Show simple item record

dc.contributor.authorBerdowski JJM
dc.contributor.authorJonker WJ
dc.contributor.authorAuweraert RJK van der
dc.contributor.authorMost PFJ van der
dc.contributor.authorThomas R
dc.contributor.authorZonneveld EA
dc.date.accessioned2012-12-12T17:11:52Z
dc.date.available2012-12-12T17:11:52Z
dc.date.issued1994-10-31
dc.identifier772414002
dc.identifier.isbn-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258563
dc.description.abstractDit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van de inventarisatie van de emissie naar lucht en water in Nederland voor het jaar 1992. Uit de vele geregistreerde stoffen en stofgroepen zijn er ongeveer 60 geselecteerd, waaronder de prioritaire stoffen. Het is een detaillering van het eerste gezamenlijke jaarrapport over de emissies in Nederland door de Emissieregistratie (ER), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat eveneens is uitgegeven in de Publikatiereeks Emissieregistratie (nr 20) ; RIVM Rapportnummer 772414001. Dit rapport bevat gedetailleerde informatie over die emissie. Er worden ca 30 bedrijfsgroepen van de industriele doelgroepen besproken. Ook worden schattingen gepresenteerd van de emissie naar lucht voor het jaar 1993. Voor elk van deze stoffen/stofgroepen is een beleid of beleidsdoelstelling geformuleerd.
dc.description.abstractIn this report for industrial sectors a survey is presented of the emission of approximately 60 compounds to the air and the surface-water in the Netherlands for the year 1992. For the year 1993 also an estimate of the emissions to air is presented.
dc.description.sponsorshipDGM HIMH
dc.format.extent158 p
dc.language.isonl
dc.publisherMinisterie van Volkshuisvesting
dc.publisherRuimtelijke Ordening en Milieubeheer VROM/DGM/EI
dc.publisherCentraal Bureau voor de Statistiek CBS
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 772414002 , Publikatiereeks Emissieregistratie 21
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/772414002.html
dc.subject09nl
dc.subjectemissienl
dc.subjectinventarisatienl
dc.subjectluchtnl
dc.subjectwaternl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectindustrienl
dc.subjectbedrijvennl
dc.subjectprognosenl
dc.subjectstatistieknl
dc.subjectdoelgroepnl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectbeleidnl
dc.subjectemissionen
dc.subjectinventoryen
dc.subjectairen
dc.subjectwateren
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectindustryen
dc.subjectcompaniesen
dc.subjectprognosisen
dc.subjectstatistical dataen
dc.subjectenvironmental policyen
dc.titleEmissies in Nederland - 1992 Bedrijfsgroepen, Regio's en individuele Stoffen. Ramingen 1993nl
dc.title.alternativeEmissions in the Netherlands ; Industrial and Regional Distribution of Emissions to Air and Water in 1992 and 1993en
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentLAE
dc.contributor.departmentTNO
dc.contributor.departmentCBS
dc.date.updated2012-12-12T17:11:53Z
html.description.abstractDit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van de inventarisatie van de emissie naar lucht en water in Nederland voor het jaar 1992. Uit de vele geregistreerde stoffen en stofgroepen zijn er ongeveer 60 geselecteerd, waaronder de prioritaire stoffen. Het is een detaillering van het eerste gezamenlijke jaarrapport over de emissies in Nederland door de Emissieregistratie (ER), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat eveneens is uitgegeven in de Publikatiereeks Emissieregistratie (nr 20) ; RIVM Rapportnummer 772414001. Dit rapport bevat gedetailleerde informatie over die emissie. Er worden ca 30 bedrijfsgroepen van de industriele doelgroepen besproken. Ook worden schattingen gepresenteerd van de emissie naar lucht voor het jaar 1993. Voor elk van deze stoffen/stofgroepen is een beleid of beleidsdoelstelling geformuleerd.
html.description.abstractIn this report for industrial sectors a survey is presented of the emission of approximately 60 compounds to the air and the surface-water in the Netherlands for the year 1992. For the year 1993 also an estimate of the emissions to air is presented.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record