Show simple item record

dc.contributor.authorvan Kranen HJ
dc.contributor.authorvan den Burg AC
dc.date.accessioned2014-01-17T14:02:48
dc.date.issued1988-02-29
dc.identifier840135001
dc.description.abstractIn dit rapport worden enkele eerste resultaten beschreven van onderzoek aan het desinfecterend vermogen van chloordioxide in drinkwater. Hiertoe zijn in eerste instantie de bereiding van zuiver chloordioxide c.q. de kwantitatieve bepaling hiervan in drinkwater in het concentratiegebied van 0-1 mg ClO2/l geoptimaliseerd. Vervolgens zijn in een modelsysteem de inactiveringssnelheden bepaald voor diverse micro-organismen, zowel in buffers vrij van organische stoffen als in een tweetal typen drinkwater (Amsterdam-Leiduin en 's Gravenhage). Voor de drie onderzochte bacterie species, te weten S.faecalis, E.coli en L.pneumophila serogroep 1, geldt dat de inactiveringssnelheden in nagenoeg alle experimenten in dezelfde grootte-orde liggen. Als gevolg van een waarschijnlijk initieel chloordioxide verbruik door in het drinkwater aanwezige stoffen zijn over het algemeen in beide typen drinkwater de inactiveringssnelheden circa een factor vier lager dan in de gebruikte bufferoplossingen. In het temperatuurgebied van 15 graden C tot 25 graden C is de inactiveringssnelheid praktisch evenredig met de temperatuur. Een verhoging van de pH van pH=7.5 tot pH=9 leidt maximaal tot een verdubbeling van de inactiveringssnelheid.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/DWB-D /Trouwborst T
dc.format.extent43 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 840135001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/840135001.html
dc.subjectdesinfectienl
dc.subjectvgznl
dc.titleHet effect van chloordioxide op de microbiologische kwaliteit van drinkwaternl
dc.title.alternativeThe effect of chlorine dioxide on the microbiological quality of drinking wateren
dc.typeReport
dc.date.updated2014-01-17T13:05:05Z
html.description.abstractIn dit rapport worden enkele eerste resultaten beschreven van onderzoek aan het desinfecterend vermogen van chloordioxide in drinkwater. Hiertoe zijn in eerste instantie de bereiding van zuiver chloordioxide c.q. de kwantitatieve bepaling hiervan in drinkwater in het concentratiegebied van 0-1 mg ClO2/l geoptimaliseerd. Vervolgens zijn in een modelsysteem de inactiveringssnelheden bepaald voor diverse micro-organismen, zowel in buffers vrij van organische stoffen als in een tweetal typen drinkwater (Amsterdam-Leiduin en &apos;s Gravenhage). Voor de drie onderzochte bacterie species, te weten S.faecalis, E.coli en L.pneumophila serogroep 1, geldt dat de inactiveringssnelheden in nagenoeg alle experimenten in dezelfde grootte-orde liggen. Als gevolg van een waarschijnlijk initieel chloordioxide verbruik door in het drinkwater aanwezige stoffen zijn over het algemeen in beide typen drinkwater de inactiveringssnelheden circa een factor vier lager dan in de gebruikte bufferoplossingen. In het temperatuurgebied van 15 graden C tot 25 graden C is de inactiveringssnelheid praktisch evenredig met de temperatuur. Een verhoging van de pH van pH=7.5 tot pH=9 leidt maximaal tot een verdubbeling van de inactiveringssnelheid.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record