Show simple item record

dc.contributor.authorvan den Berg R
dc.date.accessioned2017-02-20T07:50:24
dc.date.issued1994-12-31
dc.identifier725201011
dc.description.abstractIn het kader van de herziening wet bodembescherming zijn voorstellen gedaan voor humane interventiewaarden voor bodem en grondwater, berekend met behulp van humaan toxicologische grenswaarden en humane blootstelling. Ten behoeve van dit doel wordt het humane blootstellingsmodel CSOIL gepresenteerd en bediscussieerd. Dit model is ontwikkeld met het doel om de humane blootstelling ten gevolge van bodemverontreiniging te kunnen kwantificeren. Bovendien worden de onzekerheden van de modelberekeningen besproken. Het CSOIL model wordt niet alleen gebruikt bij de afleiding van de interventiewaarden, maar wordt tevens toegepast, in combinatie met metingen in contact media, voor de berekening van het actuele humane risico, ten behoeve van de bepaling van de saneringsurgentie.<br>
dc.description.abstractIn view of a revision of the Dutch Soil Protection act, proposals are presented in this report for human toxicologically based intervention values for soil and groundwater, calculated from human toxicological guideline values and human exposure. To this purpose the exposure model CSOIL is presented and discussed. This model has been developed to quantify the exposure due to soil contamination. Moreover, the uncertainties of the model calculations are discussed. The CSOIL model is not only used for the derivation of intervention values, but is also used, in combination with measurements in contact media, for the calculation of the actual human exposure to determine the priority of remediation.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/DWL
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent104 p
dc.format.extent4126 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 725201011
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/725201011.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/725201011.pdf
dc.subject05nl
dc.titleHuman exposure to soil contamination: a qualitative and quantitative analysis towards proposals for human toxicological intervention values (partly revised edition)en
dc.title.alternativeBlootstelling van de mens aan bodemverontreiniging. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse, leidend tot voorstellen voor humaan toxicologische C-toetsingswaarden. (beperkte herziene versie)nl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLBG
dc.date.updated2017-02-20T06:50:25Z
html.description.abstractIn het kader van de herziening wet bodembescherming zijn voorstellen gedaan voor humane interventiewaarden voor bodem en grondwater, berekend met behulp van humaan toxicologische grenswaarden en humane blootstelling. Ten behoeve van dit doel wordt het humane blootstellingsmodel CSOIL gepresenteerd en bediscussieerd. Dit model is ontwikkeld met het doel om de humane blootstelling ten gevolge van bodemverontreiniging te kunnen kwantificeren. Bovendien worden de onzekerheden van de modelberekeningen besproken. Het CSOIL model wordt niet alleen gebruikt bij de afleiding van de interventiewaarden, maar wordt tevens toegepast, in combinatie met metingen in contact media, voor de berekening van het actuele humane risico, ten behoeve van de bepaling van de saneringsurgentie.&lt;br&gt;
html.description.abstractIn view of a revision of the Dutch Soil Protection act, proposals are presented in this report for human toxicologically based intervention values for soil and groundwater, calculated from human toxicological guideline values and human exposure. To this purpose the exposure model CSOIL is presented and discussed. This model has been developed to quantify the exposure due to soil contamination. Moreover, the uncertainties of the model calculations are discussed. The CSOIL model is not only used for the derivation of intervention values, but is also used, in combination with measurements in contact media, for the calculation of the actual human exposure to determine the priority of remediation.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record