Show simple item record

dc.contributor.authorDrecht G van
dc.contributor.authorGoossensen F
dc.contributor.authorBerends AJ
dc.date.accessioned2012-12-12T17:10:51Z
dc.date.available2012-12-12T17:10:51Z
dc.date.issued1988-12-31
dc.identifier728472014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258553
dc.description.abstractDe stikstofbelasting van het ondiepe grondwater in de vier grote zandgebieden is uitgerekend door middel van het opstellen van de stikstofbalans van de onverzadigde zone. De belangrijkste factor hierin is de bemesting in landbouwgebieden en de stikstofdepositie in bos- en natuurgebieden. De stikstofuitspoeling is berekend als fractie van de stikstofbelasting van het bodemoppervlak. De denitrificatie van minerale stikstof is berekend als sluitpost van de stikstofbalans. Doordat ook de fosfaatbalans is opgesteld, was het mogelijk om de beperking aan het gebruik van dierlijke mest via de fosfaatnorm uit te rekenen. Invoering van de op fosfaat gebaseerde eindnorm van het Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen heeft slechts weining effect op de uitspoeling van nitraat onder grasland. Dit komt vooral doordat alle mest, afkomstig uit de rundveehouderij ook na de invoering van de eindnorm vrijwel geheel op grasland geplaatst kan worden en ook geen rekening is gehouden met een vermindering van het gebruik van kunstmest. In het noordelijke zandgebied kan het overschot aan dierlijke mest van de intensieve veehouderij in gemeenten met een tekort geplaatst worden. In de andere zandgebieden zijn er na de invoering van de eindnorm vrijwel geen gemeenten met een tekort, zodat het mestoverschot van de intensieve veehouderij op een andere wijze verwerkt zal moeten worden.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGM/DWB-B Dewaide JH
dc.format.extent85 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 728472014
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/728472014.html
dc.subject13nl
dc.subjectstikstofuitspoelingnl
dc.subjectbemestingnl
dc.subjectfosfaatnormnl
dc.subjectjaarverslag rivm 1989nl
dc.titleMeststoffen Uitspoeling Landbouwgebieden (MUL)nl
dc.title.alternativeNutrient leaching agriculture area'sen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T17:10:52Z
html.description.abstractDe stikstofbelasting van het ondiepe grondwater in de vier grote zandgebieden is uitgerekend door middel van het opstellen van de stikstofbalans van de onverzadigde zone. De belangrijkste factor hierin is de bemesting in landbouwgebieden en de stikstofdepositie in bos- en natuurgebieden. De stikstofuitspoeling is berekend als fractie van de stikstofbelasting van het bodemoppervlak. De denitrificatie van minerale stikstof is berekend als sluitpost van de stikstofbalans. Doordat ook de fosfaatbalans is opgesteld, was het mogelijk om de beperking aan het gebruik van dierlijke mest via de fosfaatnorm uit te rekenen. Invoering van de op fosfaat gebaseerde eindnorm van het Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen heeft slechts weining effect op de uitspoeling van nitraat onder grasland. Dit komt vooral doordat alle mest, afkomstig uit de rundveehouderij ook na de invoering van de eindnorm vrijwel geheel op grasland geplaatst kan worden en ook geen rekening is gehouden met een vermindering van het gebruik van kunstmest. In het noordelijke zandgebied kan het overschot aan dierlijke mest van de intensieve veehouderij in gemeenten met een tekort geplaatst worden. In de andere zandgebieden zijn er na de invoering van de eindnorm vrijwel geen gemeenten met een tekort, zodat het mestoverschot van de intensieve veehouderij op een andere wijze verwerkt zal moeten worden.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record