Show simple item record

dc.contributor.authorKohsiek LHM
dc.date.accessioned2017-02-20T07:50:45
dc.date.issued1995-12-31
dc.identifier251701023
dc.identifier.isbn9060927974
dc.identifier.issn9060927974
dc.description.abstractVolgens de wet Milieubeheer is de Milieubalans bedoeld om jaarlijks de actuele ontwikkeling van de milieukwaliteit te beschrijven in relatie tot het gevoerde milieubeleid en de ontwikkeling van de verschillende maatschappelijke activiteiten. Met deze rapportage wordt een eventuele bijsturing van het milieubeleid in de richting van de geformuleerde doelstellingen mogelijk gemaakt. Als onderdeel van de Milieubalans brengt het RIVM deze achtergronddocumentatie uit. Hierin wordt de wetenschappelijke onderbouwing gegeven van de conclusies uit de Milieubalans 95.<br>
dc.description.abstractThe Environmental Balance is meant to report annually, in line with the Act on RIVM, on the current developments in environmental quality as related to policy implemented and the different activities in development in society. Such a document will make it possible to steer environmental policy, if necessary, back on to the course intended in the policy objectives. This background report, functioning as part of the Environmental Balance, is meant then to reflect the scientific underpinning of the conclusions drawn in the 1995 Environmental Balance.<br>
dc.description.sponsorshipDGM
dc.format.extent300 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherAVV
dc.publisherCBS
dc.publisherECN
dc.publisherHIMH
dc.publisherIKC-N
dc.publisherLEI-DLO
dc.publisherRIKZ
dc.publisherRIZA
dc.publisherSC-DLO
dc.publisherSCP
dc.relation.ispartofMilieubalans, RIVM Rapport 251701023
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/251701023.html
dc.subject04nl
dc.titleAchtergronden bij: Milieubalans 95nl
dc.title.alternativeBackdrop on the 1995 Environmental Balanceen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T06:50:45Z
html.description.abstractVolgens de wet Milieubeheer is de Milieubalans bedoeld om jaarlijks de actuele ontwikkeling van de milieukwaliteit te beschrijven in relatie tot het gevoerde milieubeleid en de ontwikkeling van de verschillende maatschappelijke activiteiten. Met deze rapportage wordt een eventuele bijsturing van het milieubeleid in de richting van de geformuleerde doelstellingen mogelijk gemaakt. Als onderdeel van de Milieubalans brengt het RIVM deze achtergronddocumentatie uit. Hierin wordt de wetenschappelijke onderbouwing gegeven van de conclusies uit de Milieubalans 95.&lt;br&gt;
html.description.abstractThe Environmental Balance is meant to report annually, in line with the Act on RIVM, on the current developments in environmental quality as related to policy implemented and the different activities in development in society. Such a document will make it possible to steer environmental policy, if necessary, back on to the course intended in the policy objectives. This background report, functioning as part of the Environmental Balance, is meant then to reflect the scientific underpinning of the conclusions drawn in the 1995 Environmental Balance.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record