Show simple item record

dc.contributor.authorBremmer HJ
dc.contributor.authorEngelhard WFJM
dc.contributor.authorvan Erkel J
dc.contributor.authorJoziasse J
dc.contributor.authorTroost LM
dc.contributor.authorVerhagen H
dc.contributor.authorVisscher K
dc.date.accessioned2012-12-12T17:31:21Z
dc.date.available2012-12-12T17:31:21Z
dc.date.issued1988-03-31
dc.identifier738608002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258736
dc.description.abstractDe studie geeft een overzicht van - de produktie en toepassing van halogeenkoolwaterstoffen (HKW's) in Nederland ; - de afvalstoffen en emissies die daarbij ontstaan ; - de verwerking van afvalstoffen en bestrijding van emissies en de daarbij toegepaste of toe te passen technieken. Basisgegevens over afzonderlijke HKW's of groepen HKW's zijn vastgelegd in 28 stofdocumenten. Veel aandacht is geschonken aan de uitwerking van gegevens uit de Emissieregistratie en het meldingenbestand van de Wet Chemische Afvalstoffen. Methoden en technieken voor hergebruik of verwerking van HKW-houdend afval of de bestrijding van HKW-emissies en de toepassing ervan in Nederland zijn beschreven. Enkele technieken worden uitvoerig behandeld in monografieen. De resultaten van de inventarisatie zijn geevalueerd en verder uitgewerkt. Met behulp van aanvullende informatie en schattingen is getracht de belangrijkste stofstromen, waaronder afvalstromen en emissies, enigszins overzichtelijk in kaart te brengen.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/A /Offerman MAW
dc.format.extent298 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 738608002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/738608002.html
dc.subjectgehalogeneerde koolwaterstoffennl
dc.subjectgechloreerde koolwaterstoffen; afvalstoffennl
dc.subjectafvalverwerkingnl
dc.subjectverwerkingstechniekennl
dc.subjectmhnl
dc.subject17nl
dc.titleInventarisatie halogeenkoolwaterstoffen in Nederland - afvalstoffen en emissies - verwerkings- en bestrijdingstechniekennl
dc.title.alternativeSurvey of halogenated hydrocarbons in the Netherlands - waste materials and emissions - methods for waste handling and emission abatementen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T17:31:21Z
html.description.abstractDe studie geeft een overzicht van - de produktie en toepassing van halogeenkoolwaterstoffen (HKW&apos;s) in Nederland ; - de afvalstoffen en emissies die daarbij ontstaan ; - de verwerking van afvalstoffen en bestrijding van emissies en de daarbij toegepaste of toe te passen technieken. Basisgegevens over afzonderlijke HKW&apos;s of groepen HKW&apos;s zijn vastgelegd in 28 stofdocumenten. Veel aandacht is geschonken aan de uitwerking van gegevens uit de Emissieregistratie en het meldingenbestand van de Wet Chemische Afvalstoffen. Methoden en technieken voor hergebruik of verwerking van HKW-houdend afval of de bestrijding van HKW-emissies en de toepassing ervan in Nederland zijn beschreven. Enkele technieken worden uitvoerig behandeld in monografieen. De resultaten van de inventarisatie zijn geevalueerd en verder uitgewerkt. Met behulp van aanvullende informatie en schattingen is getracht de belangrijkste stofstromen, waaronder afvalstromen en emissies, enigszins overzichtelijk in kaart te brengen.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record