Show simple item record

dc.contributor.authorBlaauboer RO
dc.date.accessioned2012-12-12T17:43:28Z
dc.date.available2012-12-12T17:43:28Z
dc.date.issued1995-07-31
dc.identifier610064001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258848
dc.description.abstractIn verschillende onderzoeken is er behoefte aan een geautomatiseerde methode voor het bepalen van de dosis ten gevolge van externe bestraling door radionucliden in en op de bodem. Hierbij kan gedacht worden aan migratie van fallout in de bodem, berekenen van de afschermende werking van de bodem bij het opbrengen van een afdeklaag over een laag ertsafval en het dosistempo door de natuurlijke aanwezigheid van radionucliden. In het kader van een onderzoek naar het gebruik van het Landelijk Meetnet voor Radioactiviteit (LMR) voor de bepaling van de natuurlijke achtergrond is daarvoor een computerprogramma ontwikkeld. In dit rapport wordt de onderliggende berekeningsmethode beschreven. Hiertoe werd een reeds bestaande methode aangepast en uitgebreid. Naast een beschrijving van de methode wordt ook de opbouw van het computerprogramma SOIL-RAD toegelicht en is een gebruiksaanwijzing toegevoegd. Vergelijking van de eerste modelresultaten met elders gepubliceerde gegevens geeft vertrouwen in de bruikbaarheid van het programma.
dc.description.abstractIn several research projects on environmental radiation there is a need for an automated system to calculate, for instance, the kerma in air or ambient dose rate that results from photons emitted by radionuclides in soil or on the soil surface. Some applications are migration of fallout radionuclides in soil, calculation of the shielding effect of soil due to landfill and the calculation of dose rate due to the naturally occurring radionuclides in soil. In the framework of an investigation aimed at determining the natural radiation background using the National Radioactivity Monitoring network (NRM), a computer application was developed for this purpose. In this report the underlying calculation method is described. An already existing method was adapted and expanded. Besides a description of this method, the structure of the SOIL-RAD program is illustrated and instructions for use are given. Comparison of the first results to data published elsewhere confirms the usefulness of the program.
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent43 p
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 610064001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610064001.html
dc.subject08nl
dc.subjectmodelen
dc.subjectgammastralingen
dc.subjectbodemen
dc.subjectradionuclidenen
dc.subjectkerma tempoen
dc.subjecteffectief dosistempoen
dc.titleSOIL-RAD - A computer program to calculate air kerma, ambient dose rate and effective dose rate due to photons emitted by radionuclides distributed in soil or on the soil-air surfaceen
dc.title.alternativeSOIL-RAD - Een computerprogramma voor de berekening van kerma in lucht en effectief dosistempo door fotonen afkomstig van radionucliden in of op de bodemnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLSO
dc.date.updated2012-12-12T17:43:28Z
html.description.abstractIn verschillende onderzoeken is er behoefte aan een geautomatiseerde methode voor het bepalen van de dosis ten gevolge van externe bestraling door radionucliden in en op de bodem. Hierbij kan gedacht worden aan migratie van fallout in de bodem, berekenen van de afschermende werking van de bodem bij het opbrengen van een afdeklaag over een laag ertsafval en het dosistempo door de natuurlijke aanwezigheid van radionucliden. In het kader van een onderzoek naar het gebruik van het Landelijk Meetnet voor Radioactiviteit (LMR) voor de bepaling van de natuurlijke achtergrond is daarvoor een computerprogramma ontwikkeld. In dit rapport wordt de onderliggende berekeningsmethode beschreven. Hiertoe werd een reeds bestaande methode aangepast en uitgebreid. Naast een beschrijving van de methode wordt ook de opbouw van het computerprogramma SOIL-RAD toegelicht en is een gebruiksaanwijzing toegevoegd. Vergelijking van de eerste modelresultaten met elders gepubliceerde gegevens geeft vertrouwen in de bruikbaarheid van het programma.
html.description.abstractIn several research projects on environmental radiation there is a need for an automated system to calculate, for instance, the kerma in air or ambient dose rate that results from photons emitted by radionuclides in soil or on the soil surface. Some applications are migration of fallout radionuclides in soil, calculation of the shielding effect of soil due to landfill and the calculation of dose rate due to the naturally occurring radionuclides in soil. In the framework of an investigation aimed at determining the natural radiation background using the National Radioactivity Monitoring network (NRM), a computer application was developed for this purpose. In this report the underlying calculation method is described. An already existing method was adapted and expanded. Besides a description of this method, the structure of the SOIL-RAD program is illustrated and instructions for use are given. Comparison of the first results to data published elsewhere confirms the usefulness of the program.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record