Show simple item record

dc.contributor.authorVersteegh JFM
dc.contributor.authorvan Dijk-Looyaard AM
dc.date.accessioned2013-06-13T22:17:02
dc.date.issued1988-02-29
dc.identifier718615001
dc.description.abstractHet voorkomen van blauwwieren (cyanobacterien) in oppervlaktewater is in Nederland een algemeen verschijnsel. Verondersteld wordt dat ook in open spaarbekkens/infiltratievijvers/verzamelbekkens van geinfiltreerd duinwater groei van blauwwieren kan voorkomen. In dit rapport worden de resultaten van een summiere inventarisatie van blauwwieren in open verzamelbekkens bij enkele duinwaterleidingbedrijven weergegeven. Hieruit blijkt dat de aantallen welke voorkomen laag zijn (biomassa <<1 mg/l ; enkele uitzonderingen 0,2 en 0,6 mg/l). Er kan echter niet worden uitgesloten dat eventuele toxines (ook toxines geproduceerd tijdens open voorraadvorming en in infiltratievijvers) in het zuiveringsproces kunnen doordringen. Actief koolfiltratie lijkt een afdoende zuiveringsstap, mits aan factoren als verversing en sorptiecapacitiet wordt voldaan. In de literatuur is nog onvoldoende bekend omtrent een analytische methode voor detectie in lage concentraties van met name peptide-achtige toxinen van blauwwieren om hieraan procesonderzoek te doen. De concentraties die in het drinkwater aanwezig zouden kunnen zijn, zijn dermate laag dat er geen acuut gevaar voor de volksgezondheid aanwezig is.<br>
dc.description.sponsorshipHIMH /Trouwborst T
dc.format.extent14 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 718615001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/718615001.html
dc.subjectblauwwierennl
dc.subjectdrinkwaternl
dc.subjectduininfiltratienl
dc.subject14nl
dc.titleBlauwwieren in het water van de open verzamelbekkens bij enkele duininfiltratiebedrijvennl
dc.title.alternativeCyanobacteria in the water of the open reservoirs from some dune- infiltrationplantsen
dc.typeReport
dc.date.updated2013-06-13T20:17:03Z
html.description.abstractHet voorkomen van blauwwieren (cyanobacterien) in oppervlaktewater is in Nederland een algemeen verschijnsel. Verondersteld wordt dat ook in open spaarbekkens/infiltratievijvers/verzamelbekkens van geinfiltreerd duinwater groei van blauwwieren kan voorkomen. In dit rapport worden de resultaten van een summiere inventarisatie van blauwwieren in open verzamelbekkens bij enkele duinwaterleidingbedrijven weergegeven. Hieruit blijkt dat de aantallen welke voorkomen laag zijn (biomassa &lt;&lt;1 mg/l ; enkele uitzonderingen 0,2 en 0,6 mg/l). Er kan echter niet worden uitgesloten dat eventuele toxines (ook toxines geproduceerd tijdens open voorraadvorming en in infiltratievijvers) in het zuiveringsproces kunnen doordringen. Actief koolfiltratie lijkt een afdoende zuiveringsstap, mits aan factoren als verversing en sorptiecapacitiet wordt voldaan. In de literatuur is nog onvoldoende bekend omtrent een analytische methode voor detectie in lage concentraties van met name peptide-achtige toxinen van blauwwieren om hieraan procesonderzoek te doen. De concentraties die in het drinkwater aanwezig zouden kunnen zijn, zijn dermate laag dat er geen acuut gevaar voor de volksgezondheid aanwezig is.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record