Show simple item record

dc.contributor.authorTaat J
dc.contributor.authorBoumans LJM
dc.contributor.authorvan Drecht G
dc.contributor.authorLeijnse A
dc.contributor.authorLieste R
dc.date.accessioned2014-01-17T13:49:50
dc.date.issued1987-09-30
dc.identifier840390001
dc.description.abstractLocale verontreinigingsbronnen, zoals bijvoorbeeld vuilstorten en gasfabrieken, vormen een van de bedreigingen van de grondwaterkwaliteit in Nederland. Grondwaterkwaliteitsmodellen kunnen een hulpmiddel zijn voor de voorspelling van de verspreiding van verontreinigingen uit deze locale bronnen. Het doel van dit onderzoek is het operationaliseren en aanpassen van bestaande grondwaterkwaliteitsmodellen. Het eindrapport bevat drie onderdelen: 1. aanpassing van het programma SWIP-II aan niet-lineaire adsorptie; 2. vergelijking tussen adsorptie isothermen en een chemisch speciatie model (MINEQL). 3. Koppeling van SWIP-II aan een model voor de onverzadigde zone (ONZAT). Tevens is aandacht besteed aan de mogelijkheden en de beperkingen van grondwaterkwaliteitsmodellen en worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot modelgebruik en ontwikkeling, in het bijzonder de koppeling van speciatiemodellen en stromingsmodellen.<br>
dc.description.sponsorshipDGMH/BWS-B
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 840390001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/840390001.html
dc.subjectopgeloste stofnl
dc.subjectmodelnl
dc.subjecttransportnl
dc.subjectadsorptienl
dc.subjectspeciatienl
dc.subjectmh; stromingsmodelnl
dc.titleIntegratie stromings- en gedragsmodellen voor grondwaterkwaliteitnl
dc.title.alternativeIntegration of models for solute transport and chemical equilibriumen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.date.updated2014-01-17T12:52:20Z
html.description.abstractLocale verontreinigingsbronnen, zoals bijvoorbeeld vuilstorten en gasfabrieken, vormen een van de bedreigingen van de grondwaterkwaliteit in Nederland. Grondwaterkwaliteitsmodellen kunnen een hulpmiddel zijn voor de voorspelling van de verspreiding van verontreinigingen uit deze locale bronnen. Het doel van dit onderzoek is het operationaliseren en aanpassen van bestaande grondwaterkwaliteitsmodellen. Het eindrapport bevat drie onderdelen: 1. aanpassing van het programma SWIP-II aan niet-lineaire adsorptie; 2. vergelijking tussen adsorptie isothermen en een chemisch speciatie model (MINEQL). 3. Koppeling van SWIP-II aan een model voor de onverzadigde zone (ONZAT). Tevens is aandacht besteed aan de mogelijkheden en de beperkingen van grondwaterkwaliteitsmodellen en worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot modelgebruik en ontwikkeling, in het bijzonder de koppeling van speciatiemodellen en stromingsmodellen.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record