Show simple item record

dc.contributor.authorDeisz WDC
dc.contributor.authorWijnands LM
dc.contributor.authorvan Leusden FM
dc.date.accessioned2017-02-20T07:29:21
dc.date.issued1998-12-01
dc.identifier257852003
dc.description.abstractBlootstelling aan schimmels en schimmelproducten in het binnenhuismilieu zou kunnen leiden tot het optreden van allergien, astma en respiratoire aandoeningen in het algemeen. Aangezien meting volgens klassieke methoden ontoereikend is om blootstelling aan schimmels, schimmelproducten en door schimmels geproduceerde allergenen te bepalen werd gezocht naar een betere methode hiervoor. Onderzoek op laboratoriumschaal toonde aan dat Alternaria alternata antigenen produceert die onder alle gebruikte kweekomstandigheden detecteerbaar zijn. Deze gemeenschappelijke antigenen kunnen dienen als "indicator"-antigenen voor blootstelling aan A. alternata en zijn producten. Gezien het gelijktijdig voorkomen van zowel deze gemeenschappelijke antigenen als allergenen kunnen deze "indicator"-antigenen gebruikt worden om blootstelling aan allergenen geproduceerd door A. alternata te bepalen. Aangezien het hier laboratoriumstudies betreft moet de waarde van de hier vermelde "indicator"-antigenen in praktijkmonsters (huisstof- en luchtmonsters) nog aangetoond worden<br>
dc.description.abstractExposure to moulds and their products in the indoor environment may lead to the occurrence of allergies, asthma or respiratory complaints in general. Whereas estimation of exposure by means of enumerating viable parts is insufficient, other methods have to be developed. When grown under various circumstances in the laboratory, Alternaria alternata produced a number of antigens that can be found under all growth conditions studied. These common antigens could serve as indicators for exposure to A. alternata and its products. In view of the simultaneous presence of these common antigens and allergens, these common antigens could also serve as indicators for exposure to allergens of A. alternata. The value of the indicators still has to be proven by investigating house dust and air samples.<br>
dc.description.sponsorshipW&amp;V
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent41 p
dc.format.extent1437 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 257852003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/257852003.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/257852003.pdf
dc.subject01nl
dc.subjectbinnenmilieunl
dc.subjectallergiennl
dc.subjectschimmelsnl
dc.subjectmeetmethodennl
dc.subjectindoor environmenten
dc.subjectallergyen
dc.subjectfungien
dc.subjectmeasuring methodsen
dc.titleIndicator-antigenen voor de bepaling van blootstelling aan (allergenen van) schimmels in het binnenhuismilieu II Alternaria alternatanl
dc.title.alternativeIndicator antigens for the determination of exposure to (allergens of) fungi in the indoor environment II Alternaria alternataen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMGB
dc.date.updated2017-02-20T06:29:21Z
html.description.abstractBlootstelling aan schimmels en schimmelproducten in het binnenhuismilieu zou kunnen leiden tot het optreden van allergien, astma en respiratoire aandoeningen in het algemeen. Aangezien meting volgens klassieke methoden ontoereikend is om blootstelling aan schimmels, schimmelproducten en door schimmels geproduceerde allergenen te bepalen werd gezocht naar een betere methode hiervoor. Onderzoek op laboratoriumschaal toonde aan dat Alternaria alternata antigenen produceert die onder alle gebruikte kweekomstandigheden detecteerbaar zijn. Deze gemeenschappelijke antigenen kunnen dienen als &quot;indicator&quot;-antigenen voor blootstelling aan A. alternata en zijn producten. Gezien het gelijktijdig voorkomen van zowel deze gemeenschappelijke antigenen als allergenen kunnen deze &quot;indicator&quot;-antigenen gebruikt worden om blootstelling aan allergenen geproduceerd door A. alternata te bepalen. Aangezien het hier laboratoriumstudies betreft moet de waarde van de hier vermelde &quot;indicator&quot;-antigenen in praktijkmonsters (huisstof- en luchtmonsters) nog aangetoond worden&lt;br&gt;
html.description.abstractExposure to moulds and their products in the indoor environment may lead to the occurrence of allergies, asthma or respiratory complaints in general. Whereas estimation of exposure by means of enumerating viable parts is insufficient, other methods have to be developed. When grown under various circumstances in the laboratory, Alternaria alternata produced a number of antigens that can be found under all growth conditions studied. These common antigens could serve as indicators for exposure to A. alternata and its products. In view of the simultaneous presence of these common antigens and allergens, these common antigens could also serve as indicators for exposure to allergens of A. alternata. The value of the indicators still has to be proven by investigating house dust and air samples.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record