Show simple item record

dc.contributor.authorWilde PGM de
dc.contributor.authorAalbers ThG
dc.date.accessioned2012-12-12T17:11:50Z
dc.date.available2012-12-12T17:11:50Z
dc.date.issued1999-08-30
dc.identifier771401007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258562
dc.description.abstractIn de visie van het ministerie van VROM op stortplaatscategorieen is een nieuwe stortplaatscategorie geintroduceerd, nl. de stortplaats voor geconditioneerd afval. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is door het ministerie van VROM gevraagd om een beoordelingsmethode te ontwikkelen en aparte grenswaarden te formuleren voor de beoordeling van immobilisaten, die gestort worden op een dergelijke stortplaats voor geconditioneerd afval. Het onderhavige rapport beschrijft enerzijds de milieuhygienische kwaliteit van een aantal geimmobiliseerde afvalstoffen en anderzijds voorstellen ten aanzien van grenswaarden voor de beoordeling van geimmobiliseerde afvalstoffen. Op grond van het uitgevoerde onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 1) Bij het hanteren van de voorgestelde emissienormen en de daarbij behorende eisen voor te storten immobilisaten kan de bodem (vaste en vloeibare fase) worden beschermd op het niveau van de streefwaarde bodemkwaliteit. 2) Geen van de onderzochte immobilisaten voldoet aan de normen, die het Bouwstoffenbesluit stelt voor categorie-1 bouwstoffen. Slechts enkele immobilisaten voldoen als niet-vormgegeven en/of vormgegeven bouwstof aan de normen voor een categorie-2 toepassing. 3) Een beoordeling van immobilisaten met de diffusieproef, waarbij het immobilisaat intakt blijft, en de voorgestelde maximaal toelaatbare emissies zal voor een aantal afvalstoffen resulteren in een lichter stortregime (van C2 naar Cgecond.afval).
dc.description.abstractThe Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment (VROM) has introduced a new category of landfill called a 'landfill for conditioned (inorganic) waste materials'. The National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) was asked by the Dutch Ministry of the Environment (VROM) to develop a method of assessment and acceptance limits for immobilized waste to be dumped in landfills for conditioned waste materials. For dumping conditioned waste materials at a landfill, the RIVM has proposed setting the following limits: content of organic matter (< 5%), pressure-strength of the immobilized waste (< 1 N/mm2) and emission of inorganic compounds as stipulated in the diffusion test set down by the Netherlands Institute for Standardization (NEN 7345). The maximum allowable emission, measured in the diffusion test, can be calculated using a standard equation. Presented in this report are both the equation and an overview of the maximum allowable emissions. The proposed method and acceptance limits have been evaluated on the basis of a set of various types of immobilized waste. Conclusions arising from the evaluation: 1) The proposed acceptance limits and requirements for immobilized waste materials to be dumped will protect the soil (solid and liquid phases) at the target value level for soil quality in the Netherlands; 2) None of the investigated immobilized waste materials meets the emission criteria for category-1 building materials (as stipulated in the Building Materials Decree). Only a few immobilized waste materials meet the emission criteria for category-2 building materials. 3) In assessing the immobilized waste materials using the diffusion test and the proposed acceptance limits, a number of immobilized (strong leaching chemical) waste materials were deemed suitable for dumping at a landfill for conditioned waste materials.
dc.description.sponsorshipDGM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent55 p
dc.format.extent2578 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 771401007
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/771401007.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/771401007.pdf
dc.subject09nl
dc.subjectstortplaatsennl
dc.subjectafvalnl
dc.subjectimmobilisatienl
dc.subjecttoetsingnl
dc.subjectkwaliteitnl
dc.subjectuitspoelingnl
dc.subjectvormgegeven immobilisatennl
dc.subjectdump sitesen
dc.subjectwasteen
dc.subjectimmobilizationen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectqualityiten
dc.subjectleachingen
dc.titleMilieuhygienische kwaliteit en beoordeling van vormgegeven afvalstoffen in relatie tot stortennl
dc.title.alternativeEnvironmental quality and assessment of conditioned waste materials for dumpingen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.date.updated2012-12-12T17:11:51Z
html.description.abstractIn de visie van het ministerie van VROM op stortplaatscategorieen is een nieuwe stortplaatscategorie geintroduceerd, nl. de stortplaats voor geconditioneerd afval. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is door het ministerie van VROM gevraagd om een beoordelingsmethode te ontwikkelen en aparte grenswaarden te formuleren voor de beoordeling van immobilisaten, die gestort worden op een dergelijke stortplaats voor geconditioneerd afval. Het onderhavige rapport beschrijft enerzijds de milieuhygienische kwaliteit van een aantal geimmobiliseerde afvalstoffen en anderzijds voorstellen ten aanzien van grenswaarden voor de beoordeling van geimmobiliseerde afvalstoffen. Op grond van het uitgevoerde onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 1) Bij het hanteren van de voorgestelde emissienormen en de daarbij behorende eisen voor te storten immobilisaten kan de bodem (vaste en vloeibare fase) worden beschermd op het niveau van de streefwaarde bodemkwaliteit. 2) Geen van de onderzochte immobilisaten voldoet aan de normen, die het Bouwstoffenbesluit stelt voor categorie-1 bouwstoffen. Slechts enkele immobilisaten voldoen als niet-vormgegeven en/of vormgegeven bouwstof aan de normen voor een categorie-2 toepassing. 3) Een beoordeling van immobilisaten met de diffusieproef, waarbij het immobilisaat intakt blijft, en de voorgestelde maximaal toelaatbare emissies zal voor een aantal afvalstoffen resulteren in een lichter stortregime (van C2 naar Cgecond.afval).
html.description.abstractThe Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment (VROM) has introduced a new category of landfill called a &apos;landfill for conditioned (inorganic) waste materials&apos;. The National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) was asked by the Dutch Ministry of the Environment (VROM) to develop a method of assessment and acceptance limits for immobilized waste to be dumped in landfills for conditioned waste materials. For dumping conditioned waste materials at a landfill, the RIVM has proposed setting the following limits: content of organic matter (&lt; 5%), pressure-strength of the immobilized waste (&lt; 1 N/mm2) and emission of inorganic compounds as stipulated in the diffusion test set down by the Netherlands Institute for Standardization (NEN 7345). The maximum allowable emission, measured in the diffusion test, can be calculated using a standard equation. Presented in this report are both the equation and an overview of the maximum allowable emissions. The proposed method and acceptance limits have been evaluated on the basis of a set of various types of immobilized waste. Conclusions arising from the evaluation: 1) The proposed acceptance limits and requirements for immobilized waste materials to be dumped will protect the soil (solid and liquid phases) at the target value level for soil quality in the Netherlands; 2) None of the investigated immobilized waste materials meets the emission criteria for category-1 building materials (as stipulated in the Building Materials Decree). Only a few immobilized waste materials meet the emission criteria for category-2 building materials. 3) In assessing the immobilized waste materials using the diffusion test and the proposed acceptance limits, a number of immobilized (strong leaching chemical) waste materials were deemed suitable for dumping at a landfill for conditioned waste materials.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record