Show simple item record

dc.contributor.authorRunia S
dc.contributor.authorBueno de Mesquita HB
dc.date.accessioned2014-01-17T13:49:50
dc.date.issued1989-02-28
dc.identifier528478002
dc.description.abstractTen behoeve van het internationale patient-controle onderzoek naar de relatie tussen voeding en kanker van pancreas, galblaas en galwegen (SEARCH-project (IARC, Lyon) is het noodzakelijk de voedingsmiddelentabel samen te stellen (SEARCH-tabel) bestaande uit nutrienten die voor het onderzoek van belang worden geacht. Deel 1 van dit rapport beschrijft de componenten van de SEARCH voedingsmiddelentabel. De basis van de SEARCH tabel is de UCV tabel 1985. In het algemeen is bij de samenstelling van de UCV tabel het streven om zoveel mogelijk ontbrekende waarden in te schatten, teneinde ernstige afwijkingen in de berekeningen van de voedingsstoffen opnamen te voorkomen. De bij een controle op compleetheid gevonden ontbrekende nutrientwaarden zijn alsnog zoveel mogelijk opgespoord. Hierbij is voornamelijk gebruik gemaakt van NEVO tabel 1986/1987 en enkele andere bronnen. De betrouwbaarheid van de gevonden nutrientwaarden is even groot als de andere nutrientwaarden uit de UCV tabel. Delen 3-5 van dit rapport beschrijven overige correcties op de SEARCH voedingsmiddelentabel. Deel 6 beschrijft de gebruikte methode voor het berekenen van de gemiddelde voedingsstofopname.<br>
dc.description.sponsorshipDGVGZ/STABO
dc.format.extent16 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 528478002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/528478002.html
dc.subjectvoedingsmiddelentabelnl
dc.subjectkankernl
dc.subjectepidemiologienl
dc.titleNutrientensamenstelling van voedingsmiddelen en berekening van opname van voedingsstoffen ten behoeve van een patient-controle onderzoek naar de rol van voeding bij het ontstaan van kanker deel 2: Opsporen van nutrientwaarden die in de UCV tabel 1985 ontbrekennl
dc.title.alternativeNutrientanalyses of foods and computation of nutrient intake for the purpose of a case-control study on diet and cancer part 2: Identification of nutrient values not present in the Dutch food table of 1985en
dc.typeReport
dc.date.updated2014-01-17T12:52:20Z
html.description.abstractTen behoeve van het internationale patient-controle onderzoek naar de relatie tussen voeding en kanker van pancreas, galblaas en galwegen (SEARCH-project (IARC, Lyon) is het noodzakelijk de voedingsmiddelentabel samen te stellen (SEARCH-tabel) bestaande uit nutrienten die voor het onderzoek van belang worden geacht. Deel 1 van dit rapport beschrijft de componenten van de SEARCH voedingsmiddelentabel. De basis van de SEARCH tabel is de UCV tabel 1985. In het algemeen is bij de samenstelling van de UCV tabel het streven om zoveel mogelijk ontbrekende waarden in te schatten, teneinde ernstige afwijkingen in de berekeningen van de voedingsstoffen opnamen te voorkomen. De bij een controle op compleetheid gevonden ontbrekende nutrientwaarden zijn alsnog zoveel mogelijk opgespoord. Hierbij is voornamelijk gebruik gemaakt van NEVO tabel 1986/1987 en enkele andere bronnen. De betrouwbaarheid van de gevonden nutrientwaarden is even groot als de andere nutrientwaarden uit de UCV tabel. Delen 3-5 van dit rapport beschrijven overige correcties op de SEARCH voedingsmiddelentabel. Deel 6 beschrijft de gebruikte methode voor het berekenen van de gemiddelde voedingsstofopname.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record