Show simple item record

dc.contributor.authorvan der Swaluw E
dc.contributor.authorHoogerbrugge R
dc.contributor.authorvan Pul A
dc.date.accessioned2017-02-20T07:37:39
dc.date.issued2012-03-16
dc.identifier680704016
dc.descriptionAlleen digitaal beschikbaar<br>en
dc.description.abstractNederland voldoet aan de Europese meetverplichtingen voor zwaveldioxide (SO2) als op twee locaties in Nederland concentraties van deze stof in de lucht wordt gemeten. In het huidige Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit (LML) worden op twintig locaties de zwaveldioxideconcentraties gemeten. Het RIVM stelt voor om de concentratie van deze stof op acht bestaande stations te meten. Daarmee wordt voldaan aan de Europese meetverplichtingen maar ook aan andere criteria, zoals voor verzuring van de bodem. In de Rijnmondregio zou een industriestation van DCMR Milieudienst Rijnmond hiervoor in aanmerking komen, evenals een stedelijk achtergrondstation van het LML. Aanbevolen wordt de overige zes regionale achtergrondstations gelijkmatig over Nederland te verspreiden, met een iets dichtere verdeling in Midden- en Zuid-Nederland. Hiermee worden gebieden met veel veehouderij, die kwetsbaar zijn voor verzuring, gedekt.
dc.description.abstractAccording to European legislation concentrations of SO2 needs to be monitored at two sites in the Netherlands. In the current Dutch monitoring network (LML) there are twenty locations where concentrations of SO2 are being measured. RIVM recommends measuring the concentration of this air pollutant at eight existing monitoring stations. Thereby not only satisfying EU legislation, but also criteria like for example acidification. In the Rijnmond area an industry station from DCMR Milieudienst Rijnmond would be selected plus an urban background station from the LML. Furthermore it is recommended to distribute six regional LML monitoring stations with a homogeneous coverage over the Netherlands with a relatively more dense concentration of stations in the middle and southern part of the Netherlands. The latter covers the areas with intensive livestock farming, which are vulnerable to acidification.
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent37 p
dc.format.extent734 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM letter report 680704016
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680704016.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680704016.pdf
dc.subjectLUCHTnl
dc.subjectmeetnetnl
dc.subjectzwaveldioxidenl
dc.subjectmeetstrategienl
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectstrategyen
dc.subjectsulphur dioxideen
dc.titleSO2 monitoring strategyen
dc.title.alternativeSO2 meetstrategienl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCMM
dc.date.updated2017-02-20T06:37:39Z
dc.contributor.divisionmev
refterms.dateFOA2018-12-13T11:56:31Z
html.description.abstractNederland voldoet aan de Europese meetverplichtingen voor zwaveldioxide (SO2) als op twee locaties in Nederland concentraties van deze stof in de lucht wordt gemeten. In het huidige Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit (LML) worden op twintig locaties de zwaveldioxideconcentraties gemeten. Het RIVM stelt voor om de concentratie van deze stof op acht bestaande stations te meten. Daarmee wordt voldaan aan de Europese meetverplichtingen maar ook aan andere criteria, zoals voor verzuring van de bodem.<br> <br>In de Rijnmondregio zou een industriestation van DCMR Milieudienst Rijnmond hiervoor in aanmerking komen, evenals een stedelijk achtergrondstation van het LML. Aanbevolen wordt de overige zes regionale achtergrondstations gelijkmatig over Nederland te verspreiden, met een iets dichtere verdeling in Midden- en Zuid-Nederland. Hiermee worden gebieden met veel veehouderij, die kwetsbaar zijn voor verzuring, gedekt.<br>
html.description.abstractAccording to European legislation concentrations of SO2 needs to be monitored at two sites in the Netherlands. In the current Dutch monitoring network (LML) there are twenty locations where concentrations of SO2 are being measured. RIVM recommends measuring the concentration of this air pollutant at eight existing monitoring stations. Thereby not only satisfying EU legislation, but also criteria like for example acidification.<br> <br>In the Rijnmond area an industry station from DCMR Milieudienst Rijnmond would be selected plus an urban background station from the LML. Furthermore it is recommended to distribute six regional LML monitoring stations with a homogeneous coverage over the Netherlands with a relatively more dense concentration of stations in the middle and southern part of the Netherlands. The latter covers the areas with intensive livestock farming, which are vulnerable to acidification.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
680704016.pdf
Size:
733.7Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record