Show simple item record

dc.contributor.authorvan Wijnen HJ
dc.contributor.authorLijzen JPA
dc.date.accessioned2017-02-20T07:57:18
dc.date.issued2006-05-02
dc.identifier711701041
dc.description.abstractUit deze studie bleek het VOLASOIL model goed bruikbaar om bij bodemverontreiniging met tetrachlooretheen en trichlooretheen de binnenluchtconcentratie in te schatten. Voor verontreiniging met de afbraakproducten cis-dichlooretheen en vinylchloride is het model waarschijnlijk ook bruikbaar, maar dit kon minder goed worden vastgesteld omdat veel concentraties beneden de detectielimiet lagen. VOLASOIL is een model dat op basis van metingen in verontreinigd grondwater (door vluchtige stoffen), de gerelateerde binnenluchtconcentratie in gebouwen inschat. In dit onderzoek is gekeken naar de toepasbaarheid van VOLASOIL voor de risicobeoordeling voor vier gechloreerde verbindingen. Er is een aantal aanpassingsvoorstellen gedaan om de voorspelling van het model te verbeteren. Zo is gebleken dat VOLASOIL voor deze vier stoffen vaak te hoge luchtconcentraties voorspelt, vooral op sterk verontreinigde locaties. Aangezien het model echter vooral wordt gebruikt om de risico's voor de mens in te schatten en om te zien of meer metingen noodzakelijk zijn, is een beperkte overschatting door het model juist gewenst en zijn aanpassingen niet noodzakelijk. Mocht van het model worden verwacht dat het binnenluchtconcentraties zo nauwkeurig mogelijk inschat, dan zijn de voorgestelde aanpassingen wel gewenst.
dc.description.abstractThe study reported here has shown the VOLASOIL model to be very useful for estimating the indoor air concentrations of the pollutants, tetrachloroethene and trichloroethene. The model is probably also useful for the degradation products, cis-dichloroethene and vinylchloride, but this was more difficult to determine with any certainty since many of the concentrations are lower than the detection limit. VOLASOIL is a model that estimates the contamination of indoor air in buildings in relation to measurements based on water contaminated by volatile substances.This investigation was more concerned with the applicability of VOLASOIL for four chlorinated compounds in the Netherlands, and resulted in several recommendations for model adjustment. For example, VOLASOIL was found, in the case of the four compounds, to often predict concentrations that were too high, especially in the seriously polluted areas. Considering, however, that the model is used to estimate risks to humans and to ascertain if more measurements are necessary, limited overestimation by the model is all right, making adjustments unnecessary. The proposed adjustments will be desirable if the model needs to be able to predict concentrations as accurately as possible.
dc.description.sponsorshipVROM-DGM-BWL
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent68 p
dc.format.extent632 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 711701041
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 711701041
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701041.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701041.pdf
dc.subjectBODEMnl
dc.subjectbodemverontreinigingnl
dc.subjectbinnenmilieunl
dc.subjectverontreinigde grondnl
dc.subjectgrondwaternl
dc.subjectbodemluchtnl
dc.subjectluchtkwaliteitnl
dc.subjectmodellenonderzoeknl
dc.subjecttoetsingnl
dc.subjectvolasoilnl
dc.subjectvalidatienl
dc.subjectbinnenluchtnl
dc.subjectsoil pollutionen
dc.subjectindoor environmenten
dc.subjectpolluted soilen
dc.subjectgroundwateren
dc.subjectsoil airen
dc.subjectair qualityen
dc.subjectmodellingen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectvolasoilen
dc.subjectvalidationen
dc.subjectindoor airen
dc.subjectsoil contaminationen
dc.titleValidation of the VOLASOIL model using measurements from Dutch contaminated sites - Concentrations of four chlorinated compoundsen
dc.title.alternativeValidatie van het VOLASOIL model met behulp van metingen in vervuilde gebieden in Nederland - Concentraties van vier gechloreerde verbindingennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLER
dc.date.updated2017-02-20T06:57:18Z
refterms.dateFOA2018-12-18T11:37:35Z
html.description.abstractUit deze studie bleek het VOLASOIL model goed bruikbaar om bij bodemverontreiniging met tetrachlooretheen en trichlooretheen de binnenluchtconcentratie in te schatten. Voor verontreiniging met de afbraakproducten cis-dichlooretheen en vinylchloride is het model waarschijnlijk ook bruikbaar, maar dit kon minder goed worden vastgesteld omdat veel concentraties beneden de detectielimiet lagen. VOLASOIL is een model dat op basis van metingen in verontreinigd grondwater (door vluchtige stoffen), de gerelateerde binnenluchtconcentratie in gebouwen inschat. In dit onderzoek is gekeken naar de toepasbaarheid van VOLASOIL voor de risicobeoordeling voor vier gechloreerde verbindingen. Er is een aantal aanpassingsvoorstellen gedaan om de voorspelling van het model te verbeteren. Zo is gebleken dat VOLASOIL voor deze vier stoffen vaak te hoge luchtconcentraties voorspelt, vooral op sterk verontreinigde locaties. Aangezien het model echter vooral wordt gebruikt om de risico's voor de mens in te schatten en om te zien of meer metingen noodzakelijk zijn, is een beperkte overschatting door het model juist gewenst en zijn aanpassingen niet noodzakelijk. Mocht van het model worden verwacht dat het binnenluchtconcentraties zo nauwkeurig mogelijk inschat, dan zijn de voorgestelde aanpassingen wel gewenst.<br>
html.description.abstractThe study reported here has shown the VOLASOIL model to be very useful for estimating the indoor air concentrations of the pollutants, tetrachloroethene and trichloroethene. The model is probably also useful for the degradation products, cis-dichloroethene and vinylchloride, but this was more difficult to determine with any certainty since many of the concentrations are lower than the detection limit. VOLASOIL is a model that estimates the contamination of indoor air in buildings in relation to measurements based on water contaminated by volatile substances.This investigation was more concerned with the applicability of VOLASOIL for four chlorinated compounds in the Netherlands, and resulted in several recommendations for model adjustment. For example, VOLASOIL was found, in the case of the four compounds, to often predict concentrations that were too high, especially in the seriously polluted areas. Considering, however, that the model is used to estimate risks to humans and to ascertain if more measurements are necessary, limited overestimation by the model is all right, making adjustments unnecessary. The proposed adjustments will be desirable if the model needs to be able to predict concentrations as accurately as possible.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
711701041.pdf
Size:
631.6Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record