Show simple item record

dc.contributor.authorvan der Meulen A
dc.contributor.authorde Leeuw FAAM
dc.date.accessioned2013-06-13T23:12:48
dc.date.issued1984-05-16
dc.identifier228203002
dc.description.abstractDe aerosolepisode werd gedomineerd door een persistent hogedrukgebied boven Oost-Europa. De concentratieniveau's van de diverse gas- en deeltjesvormige luchtverontreinigingscomponenten lagen in het 95-98 percentiel bereik voor een zomerperiode. Verdeeld naar de fijne en grove deeltjesfunctie vond er vooral verrijking plaats in de fijne fractie, zowel voor totaal stof, als het sulfaat- en nitraatgehalte. De verrijking van de fijne fractie houdt een extra zichtvermindering in t.o.v. een evenredige afname met de deeltjes aantallen concentratie.
dc.description.sponsorshipDGMH/L
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 228203002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/228203002.html
dc.subjectmhnl
dc.titleAerosolepisode september 1982, een fenomenologische beschrijvingnl
dc.title.alternativePhenomenological description of an aerosol pollution episodeen
dc.typeReport
dc.date.updated2013-06-13T21:12:51Z
html.description.abstractDe aerosolepisode werd gedomineerd door een persistent hogedrukgebied boven Oost-Europa. De concentratieniveau's van de diverse gas- en deeltjesvormige luchtverontreinigingscomponenten lagen in het 95-98 percentiel bereik voor een zomerperiode. Verdeeld naar de fijne en grove deeltjesfunctie vond er vooral verrijking plaats in de fijne fractie, zowel voor totaal stof, als het sulfaat- en nitraatgehalte. De verrijking van de fijne fractie houdt een extra zichtvermindering in t.o.v. een evenredige afname met de deeltjes aantallen concentratie.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record