Show simple item record

dc.contributor.authorWubs KL
dc.contributor.authorGroot G de
dc.date.accessioned2012-12-12T18:04:10Z
dc.date.available2012-12-12T18:04:10Z
dc.date.issued1988-08-31
dc.identifier528476003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/259022
dc.description.abstractIn dit rapport wordt een methode beschreven voor de kwantitatieve bepaling van kwik (Hg) in nieren van humane herkomst met behulp van atomaire absorptiespectrofotometrie en koude-damp atomisatie. De niermonsters worden ontleed met een enzymatische methode onder fysiologische condities gevolgd door een destructie met geconcentreerd zoutzuur bij 60 graden C. In het ontstane weefseldestruaat wordt vervolgens kwik bepaald met de koude-damp techniek. De methode is bijzonder geschikt voor het routinematig bepalen van grote series niermonsters. De toegepaste milde condities tijdens de ontleding en destructie van de nieren minimaliseren de kans op verlies van kwik door vervluchtiging ten gevolge van te hoge temperaturen. De bovengrens van het lineaire werkgebied komt overeen met 2 mg Hg/kg uitgaande van 1 g nier. De detectielimiet (overeenkomend met 3 x de ruis) is 0,006 mg Hg/kg. Het lineaire werkgebied is dus voor nier 0,006 - 2 mg Hg/kg. De gemiddelde relatieve standaardfout (+/- standaarddeviatie) berekend uit 11 calibratielijnen bedraagt (3,6 +/- 1,5)% bij een concentratie van 0,2 mg Hg/kg. Het gemiddelde (+/- standaarddeviatie) van de variatiecoefficienten van tweevoudige analyses van 27 niermonsters is (10,9 +/- 8,9)%.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipGHI
dc.format.extent31 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 528476003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/528476003.html
dc.subjectvgznl
dc.titleBepaling van kwik in nieren van humane herkomst met behulp van atomaire-absorptiespectrofotometrie met koude-damp atomisatienl
dc.title.alternativeDetermination of mercury in human kidneys with atomic-absorption spectroscopy and cold-vapour atomizationen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T18:04:12Z
html.description.abstractIn dit rapport wordt een methode beschreven voor de kwantitatieve bepaling van kwik (Hg) in nieren van humane herkomst met behulp van atomaire absorptiespectrofotometrie en koude-damp atomisatie. De niermonsters worden ontleed met een enzymatische methode onder fysiologische condities gevolgd door een destructie met geconcentreerd zoutzuur bij 60 graden C. In het ontstane weefseldestruaat wordt vervolgens kwik bepaald met de koude-damp techniek. De methode is bijzonder geschikt voor het routinematig bepalen van grote series niermonsters. De toegepaste milde condities tijdens de ontleding en destructie van de nieren minimaliseren de kans op verlies van kwik door vervluchtiging ten gevolge van te hoge temperaturen. De bovengrens van het lineaire werkgebied komt overeen met 2 mg Hg/kg uitgaande van 1 g nier. De detectielimiet (overeenkomend met 3 x de ruis) is 0,006 mg Hg/kg. Het lineaire werkgebied is dus voor nier 0,006 - 2 mg Hg/kg. De gemiddelde relatieve standaardfout (+/- standaarddeviatie) berekend uit 11 calibratielijnen bedraagt (3,6 +/- 1,5)% bij een concentratie van 0,2 mg Hg/kg. Het gemiddelde (+/- standaarddeviatie) van de variatiecoefficienten van tweevoudige analyses van 27 niermonsters is (10,9 +/- 8,9)%.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record