Show simple item record

dc.contributor.authorHansler RJ
dc.contributor.authorTraas TP
dc.contributor.authorMennes WC
dc.date.accessioned2017-02-20T07:25:33
dc.date.issued2006-11-23
dc.identifier601503024
dc.descriptionAttentie: de methodiek zoals beschreven in dit rapport is aangepast en te vinden in de interim-handreiking 2009 (http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601782025.html)<br>nl
dc.description.abstractDankzij een nieuwe methodiek is het mogelijk om op een snelle manier een indruk te verkrijgen van eventuele risico's van het vrijkomen van chemische stoffen in het milieu. Door de groeiende aandacht voor het verantwoord omgaan met chemische stoffen neemt de vraag naar milieukwaliteitsnormen voor deze stoffen toe. Het afleiden van normen is echter een tijdrovende exercitie, terwijl een eerste indicatie van een eventueel risico voor mens of milieu voor een vergunningverlener of bedrijf vaak voldoende is. De methodiek sluit aan bij (inter)nationaal gangbare methodieken. Via een aantal stappen wordt een indicatieve milieukwaliteitsnorm afgeleid, op basis van stofgegevens uit enkele geselecteerde databronnen. Er wordt rekening gehouden met gevaarseigenschappen voor zowel mens als milieu. Omdat geen uitgebreid literatuuronderzoek plaatsvindt, en gegevens niet uitgebreid worden beoordeeld op validiteit, is de methodiek conservatief van aard. Hiermee wordt voorkomen dat een eventueel risico wordt onderschat. Desgewenst kan na afleiding van de indicatieve norm worden overgegaan tot een reguliere normafleiding. Indicatieve milieukwaliteitsnormen kunnen als richtinggevend instrument worden toegepast in verschillende kaders, zoals het lucht- en waterkwaliteitsbeleid.
dc.description.abstractThanks to a new methodology it is possible to obtain, in a quick manner, an indication of eventual risks as a result of the release of chemical substances to the environment. Because of the increasing attention for the responsible management of chemical substances, there is a growing demand for environmental quality standards for these substances. However, the derivation of quality standards is a time-consuming exercise, while an initial indication of an eventual risk for man or the environment is often sufficient for a competent authority or a company. The methodology is in line with (inter)nationally accepted methodologies. In a stepwise fashion, an indicative environmental quality standard is derived, on the basis of substance characteristics from a number of selected databases. Hazard characteristics for both man and the environment are taken into account. The methodology is conservative, because no exhaustive literature search is performed, and data are not extensively checked for validity. This will prevent an underestimation of an eventual risk. Subsequently, if desirable, one can proceed to the more elaborate method for quality standard derivation. Indicative environmental quality standards can be used as directional tools in several different frameworks, including the water and air quality policies.
dc.description.sponsorshipVROM-DGM-SAS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent64 p
dc.format.extent293 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 601503024
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 601503024
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601503024.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601503024.pdf
dc.subjectTOXICOLOGIEnl
dc.subjectLEEFOMGEVINGnl
dc.subjectchemicaliennl
dc.subjectgevaarlijke stoffennl
dc.subjectrisico'snl
dc.subjectmiliekwaliteitnl
dc.subjectnormennl
dc.subjectindicatieve milieukwaliteitsnormennl
dc.subjectmaximaal toelaatbaar risiconl
dc.subjectad hoc mtrnl
dc.subjectchemicalsen
dc.subjecthazardous substancesen
dc.subjectrisksen
dc.subjectenvironmental qualityen
dc.subjectstandardsen
dc.subjectindicative environmental quality standardsen
dc.subjectmaximum permissible concentrationen
dc.subjectad hoc mpcen
dc.titleHandreiking voor de afleiding van indicatieve milieukwaliteitsnormennl
dc.title.alternativeMethod for derivation of indicative environmental quality standardsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentSEC
dc.date.updated2017-02-20T06:25:34Z
refterms.dateFOA2018-12-18T11:31:46Z
html.description.abstractDankzij een nieuwe methodiek is het mogelijk om op een snelle manier een indruk te verkrijgen van eventuele risico's van het vrijkomen van chemische stoffen in het milieu. Door de groeiende aandacht voor het verantwoord omgaan met chemische stoffen neemt de vraag naar milieukwaliteitsnormen voor deze stoffen toe. Het afleiden van normen is echter een tijdrovende exercitie, terwijl een eerste indicatie van een eventueel risico voor mens of milieu voor een vergunningverlener of bedrijf vaak voldoende is. De methodiek sluit aan bij (inter)nationaal gangbare methodieken. Via een aantal stappen wordt een indicatieve milieukwaliteitsnorm afgeleid, op basis van stofgegevens uit enkele geselecteerde databronnen. Er wordt rekening gehouden met gevaarseigenschappen voor zowel mens als milieu. Omdat geen uitgebreid literatuuronderzoek plaatsvindt, en gegevens niet uitgebreid worden beoordeeld op validiteit, is de methodiek conservatief van aard. Hiermee wordt voorkomen dat een eventueel risico wordt onderschat. Desgewenst kan na afleiding van de indicatieve norm worden overgegaan tot een reguliere normafleiding. Indicatieve milieukwaliteitsnormen kunnen als richtinggevend instrument worden toegepast in verschillende kaders, zoals het lucht- en waterkwaliteitsbeleid.<br>
html.description.abstractThanks to a new methodology it is possible to obtain, in a quick manner, an indication of eventual risks as a result of the release of chemical substances to the environment. Because of the increasing attention for the responsible management of chemical substances, there is a growing demand for environmental quality standards for these substances. However, the derivation of quality standards is a time-consuming exercise, while an initial indication of an eventual risk for man or the environment is often sufficient for a competent authority or a company. The methodology is in line with (inter)nationally accepted methodologies. In a stepwise fashion, an indicative environmental quality standard is derived, on the basis of substance characteristics from a number of selected databases. Hazard characteristics for both man and the environment are taken into account. The methodology is conservative, because no exhaustive literature search is performed, and data are not extensively checked for validity. This will prevent an underestimation of an eventual risk. Subsequently, if desirable, one can proceed to the more elaborate method for quality standard derivation. Indicative environmental quality standards can be used as directional tools in several different frameworks, including the water and air quality policies.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
601503024.pdf
Size:
292.2Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record