Show simple item record

dc.contributor.authorvan der Linden AMA
dc.contributor.authorBoesten JJTI
dc.contributor.authorBrock TCM
dc.contributor.authorvan Eekelen GMA
dc.contributor.authorter Horst MMS
dc.contributor.authorde Jong FMW
dc.contributor.authorMontforts MHMM
dc.contributor.authorPol JW
dc.date.accessioned2014-01-17T13:35:36
dc.date.issued2008-04-16
dc.identifier601712003
dc.description.abstractDit rapport geeft aangepaste richtlijnen voor de beoordeling van milieurisico's van gewasbeschermingsmiddelen die lang in de bodem aanwezig blijven. Deze richtlijnen geven een nadere invulling aan de Europese regelgeving. Het rapport onderscheidt drie beschermdoelen voor de bodem: 1) behoud van landbouwkundige bodemfuncties, 2) behoud van structuur van levensgemeenschappen van agro-ecosystemen en 3) bescherming van de structuur van bodemlevensgemeenschappen in natuurgebieden. De risicobeoordeling op Europees niveau beschouwt het eerste beschermdoel en blijft daarom buiten beschouwing. De twee overige beschermdoelen zijn vooral toegespitst op de Nederlandse situatie en kunnen later voor Europese regelgeving worden uitgewerkt. Om tot een nauwkeurigere beoordeling te komen stelt het rapport voor om zowel aan de blootstellingskant als aan de effectenkant met getrapte systemen te werken. Deze beslisbomen worden gehanteerd bij achtereenvolgens halfwaardetijden van de stoffen in de bodem boven 90 en 180 dagen. Stoffen met dergelijke halfwaardetijden werden vroeger in Nederland op een andere manier beoordeeld of niet toegestaan. De nieuwe richtlijnen betrekken alle wetenschappelijke informatie in de beoordeling, zoals de Europese gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn vereist.
dc.description.abstractThis report gives revised guidance for the environmental risk assessment of persistency of plant protection products in soil where European legislation is absent. This report considers three protection goals for soils: 1) protection of soil functions relevant to agricultural production, 2) protection of the structure of agro-ecosystems, and 3) protection of the structure of soil ecosystems in general. Existing guidance at the EU level considers the first protection, so this is not elaborated upon in this report. For the two other protection goals, the report proposes decision schemes in which both exposure and ecotoxicological effects are assessed in a tiered approach. The evaluation is triggered when the half-life of a substance in soil exceeds a value of 90 respectively 180 days. In line with the European regulations on plant protection products, the guidance considers all relevant scientific information. The revised proposal provides points of departure for further guidance development at the European level.
dc.description.sponsorshipVROM
dc.description.sponsorshipLNV
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent106 p
dc.format.extent840 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherAlterra
dc.publisherctgb
dc.relation.ispartofRIVM report 601712003
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 601712003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601712003.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601712003.pdf
dc.subjectTOXICOLOGIEnl
dc.subjectBODEMnl
dc.subjectbeschermdoelennl
dc.subjectbeslisboomnl
dc.subjectbestrijdingsmiddelennl
dc.subjectecotoxicologische effectennl
dc.subjectpersistentie in de bodemnl
dc.subjectdecision treeen
dc.subjectecotoxicological effectsen
dc.subjectpersistence in soilen
dc.subjectpesticidesen
dc.subjectprotection goalsen
dc.titleRevised proposal for the risk assessment of persistence of plant protection products in soilen
dc.title.alternativeAangepast voorstel voor de risicobeoordeling van persistentie van gewasbeschermingsmiddelen in de bodemnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLER
dc.date.updated2014-01-17T12:37:54Z
refterms.dateFOA2018-12-18T11:31:51Z
html.description.abstractDit rapport geeft aangepaste richtlijnen voor de beoordeling van milieurisico's van gewasbeschermingsmiddelen die lang in de bodem aanwezig blijven. Deze richtlijnen geven een nadere invulling aan de Europese regelgeving.<br>Het rapport onderscheidt drie beschermdoelen voor de bodem: 1) behoud van landbouwkundige bodemfuncties, 2) behoud van structuur van levensgemeenschappen van agro-ecosystemen en 3) bescherming van de structuur van bodemlevensgemeenschappen in natuurgebieden. De risicobeoordeling op Europees niveau beschouwt het eerste beschermdoel en blijft daarom buiten beschouwing. De twee overige beschermdoelen zijn vooral toegespitst op de Nederlandse situatie en kunnen later voor Europese regelgeving worden uitgewerkt.<br>Om tot een nauwkeurigere beoordeling te komen stelt het rapport voor om zowel aan de blootstellingskant als aan de effectenkant met getrapte systemen te werken. Deze beslisbomen worden gehanteerd bij achtereenvolgens halfwaardetijden van de stoffen in de bodem boven 90 en 180 dagen. Stoffen met dergelijke halfwaardetijden werden vroeger in Nederland op een andere manier beoordeeld of niet toegestaan. De nieuwe richtlijnen betrekken alle wetenschappelijke informatie in de beoordeling, zoals de Europese gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn vereist.<br>
html.description.abstractThis report gives revised guidance for the environmental risk assessment of persistency of plant protection products in soil where European legislation is absent.<br>This report considers three protection goals for soils: 1) protection of soil functions relevant to agricultural production, 2) protection of the structure of agro-ecosystems, and 3) protection of the structure of soil ecosystems in general. Existing guidance at the EU level considers the first protection, so this is not elaborated upon in this report. For the two other protection goals, the report proposes decision schemes in which both exposure and ecotoxicological effects are assessed in a tiered approach. The evaluation is triggered when the half-life of a substance in soil exceeds a value of 90 respectively 180 days.<br>In line with the European regulations on plant protection products, the guidance considers all relevant scientific information. The revised proposal provides points of departure for further guidance development at the European level.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
601712003.pdf
Size:
839.2Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record