Show simple item record

dc.contributor.authorPeijl MJ van der
dc.contributor.authorGremmen NJM
dc.contributor.authorTongeren OFR van
dc.contributor.authorHeer M de
dc.date.accessioned2012-12-12T17:44:51Z
dc.date.available2012-12-12T17:44:51Z
dc.date.issued2000-08-20
dc.identifier718101001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258878
dc.description.abstractHet Landelijk Meetnet Flora - Milieu & Natuurkwaliteit maakt onderdeel uit van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Het rapport stelt een ontwerp voor van het LMF - M&N gericht op uitvoering door provincies. In NEM-verband zijn twee meetdoelstellingen aan dit meetnet opgelegd. (1) Het signaleren van landelijke veranderingen in de ecologische kwaliteit van multifunctionele gebieden. (2) Het signaleren van landelijke veranderingen in milieu-aspecten, met name vermesting, verzuring en verdroging, en de gevolgen daarvan voor flora (en fauna). Bovendien moet het LMF - M&N de informatie verzamelen betreffende de algemene plantensoorten van de natuurgraadmeters van het Natuur- en Milieuplanbureau. Aan het meetnet ligt een stratificatiebasis ten grondslag. De dimensionering is statistisch onderbouwd. De methode gaat uit van permanente kwadraten.
dc.description.abstractThe National Flora Monitoring Scheme for Environmental- and Nature Quality (LMF - M&N) is part of the Network Ecological Monitoring (NEM). This report documents a design proposal for the LMF - M&N, meant for implementation by provinces. The monitoring scheme has two goals: (1) to indicate national changes in the ecological quality of multifunctional areas and (2) to indicate national changes in the environment, specifically acidification, eutrophication and desiccation, and the consequences of these changes for flora and fauna. The LMF - M&N is also meant for collection of information on the common plant species of the nature indicators of the Nature Policy Assessment Office and the Environmental Policy Assessment Office. The monitoring scheme has a stratification base and the dimensions are statistically underpinned. The method is founded on permanent squares.
dc.description.sponsorshipMilieuplanbureau
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent76 p
dc.format.extent5230 kb
dc.language.isonl
dc.publisherBureau ESM
dc.publisherBureau DAE
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 718101001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/718101001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/718101001.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectmeetnetnl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectfloranl
dc.subjectvegetatienl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectprovincienl
dc.titleOntwerp Landelijk Meetnet Flora - Milieu & Natuurkwaliteit (LMF - M&N)nl
dc.title.alternativeDesign of the National Flora Monitoring Scheme - Environmental and Nature Qualityen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLBG
dc.date.updated2012-12-12T17:44:52Z
html.description.abstractHet Landelijk Meetnet Flora - Milieu & Natuurkwaliteit maakt onderdeel uit van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Het rapport stelt een ontwerp voor van het LMF - M&N gericht op uitvoering door provincies. In NEM-verband zijn twee meetdoelstellingen aan dit meetnet opgelegd. (1) Het signaleren van landelijke veranderingen in de ecologische kwaliteit van multifunctionele gebieden. (2) Het signaleren van landelijke veranderingen in milieu-aspecten, met name vermesting, verzuring en verdroging, en de gevolgen daarvan voor flora (en fauna). Bovendien moet het LMF - M&N de informatie verzamelen betreffende de algemene plantensoorten van de natuurgraadmeters van het Natuur- en Milieuplanbureau. Aan het meetnet ligt een stratificatiebasis ten grondslag. De dimensionering is statistisch onderbouwd. De methode gaat uit van permanente kwadraten.
html.description.abstractThe National Flora Monitoring Scheme for Environmental- and Nature Quality (LMF - M&N) is part of the Network Ecological Monitoring (NEM). This report documents a design proposal for the LMF - M&N, meant for implementation by provinces. The monitoring scheme has two goals: (1) to indicate national changes in the ecological quality of multifunctional areas and (2) to indicate national changes in the environment, specifically acidification, eutrophication and desiccation, and the consequences of these changes for flora and fauna. The LMF - M&N is also meant for collection of information on the common plant species of the nature indicators of the Nature Policy Assessment Office and the Environmental Policy Assessment Office. The monitoring scheme has a stratification base and the dimensions are statistically underpinned. The method is founded on permanent squares.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record