Show simple item record

dc.contributor.authorBreure AM
dc.contributor.authorRutgers M
dc.date.accessioned2017-02-20T07:08:17
dc.date.issued2000-02-11
dc.identifier607601006
dc.description.abstractMet een indicator gebaseerd op het concept van Pollution-Induced Community Tolerance (PICT) kunnen veldeffecten van milieustressoren worden vastgesteld. Het rapport geeft een samenvatting van de gebruiksmogelijkheden van een microbiele PICT-indicator, van in situ waargenomen relaties tussen PICT en de structuur en het functioneren van ecosystemen alsmede van de beleidsrelevantie van zulke observaties. PICT is het verschijnsel dat blootstelling aan een giftige stof in verandering van de natuurlijke gemeenschap van organismen resulteert. Dit wordt veroorzaakt door fysiologische of genetische aanpassing van soorten en/of vooafsterven van gevoelige soorten en verschijnen van minder gevoelige soorten. Verlies van gevoelige soorten leidt tot verlies van functies. In een aantal gevallen is ook een vermindering van het aantal soorten in verontreinigde ecosystemen gevonden. Bij traditionele ecologische observaties (bijvoorbeeld soorten en aantallen) is het verband tussen de waargenomen verandering en de aanwezige milieustress vaak niet duidelijk als gevolg van natuurlijke variatie en aanwezigheid van andere stressoren. PICT geeft een causaal verband aan tussen een ecologische observatie en aanwezigheid van een giftige stof. Causaliteit tussen de waargenomen verandering en de potentiele stressfactor is een belangrijk voordeel van een PICT indicator. De PICT indicator kan gebruikt worden om vast te stellen of een specifieke verontreiniging effect heeft op het ecosysteem. De beleidsrelevantie van deze indicator bestaat uit de mogelijkheid hem in te zetten voor validatie in het veld van methoden voor risico-schattingen en als instrument voor inschatting van locatiespecifieke risico's van de aanwezigheid van verontreinigingen.<br>
dc.description.abstractWith an indicator based on the concept of pollution-induced community tolerance (PICT) field effects of environmental stress can be determined. The report provides a summary of the applicability of a microbial PICT indicator, of in situ observed relations between PICT and structure and functioning of ecosystems, and the relevance of such observations for policy-making. PICT is the phenomenon that exposure by a toxic compound results in a change of a natural community of organisms, caused by physiological or genetic adaptation of species and/or death of sensitive species and the appearance of less sensitive species. With traditional ecological observations (e.g. species and numbers) the relation between an observation of an ecological change and the presence of a toxicant often is not clear. With PICT there is a causal relationship between an ecological observation and the presence of a toxic compound. The causality between the observed change and the potential stressor is an important advantage of a PICT based indicator. Loss of sensitive species leads to loss of functions and also a decrease in number of species in polluted ecosystems has been detected. The PICT based indicator can be used to determine, whether or not a specific pollutant has effect on an ecosystem.The policy relevance of the indicator resides in its possible use to validate methods for risk assessment in the field and to assess site specific risks of contamination.<br>
dc.description.sponsorshipDGM-SVS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent25 p
dc.format.extent1561 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 607601006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607601006.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607601006.pdf
dc.subject09nl
dc.subjectecosystemennl
dc.subjectbodemverontreinigingnl
dc.subjectindicatorennl
dc.subjectbacteriennl
dc.subjectstressnl
dc.subjectveldeffectennl
dc.subjectecotoxicologienl
dc.subjectecosystemsen
dc.subjectsoil pollutionen
dc.subjectindicatorsen
dc.subjectbacteriaen
dc.subjectstressen
dc.titleVaststellen van veldeffecten van milieustressorennl
dc.title.alternativeAssessing field effects of environmental stressorsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentECO
dc.date.updated2017-02-20T06:08:17Z
html.description.abstractMet een indicator gebaseerd op het concept van Pollution-Induced Community Tolerance (PICT) kunnen veldeffecten van milieustressoren worden vastgesteld. Het rapport geeft een samenvatting van de gebruiksmogelijkheden van een microbiele PICT-indicator, van in situ waargenomen relaties tussen PICT en de structuur en het functioneren van ecosystemen alsmede van de beleidsrelevantie van zulke observaties. PICT is het verschijnsel dat blootstelling aan een giftige stof in verandering van de natuurlijke gemeenschap van organismen resulteert. Dit wordt veroorzaakt door fysiologische of genetische aanpassing van soorten en/of vooafsterven van gevoelige soorten en verschijnen van minder gevoelige soorten. Verlies van gevoelige soorten leidt tot verlies van functies. In een aantal gevallen is ook een vermindering van het aantal soorten in verontreinigde ecosystemen gevonden. Bij traditionele ecologische observaties (bijvoorbeeld soorten en aantallen) is het verband tussen de waargenomen verandering en de aanwezige milieustress vaak niet duidelijk als gevolg van natuurlijke variatie en aanwezigheid van andere stressoren. PICT geeft een causaal verband aan tussen een ecologische observatie en aanwezigheid van een giftige stof. Causaliteit tussen de waargenomen verandering en de potentiele stressfactor is een belangrijk voordeel van een PICT indicator. De PICT indicator kan gebruikt worden om vast te stellen of een specifieke verontreiniging effect heeft op het ecosysteem. De beleidsrelevantie van deze indicator bestaat uit de mogelijkheid hem in te zetten voor validatie in het veld van methoden voor risico-schattingen en als instrument voor inschatting van locatiespecifieke risico&apos;s van de aanwezigheid van verontreinigingen.&lt;br&gt;
html.description.abstractWith an indicator based on the concept of pollution-induced community tolerance (PICT) field effects of environmental stress can be determined. The report provides a summary of the applicability of a microbial PICT indicator, of in situ observed relations between PICT and structure and functioning of ecosystems, and the relevance of such observations for policy-making. PICT is the phenomenon that exposure by a toxic compound results in a change of a natural community of organisms, caused by physiological or genetic adaptation of species and/or death of sensitive species and the appearance of less sensitive species. With traditional ecological observations (e.g. species and numbers) the relation between an observation of an ecological change and the presence of a toxicant often is not clear. With PICT there is a causal relationship between an ecological observation and the presence of a toxic compound. The causality between the observed change and the potential stressor is an important advantage of a PICT based indicator. Loss of sensitive species leads to loss of functions and also a decrease in number of species in polluted ecosystems has been detected. The PICT based indicator can be used to determine, whether or not a specific pollutant has effect on an ecosystem.The policy relevance of the indicator resides in its possible use to validate methods for risk assessment in the field and to assess site specific risks of contamination.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record