Show simple item record

dc.contributor.authorKrajenbrink GJW
dc.date.accessioned2012-12-12T17:22:36Z
dc.date.available2012-12-12T17:22:36Z
dc.date.issued1988-11-30
dc.identifier728472006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258642
dc.description.abstractIn het kader van het stikstofproject heeft het RIVM onderzoek verricht naar de grondwaterverontreiniging tot max. 70 meter diepte onder- en benedenstrooms van een bouwlandperceel, omgeven door bos. Het water in de 180 meter dikke grofzandige freatische aquifer is gedetailleerd bemonsterd met minifilters. Anomalieen in het lokale stijghoogtepatroon en de heterogene bodemopbouw met uiteenlopende k-waarden wijzen op een complex stromingsveld met sterk varierende verblijftijden. Het grondwater vertoont ook eenzeer heterogeen vervuilingspatroon met nitraatgehalten van tientallen mg N/l (30 mg N/l op 60 m -m.v.). Denitrificatie -vanaf 45 a 50 meter diepte- vindt (waarschijnlijk) plaats door oxydatie van organische stof.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGM/DWB-B
dc.format.extent87 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 728472006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/728472006.html
dc.subjectverblijftijdnl
dc.subjectvoorkeursstroombanennl
dc.subjectdenitrificatienl
dc.titleDiepe grondwatervervuiling door een bouwlandperceel in de 10-jaarszone van waterwingebied Puttennl
dc.title.alternativeConsequence of a changed manuring practice for leachate and groundwater quality under a plot of arable landen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T17:22:37Z
html.description.abstractIn het kader van het stikstofproject heeft het RIVM onderzoek verricht naar de grondwaterverontreiniging tot max. 70 meter diepte onder- en benedenstrooms van een bouwlandperceel, omgeven door bos. Het water in de 180 meter dikke grofzandige freatische aquifer is gedetailleerd bemonsterd met minifilters. Anomalieen in het lokale stijghoogtepatroon en de heterogene bodemopbouw met uiteenlopende k-waarden wijzen op een complex stromingsveld met sterk varierende verblijftijden. Het grondwater vertoont ook eenzeer heterogeen vervuilingspatroon met nitraatgehalten van tientallen mg N/l (30 mg N/l op 60 m -m.v.). Denitrificatie -vanaf 45 a 50 meter diepte- vindt (waarschijnlijk) plaats door oxydatie van organische stof.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record