Show simple item record

dc.contributor.authorde Jong FMW
dc.contributor.authorvan Beelen P
dc.contributor.authorSmit CE
dc.contributor.authorMontforts MHMM
dc.date.accessioned2017-02-20T06:33:41
dc.date.issued2006-10-19
dc.identifier601506006
dc.description.abstractOm de eenvormigheid van evaluaties te vergroten, en daarmee ook de inzichtelijkheid in eventuele verschillen, is door het Nederlandse Platform voor de Beoordeling van Higher Tier Studies een handleiding ontwikkeld voor het samenvatten van veldstudies met regenwormen. Bij de registratieprocedure van bestrijdingsmiddelen worden onder meer veldstudies (Higher Tier Studies) aangeleverd met regenwormen. Deze studies worden voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) geevalueerd door verschillende zogenaamde Evaluerende Instanties. De ingewikkeldheid van deze studies kan er toe leiden dat er grote verschillen bestaan in de vorm van de evaluaties van de verschillende instanties. In dit rapport wordt de handleiding voor het samenvatten van deze veldstudies weergegeven. Hierbij maakt de handleiding onderscheid tussen het samenvatten en evalueren van de studie zelf, en het gebruik van de uitkomst in de risicobeoordeling. Voor het samenvatten en evalueren wordt een concrete handleiding gegeven, inclusief uitgewerkte voorbeelden. Voor het gebruik van de resultaten bij de risicobeoordeling worden slechts suggesties gegeven en discussiepunten aangereikt.
dc.description.abstractIn order to increase the uniformity of evaluation reports, the Dutch Platform for the Assessment of Higher Tier Studies developed guidance for the evaluation of higher tier studies with earthworms. In the framework of pesticide registration, reports of field studies (Higher Tier Studies) with earthworms are delivered to the competent authorities. In the Netherlands these reports are evaluated by different Evaluating Institutes on account of the Dutch Board for the Authorisation of Pesticides (CTB). Because of the complexity of these studies, large differences occur between the evaluation reports of different institutes. The guidance distinguishes between summarising and evaluating the study, and the use of the results in risk assessment. For summarizing and evaluation a detailed guidance is proposed, including elaborated examples. For the use of the results in risk assessment suggestions and discussion points are raised, but no detailed guidance is provided here.
dc.description.sponsorshipVROM-DGM-BWL
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent48 p
dc.format.extent568 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 601506006
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 601506006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601506006.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601506006.pdf
dc.subjectTOXICOLOGIEnl
dc.subjectveldonderzoeknl
dc.subjectregenwormennl
dc.subjectpesticidennl
dc.subjectbestrijdingsmiddelennl
dc.subjectevaluatienl
dc.subjectregistratienl
dc.subjectrichtlijnennl
dc.subjecttoelatingnl
dc.subjectfield researchen
dc.subjectearthwormsen
dc.subjectpesticidesen
dc.subjectbiocidesen
dc.subjectevaluationen
dc.subjectregistrationen
dc.subjectguidelinesen
dc.subjectplant protection productsen
dc.titleGuidance for summarising earthworm field studiesnl
dc.title.alternativeRichtsnoer voor het samenvatten van veldstudies met regenwormenen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentSEC
dc.contributor.departmentLER
dc.date.updated2017-02-20T05:33:42Z
refterms.dateFOA2018-12-18T11:45:30Z
html.description.abstractOm de eenvormigheid van evaluaties te vergroten, en daarmee ook de inzichtelijkheid in eventuele verschillen, is door het Nederlandse Platform voor de Beoordeling van Higher Tier Studies een handleiding ontwikkeld voor het samenvatten van veldstudies met regenwormen. Bij de registratieprocedure van bestrijdingsmiddelen worden onder meer veldstudies (Higher Tier Studies) aangeleverd met regenwormen. Deze studies worden voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) geevalueerd door verschillende zogenaamde Evaluerende Instanties. De ingewikkeldheid van deze studies kan er toe leiden dat er grote verschillen bestaan in de vorm van de evaluaties van de verschillende instanties. In dit rapport wordt de handleiding voor het samenvatten van deze veldstudies weergegeven. Hierbij maakt de handleiding onderscheid tussen het samenvatten en evalueren van de studie zelf, en het gebruik van de uitkomst in de risicobeoordeling. Voor het samenvatten en evalueren wordt een concrete handleiding gegeven, inclusief uitgewerkte voorbeelden. Voor het gebruik van de resultaten bij de risicobeoordeling worden slechts suggesties gegeven en discussiepunten aangereikt.<br>
html.description.abstractIn order to increase the uniformity of evaluation reports, the Dutch Platform for the Assessment of Higher Tier Studies developed guidance for the evaluation of higher tier studies with earthworms. In the framework of pesticide registration, reports of field studies (Higher Tier Studies) with earthworms are delivered to the competent authorities. In the Netherlands these reports are evaluated by different Evaluating Institutes on account of the Dutch Board for the Authorisation of Pesticides (CTB). Because of the complexity of these studies, large differences occur between the evaluation reports of different institutes. The guidance distinguishes between summarising and evaluating the study, and the use of the results in risk assessment. For summarizing and evaluation a detailed guidance is proposed, including elaborated examples. For the use of the results in risk assessment suggestions and discussion points are raised, but no detailed guidance is provided here.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
601506006.pdf
Size:
567.2Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record