Show simple item record

dc.contributor.authorMulschlegel
dc.contributor.authorJ.
dc.date.accessioned2012-12-12T17:56:05Z
dc.date.available2012-12-12T17:56:05Z
dc.date.issued1984-11-30
dc.identifier840347002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258976
dc.description.abstractIn een beperkt grondwaterkwaliteitsonderzoek in het zuidelijk deel van west Noord-Brabant werden in 1983 een honderdtal grondwatermonsters genomen. De monsters zijn op een groot aantal macroparameters geanalyseerd en tevens werd een deel ook op spoorelementen onderzocht. Ook kon gebruik worden gemaakt van recente analyseresultaten van derden. In het onderzoek zijn de analyseresultaten op een aantal manieren bewerkt. Er is gekeken naar relaties tussen gehalten en diepteligging van bemonstering, naar de ruimtelijke verdeling van gehalten van parameters per watervoerend pakket en naar een kwaliteitsbeeld per parameter in een aantal verticale profielen. Uit de gepresenteerde waarden valt op te maken dat bij diverse parameters de strengste toetsingscriteria t.a.v. bodemverontreinigingen worden overschreden. In het bijzonder geldt dit voor de parameters zink (tot ca. 25 m beneden maaiveld), lood en arseen (op grotere diepten) en totaal fosfaat (gehele profiel).
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGMH/D / Polman
dc.description.sponsorshipG.
dc.format.extent0 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 840347002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/840347002.html
dc.subjectgrondwaterkwaliteitnl
dc.subjectmh;nl
dc.titleRuimtelijke variatie van de chemische samenstelling van het grondwater in westelijk Noord-Brabantnl
dc.title.alternativeRegional variation of the groundwater quality in the western part of Noord-Brabanten
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T17:56:06Z
html.description.abstractIn een beperkt grondwaterkwaliteitsonderzoek in het zuidelijk deel van west Noord-Brabant werden in 1983 een honderdtal grondwatermonsters genomen. De monsters zijn op een groot aantal macroparameters geanalyseerd en tevens werd een deel ook op spoorelementen onderzocht. Ook kon gebruik worden gemaakt van recente analyseresultaten van derden. In het onderzoek zijn de analyseresultaten op een aantal manieren bewerkt. Er is gekeken naar relaties tussen gehalten en diepteligging van bemonstering, naar de ruimtelijke verdeling van gehalten van parameters per watervoerend pakket en naar een kwaliteitsbeeld per parameter in een aantal verticale profielen. Uit de gepresenteerde waarden valt op te maken dat bij diverse parameters de strengste toetsingscriteria t.a.v. bodemverontreinigingen worden overschreden. In het bijzonder geldt dit voor de parameters zink (tot ca. 25 m beneden maaiveld), lood en arseen (op grotere diepten) en totaal fosfaat (gehele profiel).
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record