Show simple item record

dc.contributor.authorde Poorter LRM
dc.contributor.authorHogendoorn EA
dc.contributor.authorLuit RJ
dc.date.accessioned2017-02-20T07:56:37
dc.date.issued2011-06-16
dc.identifier601357004
dc.descriptionAlleen digitaal verschenen<br>nl
dc.description.abstractHet RIVM heeft een systematiek voorgesteld waarmee chemische stoffen worden geselecteerd die relevant zijn voor het Nederlandse prioritaire stoffenbeleid. De systematiek is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu gemaakt, omdat dit beleid momenteel wordt geactualiseerd. De geselecteerde stoffen worden aangeduid met de term 'Zeer Zorgwekkende Stoffen'. Voor de systematiek zijn criteria gehanteerd die beter aansluiten bij kenmerken die in Europese of wereldwijde beleidskaders voor prioritering van chemische stoffen worden gebruikt. Onder meer wordt gebruik gemaakt van nieuwe informatie die beschikbaar komt door de invoering van de Europese regelgeving voor chemische stoffen REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals). De systematiek maakt gebruik van de eigenschappen van stoffen die duiden op mogelijke schadelijke gevolgen voor mens en milieu als zij aan deze stoffen worden blootgesteld. Voorbeelden van Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn kankerverwekkende stoffen en stoffen die slecht afbreken, ophopen in organismen en giftig zijn (persistent, bio-accumulerend en toxisch, oftewel PBT-stoffen). Als aannemelijk is dat een Zeer Zorgwekkende Stof in Nederland in het milieu aanwezig is of daarin terecht kan komen, wordt een dergelijke stof bestempeld als Nederlandse prioritaire stof.
dc.description.abstractRIVM has proposed a methodology for selecting chemicals which are relevant for the Dutch policy concerning priority substances. The methodology is made for the Dutch Ministry of Infrastructure and Environment because policy is updated at the moment. The selected chemicals are referred as "Zeer Zorgwekkende Stoffen" (ZZS): substances wich require special attention because of their possible adverse effects. For this methodology criteria were used which link on closely to characteristics which are used in European and in world-wide policy frameworks for prioritizing chemical substances. Among others new information available through the introduction of the European legislation on chemical substances REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) is used. The methodology uses substance characteristics which point to possible adverse consequences for man and environment when exposed to these chemicals. Examples of Substances of High Concern are carcinogenic chemicals and the so-called PBT-chemicals, having persistent, bioaccumulative and toxic properties. If it is likely that a ZZS is present or can end up in the Dutch environment, such a chemical is labeled as a Dutch prioritary substance.
dc.description.sponsorshipMinisterie van Infrastructuur en Milieu
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent32 p
dc.format.extent288 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 601357004
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601357004.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601357004.pdf
dc.subjectCHEMIEnl
dc.subjectGEZONDHEIDnl
dc.subjectOVERHEIDSBELEIDnl
dc.subjectZeer Zorgwekkende Stoffennl
dc.subjectNederlandse prioritaire stoffennl
dc.subjectPriority substancesen
dc.titleCriteria voor Zeer Zorgwekkende Stoffennl
dc.title.alternativeCriteria for "Zeer Zorgwekkende Stoffen"en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentSEC
dc.date.updated2017-02-20T06:56:37Z
dc.contributor.divisionmev
refterms.dateFOA2018-12-13T11:06:53Z
html.description.abstractHet RIVM heeft een systematiek voorgesteld waarmee chemische stoffen worden geselecteerd die relevant zijn voor het Nederlandse prioritaire stoffenbeleid. De systematiek is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu gemaakt, omdat dit beleid momenteel wordt geactualiseerd. De geselecteerde stoffen worden aangeduid met de term 'Zeer Zorgwekkende Stoffen'.<br>Voor de systematiek zijn criteria gehanteerd die beter aansluiten bij kenmerken die in Europese of wereldwijde beleidskaders voor prioritering van chemische stoffen worden gebruikt. Onder meer wordt gebruik gemaakt van nieuwe informatie die beschikbaar komt door de invoering van de Europese regelgeving voor chemische stoffen REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals). De systematiek maakt gebruik van de eigenschappen van stoffen die duiden op mogelijke schadelijke gevolgen voor mens en milieu als zij aan deze stoffen worden blootgesteld. Voorbeelden van Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn kankerverwekkende stoffen en stoffen die slecht afbreken, ophopen in organismen en giftig zijn (persistent, bio-accumulerend en toxisch, oftewel PBT-stoffen). <br>Als aannemelijk is dat een Zeer Zorgwekkende Stof in Nederland in het milieu aanwezig is of daarin terecht kan komen, wordt een dergelijke stof bestempeld als Nederlandse prioritaire stof. <br>
html.description.abstractRIVM has proposed a methodology for selecting chemicals which are relevant for the Dutch policy concerning priority substances. The methodology is made for the Dutch Ministry of Infrastructure and Environment because policy is updated at the moment. The selected chemicals are referred as "Zeer Zorgwekkende Stoffen" (ZZS): substances wich require special attention because of their possible adverse effects.<br>For this methodology criteria were used which link on closely to characteristics which are used in European and in world-wide policy frameworks for prioritizing chemical substances. Among others new information available through the introduction of the European legislation on chemical substances REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) is used. The methodology uses substance characteristics which point to possible adverse consequences for man and environment when exposed to these chemicals. Examples of Substances of High Concern are carcinogenic chemicals and the so-called PBT-chemicals, having persistent, bioaccumulative and toxic properties.<br>If it is likely that a ZZS is present or can end up in the Dutch environment, such a chemical is labeled as a Dutch prioritary substance. <br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
601357004.pdf
Size:
287.9Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record