Show simple item record

dc.contributor.authorvan Wijk SD
dc.contributor.authorRoszek B
dc.contributor.authorKallewaard M
dc.date.accessioned2017-02-20T07:01:00
dc.date.issued2001-11-02
dc.identifier605910007
dc.description.abstractBeschreven wordt de medisch-technologische ontwikkelingen, toekomstige mogelijkheden en kosten van coronaire stents voor de behandeling van hart- en vaatziekten, die doodsoorzaak nummer een zijn in Nederland. De toepassing van deze medische hulpmiddelen heeft een grote impact op de interventiecardiologie. De recente ontwikkelingen hebben met name betrekking op technologische verbeteringen en verfijningen van coronaire stents en het plaatsingssysteem. Hernieuwde vernauwing van de arterie en de vorming van bloedstolsels vormen de belangrijkste complicaties na stentimplantatie in een coronaire arterie. De medische ontwikkelingen hebben betrekking op diverse aanvullende therapieen c.q. innovatieve technologieen die ontwikkeld worden om de hiervoor genoemde complicaties te behandelen en de diagnostiek te verbeteren. Op korte termijn zullen stents die geneesmiddelen afgeven, de zogenaamde drug eluting stent, de conventionele stents vervangen waardoor een hernieuwde vernauwing van het bloedvat aanzienlijk vermindert. Stentcoatings en orale geneesmiddelen vervullen inmiddels een prominente rol om de vorming van bloedstolsels te reduceren. Het aantal mensen met hart- en vaatziekten in Nederland zal toenemen van 168.100 in 2000 tot 239.900 in 2020. Schattingen van de toekomstige kosten van stentimplantatie geven aan dat de kosten tot 2020 met circa 40% zullen stijgen. Deze schatting dient met de nodige voorzichtigheid te worden betracht, omdat voor de berekening expliciete aannamen zijn gemaakt. Deze literatuurstudie werd uitgevoerd door het RIVM en aangevuld met interviews voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002 om een bijdrage te leveren aan de informatiebehoefte van de beleidsontwikkeling van het Ministerie van VWS.<br>
dc.description.abstractThis study describes the state-of-the-art of coronary stents and future expectations for these medical devices in the treatment of patients with coronary heart diseases. The National Institute of Public Health and the Environment in the Netherlands has carried out a literature study and additional interviews for the study as part of the Public Health Status and Forecast, 2002. The clinical introduction of coronary stents in the late eighties has significantly changed intervention cardiology, with stent technology continuously evolving over the past 10 to 15 years to meet the demands of clinical practice. The implantation of coronary stents in stenosed blood vessels is nowadays one of the most frequently performed medical interventions in cardiology. However, in-stent restenosis and thrombosis remain major complications of stent implantation. Adjunctive therapies and new stent designs have been developed to treat these serious problems. Extension of the positive results of drug eluting stents in clinical pilot studies to practice may mean a revolution in interventional cardiology, reducing the rate of in-stent restenosis. The number of people with coronary heart diseases will increase from 168,100 in 2000 up to about 239,900 in 2020 in the Netherlands. In this report the cost estimates of implanting coronary stents indicate an increase of approximately 40% in 2020. Nevertheless, the progressive developments of stents have been translated into tangible benefits to patients with coronary heart diseases, namely, in the reduced incidence of restenosis and thrombosis, and a lower risk of procedural complications.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent58 p
dc.format.extent8823 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 605910007
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/605910007.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/605910007.pdf
dc.subject02nl
dc.subjectmedische hulpmiddelennl
dc.subjecthart- en vaatziektennl
dc.subjectinterventicardiologienl
dc.subjectpercutane caronaire interventienl
dc.subjectstentnl
dc.subjectballonangioplastieknl
dc.subjectrestenosenl
dc.subjecttrombosenl
dc.subjectmedisch-technologische ontwikkelingennl
dc.subjectgezondheidnl
dc.subjectkostennl
dc.subjectzorgnl
dc.subjectvolksgezondheid toekomst verkenningennl
dc.titleCoronaire stents: historische ontwikkelingen en toekomstverwachtingennl
dc.title.alternativeCoronary stents: historical developments and future expectationsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLGM
dc.contributor.departmentVTV
dc.date.updated2017-02-20T06:01:00Z
html.description.abstractBeschreven wordt de medisch-technologische ontwikkelingen, toekomstige mogelijkheden en kosten van coronaire stents voor de behandeling van hart- en vaatziekten, die doodsoorzaak nummer een zijn in Nederland. De toepassing van deze medische hulpmiddelen heeft een grote impact op de interventiecardiologie. De recente ontwikkelingen hebben met name betrekking op technologische verbeteringen en verfijningen van coronaire stents en het plaatsingssysteem. Hernieuwde vernauwing van de arterie en de vorming van bloedstolsels vormen de belangrijkste complicaties na stentimplantatie in een coronaire arterie. De medische ontwikkelingen hebben betrekking op diverse aanvullende therapieen c.q. innovatieve technologieen die ontwikkeld worden om de hiervoor genoemde complicaties te behandelen en de diagnostiek te verbeteren. Op korte termijn zullen stents die geneesmiddelen afgeven, de zogenaamde drug eluting stent, de conventionele stents vervangen waardoor een hernieuwde vernauwing van het bloedvat aanzienlijk vermindert. Stentcoatings en orale geneesmiddelen vervullen inmiddels een prominente rol om de vorming van bloedstolsels te reduceren. Het aantal mensen met hart- en vaatziekten in Nederland zal toenemen van 168.100 in 2000 tot 239.900 in 2020. Schattingen van de toekomstige kosten van stentimplantatie geven aan dat de kosten tot 2020 met circa 40% zullen stijgen. Deze schatting dient met de nodige voorzichtigheid te worden betracht, omdat voor de berekening expliciete aannamen zijn gemaakt. Deze literatuurstudie werd uitgevoerd door het RIVM en aangevuld met interviews voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002 om een bijdrage te leveren aan de informatiebehoefte van de beleidsontwikkeling van het Ministerie van VWS.&lt;br&gt;
html.description.abstractThis study describes the state-of-the-art of coronary stents and future expectations for these medical devices in the treatment of patients with coronary heart diseases. The National Institute of Public Health and the Environment in the Netherlands has carried out a literature study and additional interviews for the study as part of the Public Health Status and Forecast, 2002. The clinical introduction of coronary stents in the late eighties has significantly changed intervention cardiology, with stent technology continuously evolving over the past 10 to 15 years to meet the demands of clinical practice. The implantation of coronary stents in stenosed blood vessels is nowadays one of the most frequently performed medical interventions in cardiology. However, in-stent restenosis and thrombosis remain major complications of stent implantation. Adjunctive therapies and new stent designs have been developed to treat these serious problems. Extension of the positive results of drug eluting stents in clinical pilot studies to practice may mean a revolution in interventional cardiology, reducing the rate of in-stent restenosis. The number of people with coronary heart diseases will increase from 168,100 in 2000 up to about 239,900 in 2020 in the Netherlands. In this report the cost estimates of implanting coronary stents indicate an increase of approximately 40% in 2020. Nevertheless, the progressive developments of stents have been translated into tangible benefits to patients with coronary heart diseases, namely, in the reduced incidence of restenosis and thrombosis, and a lower risk of procedural complications.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record