors'. Die corridors geven de hoeveelheden broeikasgas-emissies aan die verenigbaar zijn met bepaalde korte en lange termijn klimaatdoelen (bestaande uit maximale waarden voor indicatoren voor de gevolgen van klimaatverandering) en maximale snelheden voor de vermindering van de emissies van broeikasgassen (als een schatting van de technische en economische belemmeringen voor de vermindering van emissies op mondiale schaal). De berekeningsmethodiek van de Safe Landing analyse is gebaseerd op regressie analyses op de resultaten van het integrale klimaatmodel IMAGE 2 van het RIVM.
dc.description.abstractIn comparison with the long time horizon of climate change, the time horizon of climate policy-making is by necessity much shorter. To support current climate negotiations, a methodology has been developed to link long-term climate protection goals to decisions on short-term greenhouse gas emission controls: the Safe Landing Analysis. This report describes the tool based on this methodology which is used to calculate the so-called 'Safe Emission Corridors'. These corridors indicate the range of short term greenhouse gas emissions that are compatible with particular sets of specified short and long-term (2010 to 2100) climate goals (defined as limits for climate impact indicators) and maximum rates of emission reductions (as a proxy for economic and technological constraints for global emission control). The Safe Landing Analysis tool, based on regression analyses, uses results from the integrated climate change computer model, IMAGE 2, developed at RIVM.
dc.description.sponsorshipRIVM DGM NOP
dc.format.extent30 p
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 481508003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/481508003.html
dc.subject04nl
dc.subjectklimaatveranderingnl
dc.subjectbeleidnl
dc.subjectmodelnl
dc.subjectemissie corridornl
dc.subjectclimatic changesen
dc.subjectpolicyen
dc.subjectmodelen
dc.subjectsafe landingen
dc.subjectemission corridorsen
dc.subjectimage 2en
dc.titleThe Safe Landing Analysis: Users Manualen
dc.title.alternativeDe Safe Landing analyse: Gebruikershandleidingnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCIM
dc.contributor.departmentMNV
dc.date.updated2012-12-12T17:10:25Z
html.description.abstractIn vergelijking met de lange tijdshorizon van klimaatverandering is de tijdshorizon van beleidsmakers noodzakelijkerwijs veel korter. Ter ondersteuning van de lopende klimaatonderhandelingen is een methodologie ontwikkeld voor het koppelen van korte termijn besluiten over de beperking van de emissies van broeikasgassen aan doelstellingen voor bescherming van het klimaat op lange lange termijn: de Safe Landing analyse. Dit rapport geeft een beschrijving van het analyse-instrument dat die benadering gebruikt voor het bepalen van zogenaamde 'veilige emissie corridors'. Die corridors geven de hoeveelheden broeikasgas-emissies aan die verenigbaar zijn met bepaalde korte en lange termijn klimaatdoelen (bestaande uit maximale waarden voor indicatoren voor de gevolgen van klimaatverandering) en maximale snelheden voor de vermindering van de emissies van broeikasgassen (als een schatting van de technische en economische belemmeringen voor de vermindering van emissies op mondiale schaal). De berekeningsmethodiek van de Safe Landing analyse is gebaseerd op regressie analyses op de resultaten van het integrale klimaatmodel IMAGE 2 van het RIVM.
html.description.abstractIn comparison with the long time horizon of climate change, the time horizon of climate policy-making is by necessity much shorter. To support current climate negotiations, a methodology has been developed to link long-term climate protection goals to decisions on short-term greenhouse gas emission controls: the Safe Landing Analysis. This report describes the tool based on this methodology which is used to calculate the so-called 'Safe Emission Corridors'. These corridors indicate the range of short term greenhouse gas emissions that are compatible with particular sets of specified short and long-term (2010 to 2100) climate goals (defined as limits for climate impact indicators) and maximum rates of emission reductions (as a proxy for economic and technological constraints for global emission control). The Safe Landing Analysis tool, based on regression analyses, uses results from the integrated climate change computer model, IMAGE 2, developed at RIVM.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record