Show simple item record

dc.contributor.authorWeijnen PHC
dc.contributor.authorvan den Berg R
dc.contributor.authorvan den Berg S
dc.date.accessioned2012-12-12T17:12:16Z
dc.date.available2012-12-12T17:12:16Z
dc.date.issued1989-05-31
dc.identifier728603005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258566
dc.description.abstractEr is een onderzoek gedaan naar de biodegradatie van chloorfenolen in een viertal bodemtypen, verschillend in zuurgraad en organisch stofgehalte, onder aerobe/anaerobe en steriele/niet-steriele condities. In tegenstelling tot eerder onderzoek werd geen omzetting onder anaerobe omstandigheden waargenomen. Er werd alleen afname van de chloorfenolenconcentraties gevonden onder aerobe, niet-steriele omstandigheden. Dit duidt erop dat geen chemische omzetting plaatsvond maar dat de afname waarschijnlijk werd veroorzaakt door biodegradatie. Onderzoek met 14-C-gelabelde chloorfenolen toonde aan dat geen volledige mineralisatie plaatsvond en dat daarnaast vorming van gebonden residuen optrad. Het is nog niet mogelijk om op dit moment een betrouwbare volledige voorspelling te doen over de omzetting van chloorfenolen in de bodem. Indirect bewijs is verzameld dat de gebonden residuvorming plaatsvindt vanuit metaboliet(en) gevormd na biologische omzetting van chloorfenolen. Nader onderzoek is noodzakelijk om de massabalans verder op te stellen en om de processen te begrijpen die de degradatie beinvloeden.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/DWB-B
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent84 p
dc.format.extent1874 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 728603005
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/728603005.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/728603005.pdf
dc.subjectgebonden-residu vormingnl
dc.subjectchloorfenolennl
dc.subjectbiodegradatienl
dc.titleBiodegradatie van chloorfenolen in de bodemnl
dc.title.alternativeBiodegradation of chlorophenols in soilen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T17:12:16Z
html.description.abstractEr is een onderzoek gedaan naar de biodegradatie van chloorfenolen in een viertal bodemtypen, verschillend in zuurgraad en organisch stofgehalte, onder aerobe/anaerobe en steriele/niet-steriele condities. In tegenstelling tot eerder onderzoek werd geen omzetting onder anaerobe omstandigheden waargenomen. Er werd alleen afname van de chloorfenolenconcentraties gevonden onder aerobe, niet-steriele omstandigheden. Dit duidt erop dat geen chemische omzetting plaatsvond maar dat de afname waarschijnlijk werd veroorzaakt door biodegradatie. Onderzoek met 14-C-gelabelde chloorfenolen toonde aan dat geen volledige mineralisatie plaatsvond en dat daarnaast vorming van gebonden residuen optrad. Het is nog niet mogelijk om op dit moment een betrouwbare volledige voorspelling te doen over de omzetting van chloorfenolen in de bodem. Indirect bewijs is verzameld dat de gebonden residuvorming plaatsvindt vanuit metaboliet(en) gevormd na biologische omzetting van chloorfenolen. Nader onderzoek is noodzakelijk om de massabalans verder op te stellen en om de processen te begrijpen die de degradatie beinvloeden.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record